Myndighet: Finansdepartementet BA ToT
Rubrik: Avgiftsförordning (1992:191)
Ikraftträdande: 1992-07-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:138, 1989/90:FiU38, rskr 1989/90:289 Regeringens förordningsmotiv 1992:3
Uppslagsord: avgiftsförordning

Ändring 1993:431
Text: ändr. 4, 5, 26 §§, ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträdande: 1993-07-01
Rubrik: Förordning (1993:431) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 1993:1255
Text: ändr. 11, 22 §§; nya 30 a §, rubr. närmast före 30 a §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:198, bet. 1992/93:SkU27, rskr 1992/93:448
Rubrik: Förordning (1993:1255) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 1994:356
Text: ändr. 15 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Rubrik: Förordning (1994:356) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 1995:687
Text: ändr. 4, 10, 11, 16, 17, 18, 20 §§
Ikraftträdande: 1995-07-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1995:687) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om framställningar som gjorts före ikraftträdandet.


Ändring 1996:1196
Text: ändr. 1, 2, 25, 27 §§; ny 1 a §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Rubrik: Förordning (1996:1196) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 1997:629
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 1997-12-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1997:629) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1997.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande om allmän rättshjälp har beviljats enligt rättshjälpslagen (1972:429).


Ändring 1998:435
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 8, 31 §§
Ikraftträdande: 1998-07-01
Rubrik: Förordning (1998:435) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 1998:1422
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 a §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Rubrik: Förordning (1998:1422) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 1998:1775
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 a § i 1998:1422
Rubrik: Förordning (1998:1775) om ändring i förordningen (1998:1422) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 1999:899
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 27, 28, 29, 30 §§; ändr. 4, 7, 19 §§
Ikraftträdande: 2000-01-01
Rubrik: Förordning (1999:899) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 2001:868
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 a, 10 §§
Ikraftträdande: 2002-01-01
Rubrik: Förordning (2001:868) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 2003:261
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §
Ikraftträdande: 2003-07-01
Rubrik: Förordning (2003:261) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 2003:956
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 14, 24 §§
Ikraftträdande: 2004-01-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (2003:956) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 14 och 24 §§ gäller fortfarande för Riksskatteverkets beslut.

Ändring 2004:935
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 a §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:935) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 2005:237
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10, 20 §§
Ikraftträdande: 2005-07-01
Rubrik: Förordning (2005:237) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 2006:1101
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 §
Ikraftträdande: 2007-01-01
Rubrik: Förordning (2006:1101) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 2008:175
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 2008-06-01
Rubrik: Förordning (2008:175) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 2011:216
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6 §, rubr. närmast före 26 §; ändr. 1, 1 a, 4, 5, 10, 11, 17, 18, 20, 22, 30 a §§, rubr. närmast före 5 §; ny 25 a §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Rubrik: Förordning (2011:216) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 2014:1195
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1195) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)

Ändring 2014:1432
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 10, 25 a §§; ny 25 b §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1432) om ändring i avgiftsförordningen (1992:191)
SFS 1992:191

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1992-04-23

Först inlagd:
1992-05-11

Senast ändrad:
2014-12-09

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:1432