Myndighet: Utbildningsdepartementet
Rubrik: Lag (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Ikraftträdande: 1993-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:169, bet. 1992/93:UbU14, rskr. 1992/93:363
Uppslagsord: examen

Ändring 1995:818
Text: ändr. 6, 7 §§
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:165, bet. 1994/95:UbU17, rskr. 1994/95:386
Rubrik: Lag (1995:818) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Ändring 2000:1371
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 16, bet. 2000/01:UbU1, rskr. 2000/02:99
Rubrik: Lag (2000:1371) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Ändring 2001:1289
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 3 a §
Ikraftträdande: 2002-03-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:27, bet. 2001/02:UbU5, rskr. 2001/02:101
Rubrik: Lag (2001:1289) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Ändring 2006:174
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 §; ändr. 1, 2, 7 §§
Ikraftträdande: 2007-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:162, bet. 2005/06:UbU3, rskr. 2005/06:160
Rubrik: Lag (2006:174) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007.
2. De nya bestämmelserna skall tillämpas i fråga om tillstånd att utfärda examina efter utgången av juni 2007.


Ändring 2008:576
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 a §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:95, bet. 2007/08:AU7, rskr. 2007/08:219
Rubrik: Lag (2008:576) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Ändring 2009:696
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 2 a, 2 b §§
Ikraftträdande: 2010-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:175, bet. 2008/09:UbU19, rskr. 2008/09:282
Rubrik: Lag (2009:696) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas i fråga om utbildning som börjar efter utgången av juni 2010.

Ändring 2009:765
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:134, bet. 2008/09:UbU18, rskr. 2008/09:276
Rubrik: Lag (2009:765) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Ändring 2010:702
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 a §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:149, bet. 2009/10:UbU23, rskr. 2009/10:337
Rubrik: Lag (2010:702) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina

Ändring 2012:489
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278
Rubrik: Lag (2012:489) om ändring i lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina
SFS 1993:792

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1993-06-03

Först inlagd:
1993-06-28

Senast ändrad:
2012-06-29

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2012:489