Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Uppslagsord: fiske
Stickord: vattenbruk, fiskerinäring
Celexnr: 392R3759 m.fl.

Ändring 1995:1237
Text: nuvarande 4 kap 11, 12, 13 §§ betecknas 4 kap 14, 15, 16 §§; ändr. 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 §§, rubr. närmast före 4 kap 4, 7, 8 §§; nya 4 kap 11, 12, 13 §§
Ikraftträdande: 1995-12-18 överg.best.
Rubrik: Förordning (1995:1237) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 1995:1390
Text: ändr. 2 kap 7, 12, 14 §§, 5 kap 1 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Rubrik: Förordning (1995:1390) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 1996:1048
Text: ändr. 4 kap 3 §
Ikraftträdande: 1996-12-01
Rubrik: Förordning (1996:1048) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 1997:636
Text: ändr. 2 kap 1 §
Ikraftträdande: 1997-08-01
Rubrik: Förordning (1997:636) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 1997:924
Text: ändr. 3 kap 2 §, 4 kap 3 §, 6 kap 6 §; nya 3 kap 2 a §, 4 kap 3 a §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Rubrik: Förordning (1997:924) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 1997:1014
Text: ändr. 4 kap 15, 16 §§
Ikraftträdande: 1998-01-01
Rubrik: Förordning (1997:1014) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 1997:1015
Text: ändr. 4 kap 3 § i 1997:924
Rubrik: Förordning (1997:1015) om ändring i förordningen (1997:924) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 1998:45
Text: ändr. 4 kap 5, 7 §§
Ikraftträdande: 1998-03-01
Rubrik: Förordning (1998:45) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 1998:344
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 19 §, 5 kap 1 §
Ikraftträdande: 1998-07-01
Rubrik: Förordning (1998:344) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 1998:800
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 12, 16 §§, 4 kap 3, 3 a §§, 6 kap 6 §
Ikraftträdande: 1998-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1998:800) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 1998:1197
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 kap 9, 10 §§; ändr. 6 kap 6 §
Ikraftträdande: 1998-10-01
Rubrik: Förordning (1998:1197) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 1999:1426
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 kap 3 b §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Rubrik: Förordning (1999:1426) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2000:25
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap 4, 5, 7 §§
Ikraftträdande: 2000-03-01
Rubrik: Förordning (2000:25) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2000:190
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. övergångsbest. till 1994:1716
Ikraftträdande: 2000-07-01
Rubrik: Förordning (2000:190) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2000:1136
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 3 a §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Rubrik: Förordning (2000:1136) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2000:1454
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 5 kap 1 a §
Ikraftträdande: 2001-01-15
Rubrik: Förordning (2000:1454) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2000:1467
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 kap; ändr. 3 kap 3 §, 5 kap 7 §, 6 kap 3, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap 3 §; nya 4 kap, 6 kap 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraftträdande: 2001-02-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2000:1467) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet, dock inte i fråga om uppsägning och återkrav enligt 6 kap. 3 a-3 c §§.


Ändring 2001:53
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 3 b §
Ikraftträdande: 2001-04-01
Rubrik: Förordning (2001:53) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2001:452
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 1, 5, 6, 16 §§; ny 2 kap 22 §
Ikraftträdande: 2001-07-01
Rubrik: Förordning (2001:452) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2002:362
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. övergångsbest. till 1994:1716
Ikraftträdande: 2002-07-01
Rubrik: Förordning (2002:362) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2003:253
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 7, 18 §§, 5 kap 1 §; nya 2 kap 17 a §, 6 kap 2 a §, rubr. närmast före 6 kap 2 a §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Rubrik: Förordning (2003:253) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2005:462
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 4, 10, 11 §§
Ikraftträdande: 2005-07-15
Rubrik: Förordning (2005:462) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2005:1044
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 5 kap 1 b §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Rubrik: Förordning (2005:1044) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2006:197
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 2 kap 17 a § betecknas 2 kap 17 b §; ändr. 2 kap 17 §; ny 2 kap 17 a §
Ikraftträdande: 2006-05-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2006:197) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.
2 kap. 17 § i dess nya lydelse och 2 kap. 17 a § skall tillämpas även på tillstånd som meddelats enligt äldre föreskrifter.


