Författningen har upphävts / ska upphävas 2004-07-01 genom SFS 2004:168
Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Smittskyddslag (1988:1472)
Ikraftträdande: 1989-07-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:5, 1988/89:SoU9, rskr 1988/89:54
Uppslagsord: smittskyddslag

Ändring 1989:291
Text: ändr. 69 §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:123, 1988/89:SoU25, rskr 1988/89:227
Rubrik: Lag (1989:291) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)

Ändring 1990:607
Text: ändr. 46, 47, 48, 50, 52, 62 §§
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:81, 1989/90:SoU24, rskr 1989/90:313
Rubrik: Lag (1990:607) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)

Ändring 1990:1017
Text: ändr. 30, 31 §§
Ikraftträdande: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:154, 1990/91:JuU2, rskr 1990/91:14
Rubrik: Lag (1990:1017) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)

Ändring 1991:880
Text: nya 50 a §, rubr. närmast före 50 a §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:152, 1990/91:SoU20, rskr 1990/91:315
Rubrik: Lag (1991:880) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)

Ändring 1992:1561
Text: ändr. 20, 22 §§
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:46, bet. 1992/93:SoU7, rskr 1992/93:86
Rubrik: Lag (1992:1561) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)

Ändring 1993:1657
Text: ändr. 10, 63, 64 §§
Ikraftträdande: 1994-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:75, bet. 1993/94:SoU14, rskr 1993/94:118
Rubrik: Lag (1993:1657) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1994.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kostnader som har uppkommit före ikraftträdandet.


Ändring 1995:843
Text: ändr. 10, 63 §§
Ikraftträdande: 1996-01-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:195, bet. 1994/95:SoU24, rskr. 1994/95:383
Rubrik: Lag (1995:843) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för tiden före ikraftträdandet.

Ändring 1995:1315
Text: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 20, 22, 23, 24, 29, 33, 34, 35, 38, 43, 50, 51, 52, 53, 57, 62, 67, 68 §§, bil.; rubr. närmast före 29 § sätts närmast före 30 §; nya 24 a, 43 a, 43 b, 53 a §§, rubr. närmast före 29 §
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:23, bet. 1995/96:SoU7, rskr. 1995/96:64
Rubrik: Lag (1995:1315) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)

Ändring 1996:1646
Text: ändr. 59 §
Ikraftträdande: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Rubrik: Lag (1996:1646) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)

Ändring 1997:1098
Text: ändr. 55 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Rubrik: Lag (1997:1098) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)

Ändring 2003:421
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil.
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:131, bet. 2002/03:SoU20, rskr. 2002/03:232
Rubrik: Lag (2003:421) om ändring i smittskyddslagen (1988:1472)

Ändring 2004:168
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1988:1472

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1988-12-15

Upphävandedatum:
2004-07-01

Först inlagd:
1989-01-02

Senast ändrad:
2008-10-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2003:421