Myndighet: Näringsdepartementet RS T
Rubrik: Förordning (1990:717) om undersökning av olyckor
Ikraftträdande: 1990-07-01 överg.best.
Uppslagsord: olycka

Ändring 1994:180
Text: ändr. 3, 4, 5, 14, 22 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01
Rubrik: Förordning (1994:180) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

Ändring 1995:177
Text: ändr. 20 §
Ikraftträdande: 1995-03-01
Rubrik: Förordning (1995:177) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

Ändring 1996:642
Text: ändr. 8, 13, 15, 17 §§
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: EGTL319/94 s14
Rubrik: Förordning (1996:642) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Celexnr: 394L0056

Ändring 1999:509
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19, 21 §§
Ikraftträdande: 1999-07-01
Rubrik: Förordning (1999:509) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

Ändring 2001:879
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Rubrik: Förordning (2001:879) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

Ändring 2004:530
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 12 §§
Ikraftträdande: 2004-07-01
Rubrik: Förordning (2004:530) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

Ändring 2004:1118
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 12, 16 §§
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:1118) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

Ändring 2007:491
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2-17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26 §§; nya 2 a, 3 a, 7 a, 8 a, 8 b, 12 a, 12 b, 12 c, 15 a, 15 b, 5 c §§, rubr. närmast före 15 c §; omtryck
Ikraftträdande: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL164/2004 s44, EUTL220/2004 s16
Rubrik: Förordning (2007:491) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Celexnr: 304L0049, 304L0049R (01)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007.
2. I fråga om händelser som har inträffat före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Ändring 2008:1157
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 4, 5, 6, 12, 16, 19, 21, 23 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:1157) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

Ändring 2010:776
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15, 20 §§
Ikraftträdande: 2010-09-01
Rubrik: Förordning (2010:776) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

Ändring 2011:551
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 3, 8, 13, 15, 20, 27 §§, rubr. närmast före 13 §; nya 1 a, 2 b, 8 c, 8 d, 8 e, 8 f, 8 g, 8 h, 8 i, 13 a, 13 b, 13 c, 13 d, 17 a §§, rubr. närmast före 8 c §
Ikraftträdande: 2011-06-17
Förarbeten: EUTL131/2009 s114
Rubrik: Förordning (2011:551) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
Celexnr: 309L0018

Ändring 2014:1255
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 21, 24 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1255) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor

Ändring 2017:1241
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 20 a §
Ikraftträdande: 2018-02-03
Rubrik: Förordning (2017:1241) om ändring i förordningen (1990:717) om undersökning av olyckor
SFS 1990:717

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1990-05-23

Först inlagd:
1990-06-29

Senast ändrad:
2017-12-15

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:1241