Myndighet: Justitiedepartementet L4
Rubrik: Förordning (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Ikraftträdande: 1989-07-01
Uppslagsord: bevakningsföretag

Ändring 1992:212
Text: ny 16 §
Ikraftträdande: 1992-07-01
Rubrik: Förordning (1992:212) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Ändring 1994:1228
Text: ändr. 16 §
Ikraftträdande: 1994-10-01
Rubrik: Förordning (1994:1228) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Ändring 1996:28
Text: nya 17, 18 §§
Ikraftträdande: 1996-03-01
Förarbeten: EGTL10/67 s140, EGTL1/95 s171
Rubrik: Förordning (1996:28) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Celexnr: 367L0043 494D0001

Ändring 1996:634
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 1996-07-01
Rubrik: Förordning (1996:634) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Ändring 2001:1163
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 §
Ikraftträdande: 2002-02-01
Rubrik: Förordning (2001:1163) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Ändring 2006:201
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 2006-05-01
Rubrik: Förordning (2006:201) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Ändring 2006:518
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 8 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 13, 15, 16, 18 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01
Rubrik: Förordning (2006:518) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Ändring 2009:312
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 15 § betecknas 28 §; ändr. nya 28 §; nya 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 §§
Ikraftträdande: 2009-06-01
Förarbeten: EUTL255/2005 s22, EUTL363/2006 s141
Rubrik: Förordning (2009:312) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
Celexnr: 305L0036, 306L0100

Ändring 2012:360
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 7 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c §§
Ikraftträdande: 2012-07-01
Rubrik: Förordning (2012:360) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Ändring 2014:1141
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 16, 28 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1141) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Ändring 2016:158
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 27 §; ändr. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§
Ikraftträdande: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Rubrik: Förordning (2016:158) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.

Ändring 2018:659
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 2019-04-01
Rubrik: Förordning (2018:659) om ändring i förordningen (1989:149) om bevakningsföretag m.m.
SFS 1989:149

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1989-04-06

Först inlagd:
1989-05-16

Senast ändrad:
2018-06-07

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:659