Ändring 2006:837
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 2 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Rubrik: Förordning (2006:837) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2007:117
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 18 §, 5 kap 4, 5 §§
Ikraftträdande: 2007-04-15
Rubrik: Förordning (2007:117) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2007:956
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 1, 5, 6, 22 §§
Ikraftträdande: 2008-01-01
Rubrik: Förordning (2007:956) om ändring i förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2008:128
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 kap, 6 kap 3 c §; ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 3, 3 a, 3 b, 4, 6 §§, rubr. till 1, 2, 3, 5, 6 kap, rubr. närmast före 6 kap 3 §; ny 4 kap
Ikraftträdande: 2008-05-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL223/2006 s1, EUTL120/2007 s1
Rubrik: Förordning (2008:128) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Celexnr: 306R1198, 307R0498
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.
2. Äldre bestämmelser ska tillämpas på stöd som beviljats enligt de äldre bestämmelserna samt på kvarvarande lånegarantier och avskrivningslån.


Ändring 2008:667
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 5 kap 1 c, 1 d, 1 e §§, 6 kap 2 b, 2 c, 2 d §§, rubr. närmast före 6 kap 2 b §, bil.
Ikraftträdande: 2008-08-01
Förarbeten: EGTL276/1983 s1, EGTL261/1993 s1, EGTL351/2002 s6, EUTL70/2004 s8, EUTL150/2004 s1, EUTL248/2007 s1, EUTL337/2007 s56, EUTL19/2007 s1, EGTL121/1994 s3, EGTL176/1997 s21, EGTL93/1999 s10, EGTL337/1999 s1, EGTL125/1998 s1, EUTL333/2003 s17
Rubrik: Förordning (2008:667) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Celexnr: 383R2807, 393R2847, 302R2347, 304R0811, 307R1098, 307R1542, 308R0040, 394R1093, 397R1292, 399R0728, 399R2791, 398R0850, 303R2244

Ändring 2008:878
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 5 kap 1 c, 1 d, 1 e §§ betecknas 5 kap 1 d, 1 e, 1 f §§; ändr. den nya 5 kap 1 f §; ny 5 kap 1 c §
Ikraftträdande: 2008-12-15
Rubrik: Förordning (2008:878) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2009:193
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2009-04-15
Förarbeten: EGTL276/1983 s1, EGTL261/1993 s1, EGTL351/2002 s6, EUTL150/2004 s1, EUTL248/2007 s1, EUTL337/2007 s56, EUTL286/2008 s33, EUTL22/2009 s1, EGTL121/1994 s3, EGTL176/1997 s21, EGTL93/1999 s10, EUTL348/2008 s20, EGTL337/1999 s1, EGTL125/1998 s1, EUTL333/2003 s17
Rubrik: Förordning (2009:193) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Celexnr: 383R2807, 393R2847, 302R2347, 304R0811, 307R1098, 307R1542, 308R1006, 309R0043, 394R1093, 397R1292, 399R0728, 308R1342, 399R2791, 398R0850, 303R2244

Ändring 2010:475
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: EGTL276/1983 s1, EGTL261/1993 s1, EGTL337/1999 s1, EGTL351/2002 s6, EUTL150/2004 s1, EUTL248/2007 s1, EUTL337/2007 s56, EUTL286/2008 s1, EUTL286/2008 s33, EUTL295/2008 s3, EUTL61/2010 s10, EGTL176/1997 s21, EGTL93/1999 s10, EUTL348/2008 s20, EUTL343/2009 s1, EUTL21/2010 s1, EGTL125/1998 s1, EUTL333/2003 s17
Rubrik: Förordning (2010:475) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Celexnr: 383R2807, 393R2847, 399R2791, 302R2347, 304R0811, 307R1098, 307R1542, 308R1005, 308R1006, 308R1077,310R0201, 397R1292, 399R0728,308R1342, 309R1224, 310R0053, 398R0850, 303R2244

