Författningen har upphävts / ska upphävas 1998-01-01 genom SFS 1997:1258
Myndighet: Inrikesdepartementet LS
Rubrik: Förordning (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion
Ikraftträdande: 1991-07-01, överg.best.
Uppslagsord: länsstyrelseinstruktion

Ändring 1991:830
Text: ändr. 38, 45, 49, 54 §§; omtryck
Ikraftträdande: 1991-07-01
Rubrik: Förordning (1991:830) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1991:1810
Text: ändr. 31, 32 §§
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 (bil.8), 1990/91:TU18, rskr 1990/91:176, prop. 1990/91:87, 1990/91:TU26, rskr 1990/91:326
Rubrik: Förordning (1991:1810) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1992:84
Text: ändr. 37, 40, 41, 46, 49, 52 §§, rubr. närmast före 52 §; nya 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 §§, rubr. närmast före 53, 55, 56, 63 §§; omtryck
Ikraftträdande: 1992-04-01
Rubrik: Förordning (1992:84) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 april 1992.
Genom förordningen upphävs förordningen (1975:1004) med krigsinstruktion för länsstyrelserna och förordningen (1978:706) om länsstyrelsens verksamhet inom det ekonomiska försvaret.

Ändring 1992:773
Text: upph. 26, 27, 28 §§; ändr. 3, 4, 20, 25, 32 §§
Ikraftträdande: 1992-07-01
Rubrik: Förordning (1992:773) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1992:1506
Text: ändr. 32 §
Ikraftträdande: 1993-01-01
Rubrik: Förordning (1992:1506) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1993:34
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 1993-03-01
Rubrik: Förordning (1993:34) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1993:572
Text: upph. 31 §; ändr. 4, 52, 54, 57 §§; nya 54 a §, rubr. närmast före 54 a §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Rubrik: Förordning (1993:572) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1993:1294
Text: ändr. 3, 12, 32, 40, 44, 49 §§, rubr. närmast före 32 §; nya 32 a, 64, 65, 66 §§, rubr. närmast före 64 §; omtryck
Ikraftträdande: 1994-01-01
Rubrik: Förordning (1993:1294) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1993:1617
Text: upph. 4 p övergångsbest. till 1990:1510

Ändring 1994:514
Text: upph. 51 §, rubr. närmast före 51 §; ändr. 3, 12, 48, 49, 52, 54 a, 56 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01
Rubrik: Förordning (1994:514) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1995:671
Text: upph. huvudrubr. närmast före 54 a, 55 §§, underrubr. närmast före 56, 63 §§; nuvarande 54 a, 57 §§ betecknas 54 c, 54 d §§; ändr. 3, 12, 49 §§, de nya 54 c, 54 d §§, 59 §, underrubr. närmast före 55 §; nya 54 a, 54 b, 57 §§, rubr. närmast före 54 a, 54 b §§
Ikraftträdande: 1995-07-01
Rubrik: Förordning (1995:671) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1995:1451
Text: upph. 29, 30 §§, rubr. närmast före 29 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Rubrik: Förordning (1995:1451) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1996:467
Text: ändr. 5, 48, 66 §§, rubr. närmast före 48 §
Ikraftträdande: 1996-07-01
Rubrik: Förordning (1996:467) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1996:968
Text: ändr. 6, 37, 40 §§
Ikraftträdande: 1996-11-01
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Rubrik: Förordning (1996:968) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1997:233
Text: ändr. 37, 40 §§
Ikraftträdande: 1997-09-01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:108, bet. 1996/97:BoU13, rskr. 1996/97:228
Rubrik: Förordning (1997:233) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1997:598
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Rubrik: Förordning (1997:598) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1997:653
Text: ändr. 32 §
Ikraftträdande: 1997-09-01
Rubrik: Förordning (1997;653) om ändring i förordningen (1990:1510) med länsstyrelseinstruktion

Ändring 1997:1258
Text: upph.