Myndighet: Justitiedepartementet L2
Rubrik: Lag (1996:764) om företagsrekonstruktion
Ikraftträdande: 1996-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:5, 1995/96:115, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Uppslagsord: företagsrekonstruktion

Ändring 1997:471
Text: ändr. 1 kap 3 §
Ikraftträdande: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Rubrik: Lag (1997:471) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Ändring 1998:1496
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 3 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:160, bet. 1998/99:FiU7, rskr. 1998/99:14
Rubrik: Lag (1998:1496) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Ändring 2003:549
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 3, 8, 14, 16 §§
Ikraftträdande: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Rubrik: Lag (2003:549) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om en företagsrekonstruktion som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.


Ändring 2005:198
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 20, 21 §§
Ikraftträdande: 2005-05-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:30, bet. 2004/05:FiU24, rskr. 2004/05:190, EGTL168/2002 s43
Rubrik: Lag (2005:198) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Celexnr: 302L0047

Ändring 2005:245
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 27 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:69, bet. 2004/05:JuU24, rskr. 2004/05:208
Rubrik: Lag (2005:245) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Ändring 2005:1053
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 1 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:37, bet. 2005/06:LU7, rskr. 2005/06:93
Rubrik: Lag (2005:1053) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Ändring 2006:723
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 11 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Rubrik: Lag (2006:723) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Ändring 2008:997
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap 3, 8, 14, 16 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Rubrik: Lag (2008:997) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528) om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.


Ändring 2010:1967
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1967) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 1517 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.


Ändring 2010:2059
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Rubrik: Lag (2010:2059) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Ändring 2011:730
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 20 §
Ikraftträdande: 2011-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:95, bet. 2010/11:FiU25, rskr. 2010/11:268, EGTL168/2002 s43, EUL146/2009 s37
Rubrik: Lag (2011:730 ) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
Celexnr: 302L0047, 309L0044
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 30 juni 2011.
2. Vid företagsrekonstruktion som beslutats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Ändring 2015:867
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 1 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2016-04-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:12, bet. 2015/16:CU5, rskr. 2015/16:28
Rubrik: Lag (2015:867) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Ändring 2015:878
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2015:867
Rubrik: Förordning (2015:878) om ikraftträdande av lagen (2015:867) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Ändring 2015:1027
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2016-02-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117, direktiv 2014/59/EU
Rubrik: Lag (2015:1027) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Ändring 2016:50
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2016-03-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134
Rubrik: Lag (2016:50) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion

Ändring 2017:481
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2017-06-26
Förarbeten: Prop. 2016/17:125, bet. 2016/17:CU16, rskr. 2016/17:260
Rubrik: Lag (2017:481) om ändring i lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion
SFS 1996:764

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1996-06-13

Först inlagd:
1996-07-02

Senast ändrad:
2017-06-07

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:481