Myndighet: Finansdepartementet ESA
Rubrik: Personalföreträdarförordning (1987:1101)
Ikraftträdande: 1988-01-01, överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:99, KU 1986/87:29, rskr 1986/87:226 Regeringens förordningsmotiv 1987:5
Uppslagsord: personalföreträdarförordning

Ändring 1988:383
Text: ändr. 8 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Rubrik: Förordning (1988:383) om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)

Ändring 1989:399
Text: ändr. 1, 15, 16 §§; omtryck
Ikraftträdande: 1989-07-01
Rubrik: Förordning (1989:399) om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)

Ändring 1995:1323
Text: ändr. 2, 4, 5, 6 §§
Ikraftträdande: 1996-01-01
Rubrik: Förordning (1995:1323) om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)

Ändring 2003:476
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 16 §, ändr. 17 §
Ikraftträdande: 2003-09-01
Rubrik: Förordning (2003:476) om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)

Ändring 2007:744
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 5 §; ändr. 1, 2, 4, 6, 7, 11, 14, 15 §§; omtryck
Ikraftträdande: 2008-01-01
Rubrik: Förordning (2007:744) om ändring i personalföreträdarförordningen (1987:1101)
SFS 1987:1101

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1987-11-26

Omtryck:
SFS 2007:744

Först inlagd:
1987-12-17

Senast ändrad:
2015-02-23

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2007:744