Myndighet: Justitiedepartementet L2
Rubrik: Konsumentköplag (1990:932)
Ikraftträdande: 1991-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:89, 1989/90:LU35, rskr 1989/90:300
Uppslagsord: konsumentköplag

Ändring 1995:456
Text: ändr. 18, 19 §§
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:123, bet. 1994/95:LU16, rskr. 1994/95:267
Rubrik: Lag (1995:456) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

Ändring 2002:587
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2, 3, 16, 17, 19, 23, 26, 27, 28 §§; nya 16 a, 20 a, 48, 49 §§, rubr närmast före 48, 49 §§
Ikraftträdande: 2002-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:134, bet. 2001/02:LU33, rskr. 2001/02:292
Rubrik: Lag (2002:587) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.


Ändring 2003:162
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 §; nya 21 a, 22 a §§
Ikraftträdande: 2003-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:17, bet. 2002/03:LU11, rskr. 2002/03:122
Rubrik: Lag (2003:162) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.


Ändring 2004:458
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18, 19 §§
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:121, bet. 2003/04:LU29, 2003/04:241
Rubrik: Lag (2004:458) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

Ändring 2004:553
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 a §
Ikraftträdande: 2005-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240
Rubrik: Lag (2004:553) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter tillämpas på avtal som har ingåtts dessförinnan.


Ändring 2005:62
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23, 27, 31 §§
Ikraftträdande: 2005-04-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2004/05:13, bet. 2004/05:LU5, rskr. 2004/05:161
Rubrik: Lag (2005:62) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2005.
2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.


Ändring 2008:492
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18, 19 §§
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:115, bet. 2007/08:CU21, rskr. 2007/08:222
Rubrik: Lag (2008:492) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)

Ändring 2014:11
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 13, 43 §§
Ikraftträdande: 2014-06-13, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:15, bet. 2013/14:CU7, rskr. 2013/14:118, EUTL304/2011 s64
Rubrik: Lag (2014:11) om ändring i konsumentköplagen (1990:932)
Celexnr: 311L0083
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 13 juni 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller för avtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
SFS 1990:932

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1990-09-06

Först inlagd:
1990-10-05

Senast ändrad:
2014-01-28

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:11