Myndighet: Finansdepartementet ESA
Rubrik: Förordning (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.
Ikraftträdande: 1993-01-01
Uppslagsord: styrelse
Stickord: nämnd, råd, ersättning

Ändring 1993:144
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 1993-04-01
Rubrik: Förordning (1993:144) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Ändring 1994:53
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 1994-04-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1994:53) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Ändring 1996:493
Text: upph. 5 §; ändr. 2, 3, 4, 7, 8 §§, rubr. närmast före 3 §; omtryck
Ikraftträdande: 1996-07-01
Rubrik: Förordning (1996:493) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Ändring 1998:142
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 1998-05-01
Rubrik: Förordning (1998:142) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Ändring 2003:41
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2003-03-01
Rubrik: Förordning (2003:41) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

Ändring 2004:936
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2005-01-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (2004:936) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Föreskrifterna i denna förordning tillämpas också i fråga om ledamöter och ersättare i styrelser, nämnder och råd m.m. i de allmänna försäkringskassorna såvitt avser uppdrag som har fullgjorts före utgången av år 2004.


Ändring 2008:1347
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2009-02-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (2008:1347) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2009. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2008.

Ändring 2010:1680
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2011-01-01
Rubrik: Förordning (2010:1680) om ändring i förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.
SFS 1992:1299

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1992-12-10

Omtryck:
SFS 1996:493

Först inlagd:
1992-12-29

Senast ändrad:
2015-02-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2010:1680