Myndighet: Näringsdepartementet RS N
Rubrik: Pantbankslag (1995:1000)
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:178, bet. 1994/95:NU27, rskr. 1994/95:442
Uppslagsord: pantbankslag

Ändring 2007:540
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17 §
Ikraftträdande: 2007-11-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:115, bet. 2006/07:FiU25, rskr. 2006/07:211
Rubrik: Lag (2007:540) om ändring i pantbankslagen (1995:1000)

Ändring 2009:463
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:463) om ändring i pantbankslagen (1995:1000)

Ändring 2012:86
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 23, 24 §§; ny 2 a §
Ikraftträdande: 2012-07-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:31, bet. 2011/12:KU2, rskr. 2011/12:135
Rubrik: Lag (2012:86) om ändring i pantbankslagen (1995:1000)

Ändring 2014:728
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:728) om ändring i pantbankslagen (1995:1000)

Ändring 2015:439
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 34 §
Ikraftträdande: 2015-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Rubrik: Lag (2015:439) om ändring i pantbankslagen (1995:1000)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2017:636
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 5, 23, 28, 31, 35 §§; nya 24 a, 25 a, 26 a, 27 a §§
Ikraftträdande: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341, direktiv (EU) 2015/849
Rubrik: Lag (2017:636) om ändring i pantbankslagen (1995:1000)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som inträffat före ikraftträdandet.
SFS 1995:1000

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1995-06-29

Först inlagd:
1995-07-12

Senast ändrad:
2017-06-30

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:636