Myndighet: Justitiedepartementet L2
Rubrik: Förordning (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Uppslagsord: skadeståndsanspråk
Stickord: staten

Ändring 1998:1575
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 7, 8, 9, 10, 14 §§; ny 3 a §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Rubrik: Förordning (1998:1575) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2000:324
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2000-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2000:324) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndskrav mot staten
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
2. I ärenden där framställan om anspråk har gjorts före ikraftträdandet tilllämpas äldre bestämmelser.


Ändring 2000:389
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 3 a §§
Ikraftträdande: 2000-07-01
Rubrik: Förordning (2000:389) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2001:278
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Rubrik: Förordning (2001:278) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndskrav mot staten

Ändring 2003:129
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2003-05-01
Rubrik: Förordning (2003:129) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2003:556
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Rubrik: Förordning (2003:556) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2003:611
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 a §; ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2003-12-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2003:611) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2003.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökningar om ersättning som kommit in till Rikspolisstyrelsen eller Riksåklagaren före ikraftträdandet.


Ändring 2004:986
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 8 §; ändr. 3, 4, 7, 10, 14 §§
Ikraftträdande: 2005-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2004:986) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
2. I ärenden där framställning om ersättning har gjorts före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser.


Ändring 2004:1206
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 § i 2004:986
Rubrik: Förordning (2004:1206) om ändring i förordningen (2004:986) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2005:147
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2005-04-01
Rubrik: Förordning (2005:147) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2007:262
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Rubrik: Förordning (2007:262) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2008:1000
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:1000) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2010:809
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2010-12-01
Rubrik: Förordning (2010:809) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2010:1694
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 13 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Rubrik: Förordning (2010:1694) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2011:136
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Rubrik: Förordning (2011:136) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2011:249
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Rubrik: Förordning (2011:249) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2011:1452
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2012-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2011:1452) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 21 § lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.


Ändring 2011:1482
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Rubrik: Förordning (2011:1482) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2013:462
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Rubrik: Förordning (2013:462) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2014:1319
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 7, 9 §§; ny bil.
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2014:1319) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. I ärenden där ersättningsanspråk har framställts före ikraftträdandet gäller 5 § i den äldre lydelsen.
3. Ersättningsärenden som handläggs av Rikspolisstyrelsen ska efter utgången av år 2014 handläggas av
– Säkerhetspolisen, om de gäller skador som uppkommit i en verksamhet som enligt lag eller förordning eller enligt annat beslut av regeringen handläggs av den myndigheten, och
– Polismyndigheten i övriga fall.


Ändring 2016:730
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: utgår genom 2017:262
Ikraftträdande: 2017-05-01
Rubrik: Förordning (2016:730) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2017:262
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: utgår
Rubrik: Förordning (2017:262) om ändring i förordningen (2016:730) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2017:508
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2017-07-02 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:508) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 13 § lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete.


Ändring 2017:1075
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:1075) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
Övergångsbestämmelser:2017:1075
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Ärenden som har inletts hos Justitiekanslern före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.


Ändring 2018:25
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 4, 9 §§
Ikraftträdande: 2018-04-01
Rubrik: Förordning (2018:25) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten

Ändring 2018:303
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2018-05-25 överg.best.
Rubrik: Förordning (2018:303) om ändring i förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för anspråk på ersättning med stöd av 48 § i den upphävda personuppgiftslagen (1998:204).

SFS 1995:1301

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1995-12-07

Först inlagd:
1995-12-18

Senast ändrad:
2018-05-03

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1203