Ändring 2010:1114
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 2 kap 1 §; nytt 2 a kap, nya bil. 2, 3
Ikraftträdande: 2010-10-01
Rubrik: Förordning (2010:1114) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2011:92
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 kap. 17, 20, 21 §§; ändr. 4 kap. 14, 15, 16, 18, 22 §§, 6 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2011-03-01
Rubrik: Förordning (2011:92) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2011:187
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL276/1983 s1, EGTL261/1993 s1, EGTL351/2022 s 6, EUTL248/2007 s1, EUTL337/2007 s56, EUTL286/2008 s1, EUTL286/2008 s33, EUTL295/2008 s3, EUTL61/2010 s10, EUTL348/2010 s17, EGTL176/1997 s21, EGTL93/1999 s10, EUTL343/2009 s1, EUTL24/2011 s1, EGTL125/1998 s1, EUTL333/2003 s17
Rubrik: Förordning (2011:187) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Celexnr: 383R2807, 393R2847, 302R2347, 307R1098, 307R1542, 308R1005, 308R1006, 308R1077, 310R0201, 310R1236,397R1292, 399R0728, 309R1224, 311R0057, 398R0850, 303R2244
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller för överträdelser som inträffat före den 1 januari 2011. När det gäller punkten 4 d) ska dock äldre föreskrifter gälla för överträdelser som inträffat före den 1 februari 2011.


Ändring 2011:541
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap. 5, 9 §§, bil. 3
Ikraftträdande: 2011-06-10
Rubrik: Förordning (2011:541) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2011:646
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 kap. 2 a §; ändr. 2 kap. 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21 §§, 2 a kap. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 3 kap. 2, 3, 4 §§, 4 kap. 3, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 32, 33 §§, 5 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 3, 4, 6, 7 §§, 6 kap. 1, 2, 2 a, 2 c, 3 b, 4, 5, 6, 7, 8 §§; nya 2 kap. 15 a §, 18 a §§, 5 kap. 1 g, 1 h, 1 i, 4 a, 8 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2011:646) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2011:925
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 1
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: EGTL351/2002 s6, EUTL248/2007 s1, EUTL286/2008 s1, EUTL286/2008 s33, EUTL343/2009 s1, EUTL61/2010 s10, EUTL348/2010 s17, EUTL112/2011 s1, EGTL176/1997 s21, EGTL93/1999 s10, EUTL24/2011 s1, EGTL125/1998 s1
Rubrik: Förordning (2011:925) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Celexnr: 302R2347, 307R1098, 308R1005, 308R1006, 309R1224, 310R0201, 310R1236, 311R0404, 397R1292, 399R0728, 311R0057, 398R0850

Ändring 2011:1222
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 26 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Rubrik: Förordning (2011:1222) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2011:1495
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 1 b §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Rubrik: Förordning (2011:1495) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2012:110
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2012-04-01
Rubrik: Förordning (2012:110) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2012:341
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap. 9 §, bil. 3; ny 2 a kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2012-06-15
Rubrik: Förordning (2012:341) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2012:525
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 21 §, 5 kap. 1 d, 1 e, 1 f §§; ny 2 kap. 19 a §
Ikraftträdande: 2012-08-01
Rubrik: Förordning (2012:525) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2012:541
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 14, 23, 24, 28 §§
Ikraftträdande: 2012-09-01
Rubrik: Förordning (2012:541) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2012:635
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 6 §; ny 6 kap. 5 a §, rubr. närmast före 6 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2012-12-01
Förarbeten: EUTL112/2011 s1
Rubrik: Förordning (2012:635) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Celexnr: 311R0404

