Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:199, 1991/92:SoU7, rskr 1991/92:59
Uppslagsord: dopningsmedel
Stickord: förbud

Ändring 1994:1426
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 1995-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Rubrik: Lag (1994:1426) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Ändring 1999:44
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 3, 4 §§; ny 3 a §
Ikraftträdande: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Rubrik: Lag (1999:44) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Ändring 2000:1245
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Rubrik: Lag (2000:1245) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Ändring 2005:303
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Rubrik: Lag (2005:303) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Ändring 2011:112
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 3 a §§
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:4 bet. 2010/11:SoU5, rskr. 2010/11:158
Rubrik: Lag (2011:112) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
SFS 1991:1969

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-12-19

Först inlagd:
1992-01-09

Senast ändrad:
2011-02-22

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2011:112