Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:58, 1990/91:SoU13, rskr 1990/91:329
Uppslagsord: psykiatrisk tvångsvård
Stickord: tvångsvård

Ändring 1991:1967
Text: ändr. 6 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:1128
Förarbeten: 1991/92:SoU10, rskr 1991/92:83
Rubrik: Lag (1991:1967) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 1992:564
Text: ändr. 30, 31 §§
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:148, 1991/92:SoU20, rskr 1991/92:310
Rubrik: Lag (1992:564) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 1993:399
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:159, bet. 1992/93:SoU19, rskr. 1992/93:321
Rubrik: Lag (1993:399) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 1996:982
Text: ändr. 18 §
Ikraftträdande: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:196, bet. 1996/97:SoU2, rskr. 1996/97:5
Rubrik: Lag (1996:982) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 1996:1650
Text: ändr. 48 §; ny 38 a §
Ikraftträdande: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Rubrik: Lag (1996:1650) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 1997:1100
Text: ändr. 34 §, 9 p övergångsbest.
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Rubrik: Lag (1997:1100) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 1998:1663
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:4, bet. 1998/99:SoU3, rskr. 1998/99:54
Rubrik: Lag (1998:1663) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 1999:53
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21, 24 §§
Ikraftträdande: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:183, 1998/99:3, bet. 1998/99:SoU5, rskr. 1998/99:139
Rubrik: Lag (1999:53) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2000:353
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 26 §; nuvarande 6 § betecknas 6 b §; ändr. 3, 4, den nya 6 b, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 39, 48 §§; nya 2 a, 2 b, 6, 6 a, 25 a, 31 a §§
Ikraftträdande: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:44, bet. 1999/2000:SoU13, rskr. 1999/2000:207
Rubrik: Lag (2000:353) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000.
2. Har ett vårdintyg utfärdats före den 1 juli 2000, får intagning beslutas på grundval av det och enligt äldre föreskrifter senast den 4 juli 2000.
3. Ett tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område under återstoden av vårdtiden och som har meddelats enligt äldre föreskrifter gäller längst till dess att länsrätten beslutat om fortsatt vård.


Ändring 2001:469
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 a §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:80, bet. 2000/01:SoU18, rskr. 2000/01:259
Rubrik: Lag (2001:469) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2003:1163
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:7, bet. 2003/04:JuU8, rskr. 2003/04:107
Rubrik: Lag (2003:1163) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2005:373
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:89, bet. 2004/05:SoU19, rskr. 2004/05:258
Rubrik: Lag (2005:373) om ändring i lagen (1991:1128) om psykatrisk tvångsvård

Ändring 2005:731
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 §
Ikraftträdande: 2006-03-31
Förarbeten: Prop. 2004/05:170 och 172, bet. 2004/05:SfU18, rskr. 2005/06:2
Rubrik: Lag (2005:731) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2006:247
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 15 a §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:63, bet. 2005/06:SoU14, rskr. 2005/06:195
Rubrik: Lag (2006:247) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2006:617
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:93, bet. 2005/06:JuU21, rskr. 2005/06:319
Rubrik: Lag (2006:617) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2006:663
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23, 32, 38 a, 39 §§; nya 20 a, 22 a, 22 b §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:195, bet. 2005/06:SoU28, rskr. 2005/06:342
Rubrik: Lag (2006:663) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2007:244
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4, 43 §§
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Rubrik: Lag (2007:244) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2008:415
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 25 a §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6 b, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 25, 27, 31, 32, 33, 38 a, 39, 40, 41, 42, 47 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 7 a, 26, 26 a §§, rubr. närmast före 18, 26 §§; omtryck
Ikraftträdande: 2008-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:70,bet. 2007/08:SoU15, rskr. 2007/08:178
Rubrik: Lag (2008:415) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2008.
2. En ansökan om tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningens område ska prövas enligt äldre föreskrifter om den kommit in till chefsöverläkaren före ikraftträdandet.


Ändring 2008:1059
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 38 a §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:36, bet. 2008/09:SoU4, rskr. 2008/09:62
Rubrik: Lag (2008:1059) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2009:449
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 43 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:449) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2009:809
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 9, 10, 12, 26 a, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37 §§
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:809) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2010:1961
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 46 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1961) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om en handling har skickats eller lämnats före den 1 april 2011.

Ändring 2011:1171
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 §
Ikraftträdande: 2012-10-16
Förarbeten: Prop. 2010/11:158, bet. 2011/12:JuU5, rskr. 2011/12:21
Rubrik: Lag (2011:1171) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2012:578
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2011:1171
Rubrik: Förordning (2012:578) om ikraftträdande av lagen (2011:1171) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2012:780
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 a §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51
Rubrik: Lag (2012:780) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2012:938
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19, 20, 22 b, 49 §§
Ikraftträdande: 2013-06-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Rubrik: Lag (2012:938) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2014:522
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 21, 22 b §§, nya 23 a, 23 b §§
Ikraftträdande: 2014-10-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:119, bet. 2013/14:SoU27, rskr. 2013/14:290
Rubrik: Lag (2014:522) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2014:754
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 47 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:754) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2014:824
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:106, rskr. 2013/14:SoU24, rskr. 2013/14:327
Rubrik: Lag (2014:824) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2017:37
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Rubrik: Lag (2017:37) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2017:134
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 47 §; nya 47 a, 47 b §§
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149
Rubrik: Lag (2017:134) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2017:369
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 7 a, 17 §§; ny 18 a §
Ikraftträdande: 2017-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:94, bet. 2016/17:SoU15, rskr. 2016/17:255
Rubrik: Lag (2017:369) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

Ändring 2017:373
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259
Rubrik: Lag (2017:373) om ändring i lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård
SFS 1991:1128

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1991-06-20

Först inlagd:
1991-08-05

Senast ändrad:
2017-05-31

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:373