Myndighet: Justitiedepartementet L4
Rubrik: Säkerhetsskyddsförordning (1996:633)
Ikraftträdande: 1996-07-01
Uppslagsord: säkerhetsskyddsförordning

Ändring 1996:1517
Text: ändr. 2, 18, 26, 27 §§, bil.
Ikraftträdande: 1997-01-01
Rubrik: Förordning (1996:1517) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 1997:38
Text: ändr. 19, 26, 27 §§
Ikraftträdande: 1997-03-01
Rubrik: Förordning (1997:38) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 1997:880
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1998-01-01
Rubrik: Förordning (1997:880) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 1998:71
Text: ändr. 19, 22 §§, bil.
Ikraftträdande: 1998-04-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1998:71) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 1998:1264
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1998-11-01
Rubrik: Förordning (1998:1264) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 1999:80
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 §
Ikraftträdande: 1999-04-01
Rubrik: Förordning (1999:80) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 1999:538
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 1999-07-01
Rubrik: Förordning (1999:538) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 1999:905
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 27, 39 §§
Ikraftträdande: 2000-01-01
Rubrik: Förordning (1999:905) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 1999:971
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 18 a, 40 a, 44 a §§
Ikraftträdande: 2000-01-01
Rubrik: Förordning (1999:971) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2000:528
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2000-07-01
Rubrik: Förordning (2000:528) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2000:888
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10, 11, 36, 39 §§, bil.
Ikraftträdande: 2001-01-01
Rubrik: Förordning (2000:888) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2001:221
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 §, bil.; ny 26 a §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Rubrik: Förordning (2001:221) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2001:699
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2001-10-01
Rubrik: Förordning (2001:699) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2002:475
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 19, 20, 39, 40 §§, bil.
Ikraftträdande: 2002-07-01
Rubrik: Förordning (2002:475) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2002:990
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2003-02-01
Rubrik: Förordning (2002:990) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2003:266
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2003-07-01
Rubrik: Förordning (2003:266) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2003:984
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2004-01-01
Rubrik: Förordning (2003:984) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2004:36
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 §
Ikraftträdande: 2004-03-16
Rubrik: Förordning (2004:36) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2004:951
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 §, bil.
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:951) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2004:1033
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2005-01-15
Rubrik: Förordning (2004:1033) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2004:1194
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19, 27 §§, bil.
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:1194) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2004:1291
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2005-01-02
Rubrik: Förordning (2004:1291) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2005:636
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 §; ny 27 a §
Ikraftträdande: 2005-09-01
Rubrik: Förordning (2005:636) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2005:1017
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2006-01-01
Rubrik: Förordning (2005:1017) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2006:98
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2006-03-31
Rubrik: Förordning (2006:98) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2006:350
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Rubrik: Förordning (2006:350) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2006:1107
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 39 §
Ikraftträdande: 2006-10-15
Rubrik: Förordning (2006:1107) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2006:1210
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26, 27 a §§
Ikraftträdande: 2007-01-01
Rubrik: Förordning (2006:1210) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2007:890
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2008-01-01
Rubrik: Förordning (2007:890) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2007:1145
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29, 30, 31, 32, 37, 39 §§, bil.
Ikraftträdande: 2008-01-02 överg.best.
Rubrik: Förordning (2007:1145) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2007:1330
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2008-01-03
Rubrik: Förordning (2007:1330) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2008:235
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2008-06-15
Rubrik: Förordning (2008:235) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2008:540
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2008-07-07
Rubrik: Förordning (2008:540) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2008:686
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2008-09-01
Rubrik: Förordning (2008:686) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2008:752
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2008-10-01
Rubrik: Förordning (2008:752) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2008:919
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19, 27, 39 §§, bil.; ny 19 a §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:919) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2009:165
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2009-04-01
Rubrik: Förordning (2009:165) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2009:697
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2009-09-01
Rubrik: Förordning (2009:697) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2009:1022
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2009-12-01
Rubrik: Förordning (2009:1022) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2009:1152
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 46 §; ändr. 4 § 1, bil.
Ikraftträdande: 2010-01-01
Rubrik: Förordning (2009:1152) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2010:135
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2010-04-01
Rubrik: Förordning (2010:135) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2010:527
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 §
Ikraftträdande: 2010-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2010:527 ) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. För sådana skyddsobjekt som avses i punkten 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till skyddslagen (2010:305) gäller 27 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2010:553
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2010-07-01
Rubrik: Förordning (2010:553) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2010:658
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2010-08-01
Rubrik: Förordning (2010:658) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2010:1479
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-01-01
Rubrik: Förordning (2010:1479) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2011:175
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-04-15
Rubrik: Förordning (2011:175) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2011:660
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2011:660) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2011:993
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2011-10-15
Rubrik: Förordning (2011:993) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2011:1095
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19, 26 a §§
Ikraftträdande: 2011-12-01
Rubrik: Förordning (2011:1095) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2012:350
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2012-07-01
Rubrik: Förordning (2012:350) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2012:594
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2012-11-01
Rubrik: Förordning (2012:594) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2012:668
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19, 27 §§, bil.
Ikraftträdande: 2013-01-01
Rubrik: Förordning (2012:668) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2013:546
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2013-08-01
Rubrik: Förordning (2013:546) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2013:851
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 18 a, 40 a, 44 a §§; ändr. 26, 27, 27 a §§
Ikraftträdande: 2014-01-01
Rubrik: Förordning (2013:851) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2013:891
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2014-01-01
Rubrik: Förordning (2013:891) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2013:1034
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2014-01-02
Rubrik: Förordning (2013:1034) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2014:243
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 19 b §
Ikraftträdande: 2014-06-01
Rubrik: Förordning (2014:243) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2014:1150
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 19 b §; ändr. 10, 11, 12, 19, 22, 26, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 39, 42, 43, 44, 47 §§, bil.
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1150) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2015:725
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2016-01-01
Rubrik: Förordning (2015:725) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)

Ändring 2015:1058
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 a, 39 §§; ny 10 a §
Ikraftträdande: 2016-02-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2015:1058) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2016 i fråga om 19 a § och i övrigt den 1 april 2016.


Ändring 2018:13
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 §; ny 16 a §, rubr. närmast före 16 a §
Ikraftträdande: 2018-04-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2018:13) om ändring i säkerhetsskyddsförordningen (1996:633)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överlåtelser och upphandlingsförfaranden som har inletts före ikraftträdandet.
SFS 1996:633

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1996-06-06

Först inlagd:
1996-06-24

Senast ändrad:
2018-01-31

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:13