Myndighet: Finansdepartementet ESA
Rubrik: Anställningsförordning (1994:373)
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Uppslagsord: anställningsförordning

Ändring 1999:864
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 24 §; ändr. 1, 19 §§
Ikraftträdande: 2000-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1999:864) om ändring i anställningsförordningen (1994:373)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2001:1017
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 11, 12, 23 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2002-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2001:1017) om ändring i anställningsförordningen (1994:373)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. I fråga om överklagande av beslut som meddelats före den 1 januari 2002 gäller dock fortfarande 12 och 23 §§.

Ändring 2002:1041
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraftträdande: 2003-02-01
Rubrik: Förordning (2002:1041) om ändring i anställningsförordningen (1994:373)

Ändring 2004:937
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:937) om ändring i anställningsförordningen (1994:373)

Ändring 2007:837
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Rubrik: Förordning (2007:837) om ändring i anställningsförordningen (1994:373)

Ändring 2017:791
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 2017-10-01
Rubrik: Förordning (2017:791) om ändring i anställningsförordningen (1994:373)
SFS 1994:373

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1994-05-19

Först inlagd:
1994-06-06

Senast ändrad:
2017-07-05

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:791