Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter
Ikraftträdande: 1994-01-01
Uppslagsord: vattenskoterförordning

Ändring 1995:217
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 1995-04-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1995:217) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Ändring 1996:318
Text: ändr. 1, 2, 3 §§; nya 4 a, 4 b §§
Ikraftträdande: 1996-06-01
Rubrik: Förordning (1996:318) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)

Ändring 1998:1177
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 1998-10-01
Rubrik: Förordning (1998:1177) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)

Ändring 1998:1291
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 6 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Rubrik: Förordning (1998:1291) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)

Ändring 2004:607
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5 §§; nya 3 a, 3 b §§
Ikraftträdande: 2004-07-15
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
Rubrik: Förordning (2004:607) om ändring i vattenskoterförordningen (1993:1053)
Celexnr: 398L0034, 398L0048

Ändring 2008:1284
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 a, 4, 6 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:1284) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Ändring 2011:623
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 6 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2011:623) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter

Ändring 2014:1238
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 4 a §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1238) om ändring i förordningen (1993:1053) om användning av vattenskoter
SFS 1993:1053

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1993-09-23

Först inlagd:
1993-10-07

Senast ändrad:
2015-03-24

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:1238