Myndighet: Justitiedepartementet L1
Rubrik: Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter
Ikraftträdande: 1990-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:155, 1989/90:LU37, rskr 1989/90:298
Uppslagsord: företagshemlighet
Stickord: skydd

Ändring 2009:444
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:444) om ändring i lagen (1990:409) om skydd för företagshemligheter
SFS 1990:409

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1990-05-31

Först inlagd:
1990-06-18

Senast ändrad:
2009-06-02

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2009:444