Ändring 2013:13
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 kap. 34 §
Ikraftträdande: 2013-02-20
Rubrik: Förordning (2013:13) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2013:300
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap. 8 a §, bil. 3; ny 2 a kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2013-06-01
Rubrik: Förordning (2013:300) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2014:372
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap. 4 a, 8 a §§; nya 2 a kap. 8 b, 9 a §§
Ikraftträdande: 2014-06-15
Rubrik: Förordning (2014:372) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2014:1061
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 kap. 13 §, 3 kap. 4 §, 4 kap., 6 kap. 3, 3 a, 3 b, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap. 13 §; nuvarande 6 kap. 5 a § betecknas 5 c; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 4, 7, 19, 20, 21 §§, 3 kap. 1, 2, 3 §§, 5 kap. 1, 1 a, 1 e, 4 a §§, 6 kap. 2, 6 §§, bil. 1, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 6 kap. 5 a § sätts närmast före den nya 6 kap. 5 c §; nya 4, 4 a kap., 6 kap. 5 a, 5 b, 5 d §§, rubr. närmast före 2 kap. 19 §, nya 6 kap. 5 a, 5 b, 5 d §§
Ikraftträdande: 2014-10-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2014:1061) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014 i fråga om 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 4, 7, 1921 §§, 3 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 111, 48 och 49 §§, 5 kap. 1, 1 a, 1 e och 4 a §§, 6 kap. 2, 5 a, 5 b och 5 d §§ samt bilaga 1 till förordningen och i övrigt den 1 januari 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har fattats före ikraftträdandet och ifråga om stöd som beviljats före ikraftträdandet.
3. Det som föreskrivs om fiskelicens och personlig fiskelicens gäller också för yrkesfiskelicens, fartygstillstånd och särskilt fartygstillstånd som har meddelats med stöd av fiskelagen (1993:787) i den tidigare lydelsen och som har fortsatt giltighet enligt övergångsbestämmelserna till fiskelagen.
4. I fråga om utbetalning av återtag för 2013 och ersättning för upprättande av ett operativt program för 2013 gäller äldre bestämmelser.


Ändring 2014:1234
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap. 3 §, 5 kap. 1 d, 1 e §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1234) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2014:1427
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 2 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 2 kap. 8 a §
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2014:1427) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015 i fråga om 2 kap. 8 c § och i övrigt den 1 januari 2015.


Ändring 2015:308
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2 a kap. 4 a §; ändr. 2 a kap. 8 a, 9 a §§
Ikraftträdande: 2015-06-10
Rubrik: Förordning (2015:308) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2015:408
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 kap. 8, 9, 36, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8, 36 §§; ändr. 2 kap. 8 c §, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 20, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54 §§, 6 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 51 §; nya 4 kap. 46 a, 54 a §§, 5 kap. 4 b §, rubr. närmast före 4 kap. 46 a §
Ikraftträdande: 2015-07-15
Rubrik: Förordning (2015:408) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2015:629
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 48 §
Ikraftträdande: 2015-12-01
Rubrik: Förordning (2015:629) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2015:840
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 27 §
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2015:840) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för stöd som har beviljats före ikraftträdandet.


Ändring 2016:250
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2016-04-15
Rubrik: Förordning (2016:250) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2016:360
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2016-05-15
Rubrik: Förordning (2016:360) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2016:388
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap. 8 a, 9 a §§, ny 2 a kap. 11 a §
Ikraftträdande: 2016-05-26
Rubrik: Förordning (2016:388) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2016:826
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande bil. 2 betecknas bil. 3, nuvarande bil. 3 betecknas bil. 4; ändr. 2 a kap. 1, 2, 3, 8 a §§, 5 kap. 4, 4 a §§, 6 kap. 2 b, 2 c, 2 d, 6 §§, bil. 1; ny bil. 2
Ikraftträdande: 2016-08-01
Rubrik: Förordning (2016:826) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2017:368
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap. 8 a, 8 b, 9 a, 11 a; nya 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a §§
Ikraftträdande: 2017-06-01
Rubrik: Förordning (2017:368) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2017:867
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 15 §, bil. 1
Ikraftträdande: 2017-10-17
Rubrik: Förordning (2017:867) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2017:946
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 20 §, 5 kap. 1 §, bil. 1, 2; ny 5 kap. 7 a
Ikraftträdande: 2017-12-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:946) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017 i fråga om 2 kap. 20 § och i övrigt den 1 januari 2018.
2. Bestämmelsen i 2 kap. 20 § i den nya lydelsen tillämpas även på ansökningar som har lämnats in hos Havs- och vattenmyndigheten före ikraftträdandet.

Ändring 2018:348
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8 a, 8 b, 9 a, 11 a §§
Ikraftträdande: 2018-06-01
Rubrik: Förordning (2018:348) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Ändring 2018:964
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Rubrik: Förordning (2018:964) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen
SFS 1994:1716

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1994-12-20

Först inlagd:
1995-01-02

Senast ändrad:
2018-06-17

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:964