Myndighet: Justitiedepartementet L4
Rubrik: Säkerhetsskyddslag (1996:627)
Ikraftträdande: 1996-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:129, bet. 1995/96:JuU19, 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:232, 1995/96:277
Uppslagsord: säkerhetsskyddslag

Ändring 1998:625
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12, 15, 21, 22 §§
Ikraftträdande: 1998-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276
Rubrik: Lag (1998:625) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft såvitt avser 15 § den 1 juli 1998 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. Vid tillämpningen av 21 och 22 §§ i deras nya lydelse skall med belastningsregistret även avses person- och belastningsregistret till dess samtliga uppgifter utgått ur detta register.

Ändring 1999:78
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 1998:625 i övrigt
Ikraftträdande: 1999-04-01
Rubrik: Förordning (1999:78) om ikraftträdande av lagen (1998:625) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Ändring 1999:952
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 §; ändr. 1, 4, 8, 31 §§
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Rubrik: Lag (1999:952) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Ändring 2000:434
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 §
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: 1999/2000:TK2, bet. 1999/2000:KU19, rskr. 1999/2000:214
Rubrik: Lag (2000:434) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Ändring 2003:156
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6, 22 §§
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:38, bet. 2002/03:JuU12, rskr. 2002/03:148
Rubrik: Lag (2003:156) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Ändring 2004:403
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:77, bet. 2003/04:JuU25, rskr. 2003/04:205
Rubrik: Lag (2004:403) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Ändring 2005:91
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 2005-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:45, bet. 2004/05:JuU16, rskr. 2004/05:164
Rubrik: Lag (2005:91) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Ändring 2006:347
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 15, 20, 22, 23 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:137, bet. 2005/06:JuU27, rskr. 2005/06:243
Rubrik: Lag (2006:347) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Ändring 2007:984
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:133, bet. 2007/08:JuU3, rskr. 2007/08:11
Rubrik: Lag (2007:984) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Ändring 2009:464
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6, 25 §§
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:464) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Ändring 2009:1021
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 2009-12-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3
Rubrik: Lag (2009:1021) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Ändring 2010:309
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:87, bet. 2009/10:FöU7, rskr. 2009/10:235
Rubrik: Lag (2010:309) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Ändring 2010:365
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12, 21, 22 §§
Ikraftträdande: 2012-03-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255
Rubrik: Lag (2010:365) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Ändring 2014:515
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 32 a §, rubr. närmast före 32 a §
Ikraftträdande: 2014-09-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288
Rubrik: Lag (2014:515) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Ändring 2014:592
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:592) om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627)
SFS 1996:627

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1996-06-06

Först inlagd:
1996-06-24

Senast ändrad:
2014-06-27

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:592