Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Rennäringsförordning (1993:384)
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:32, bet. 1992/93:BoU8, rskr. 1992/93:115
Uppslagsord: rennäringsförordning

Ändring 1997:1013
Text: upph. 30 §; ändr. 33, 34, 35, 36 §§
Ikraftträdande: 1998-01-01
Rubrik: Förordning (1997:1013) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Ändring 1997:1262
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Rubrik: Förordning (1997:1262) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Ändring 1998:221
Text: ändr. 2, 4 §§
Ikraftträdande: 1998-07-01
Rubrik: Förordning (1998:221) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Ändring 1998:875
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10, 18 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Rubrik: Förordning (1998:875) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Ändring 1998:1121
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 §
Ikraftträdande: 1998-10-01
Rubrik: Förordning (1998:1121) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Ändring 1998:1362
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 36 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 8 a, 35 a, 35 b §§, rubr. närmast före 35 a, 35 b §§
Ikraftträdande: 1998-12-15
Rubrik: Förordning (1998:1362) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Ändring 2001:975
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 §; ny 35 c §, rubr. närmast före 35 c §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Rubrik: Förordning (2001:975) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Ändring 2006:185
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21, 28 §§
Ikraftträdande: 2006-04-01
Rubrik: Förordning (2006:185) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Ändring 2006:1359
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 35, 35 a, 35 b, 35 c, 36 §§
Ikraftträdande: 2007-01-01
Rubrik: Förordning (2006:1359) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Ändring 2007:128
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Rubrik: Förordning (2007:128) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Ändring 2010:1681
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 32 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Rubrik: Förordning (2010:1681) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Ändring 2011:217
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33 §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Rubrik: Förordning (2011:217) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Ändring 2016:901
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2017-04-01
Rubrik: Förordning (2016:901) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)

Ändring 2016:972
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 29, 31, 32, 33, 34, 35 §§, rubr. närmast före 29, 33 §§; ändr. p 3 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträdande: 2017-01-01
Rubrik: Förordning (2016:972) om ändring i rennäringsförordningen (1993:384)
SFS 1993:384

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1993-05-19

Först inlagd:
1993-06-11

Senast ändrad:
2016-11-15

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2016:972