Myndighet: Näringsdepartementet RS T
Rubrik: Lag (1990:712) om undersökning av olyckor
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:104, 1989/90:TU23, rskr 1989/90:265
Uppslagsord: olycka
Stickord: undersökning

Ändring 1995:77
Text: ändr. 14 §
Ikraftträdande: 1995-04-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:77) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2001:877
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 4 a §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:137, bet. 2001/02:TU4, rskr. 2001/02:9, EGTL138/1999 s1
Rubrik: Lag (2001:877) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Celexnr: 399L0035

Ändring 2006:20
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 4 §§
Ikraftträdande: 2006-04-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:12, bet. 2005/06:TU7, rskr. 2005/06:143
Rubrik: Lag (2006:20) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 2006. Den får tillämpas på händelser som inträffat före ikraftträdandet.


Ändring 2007:493
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15 §§
Ikraftträdande: 2007-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:45, 2006/07:110, bet. 2006/07:TU13, rskr. 2006/07:199, EUTL164/2004 s44, EUTL220/2004 s16
Rubrik: Lag (2007:493) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Celexnr: 304L0049, 304L0049R (01)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2007.
2. I fråga om olyckor och tillbud som har inträffat före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.

Ändring 2008:1367
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94
Rubrik: Lag (2008:1367) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor

Ändring 2011:548
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 4, 5, 7, 9 §§; nya 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 4 b, 12 a §§
Ikraftträdande: 2011-06-17
Förarbeten: Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259, EUTL131/2009 s114
Rubrik: Lag (2011:548) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
Celexnr: 309L0018

Ändring 2014:725
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8, 9, 11, 12 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:725) om ändring i lagen (1990:712) om undersökning av olyckor
SFS 1990:712

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1990-05-23

Först inlagd:
1990-06-29

Senast ändrad:
2015-09-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:725