Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Nationalparksförordning (1987:938)
Ikraftträdande: 1988-01-01
Uppslagsord: nationalparksförordning

Ändring 1988:1133
Text: ändr. 2 §, bil. 8, 12
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:85, JoU 1987/88:23, rskr 1987/88:373
Rubrik: Förordning (1988:1133) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 1991:104
Text: ändr. 1, 2 §§; nya bil. 21, 22
Ikraftträdande: 1991-04-01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:31, 1990/91:JoU14, rskr 1990/91:71
Rubrik: Förordning (1991:104) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 1991:1163
Text: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§; ny 7 a §
Ikraftträdande: 1991-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1991:1163) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft, i fråga om 4 § den 1 augusti 1991, och i övrigt den 1 januari 1992. Vad som i gällande förordnanden enligt 3 § tredje stycket och upplåtelser enligt 6 § sägs om statens naturvårdsverk skall efter ikraftträdandet gälla länsstyrelsen.


Ändring 1993:453
Text: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 23
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:105, bet. 1992/93:JoU22, rskr. 1992/93:332
Rubrik: Förordning (1993:453) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 1994:552
Text: ändr. 1 §, bil. 13
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:164, bet. 1993/94:JoU20, rskr. 1993/94:300
Rubrik: Förordning (1994:552) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 1994:1460
Text: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 24
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1993/94:254, bet. 1994/95:JoU3, rskr. 1994/95:4
Rubrik: Förordning (1994:1460) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 1995:1270
Text: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 25
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:162, bet. 1995/96:JoU1, rskr. 1995/96:10
Rubrik: Förordning (1995:1270) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 1997:715
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 1997-11-01
Rubrik: Förordning (1997:715) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 1998:1026
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 26
Ikraftträdande: 1998-09-09
Förarbeten: Jfr prop. 1997/98:91, bet. 1997/98:JoU28, rskr. 1997/98:210
Rubrik: Förordning (1998:1026) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 1998:1253
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 6, 7 a §§; ändr. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1998:1253) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före den 1 januari 1999.


Ändring 2001:213
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 27
Ikraftträdande: 2001-06-08
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:82, bet. 2000/01:MJU17, rskr. 2000/01:204
Rubrik: Förordning (2001:213) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 2002:679
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 28
Ikraftträdande: 2002-08-01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:116, bet. 2001/02:MJU19, rskr. 2001/02:218
Rubrik: Förordning (2002:679) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 2004:642
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 5 §§
Ikraftträdande: 2004-08-01
Rubrik: Förordning (2004:642) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 2006:291
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2006-06-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2006:291) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2006. Den nya bestämmelsen skall dock tillämpas för tid från och med den 1 april 2006.
Bilagorna finns inte med här.</div>
</div>
</div>
<div class="search-results-footer">
<div class="search-results-opts-bot">
<div class="search-results-all">
<a href="/sfst?bet=1987%3a938">
Sökresultat
</a>
</div>
<div class="search-results-steps">
<div class="search-results-prev">
<div class="arrow-bk"></div>
Föregående
</div>
·
<div class="search-results-next">
Nästa
<div class="arrow-fwd"></div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>

Ändring 2009:729
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, bil. 19; ny bil. 29
Ikraftträdande: 2009-09-01
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:98, bet. 2008/09:MJU19, rskr. 2008/09:196
Rubrik: Förordning (2009:729) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 2011:15
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 6 §
Ikraftträdande: 2011-03-01
Rubrik: Förordning (2011:15) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 2011:622
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 6, 7, 9, 10 §§ betecknas 10, 11, 12, 13 §§; ändr. 4, 5, 8 §§, den nya 13 §; nya 6, 7, 9 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Förordning (2011:622) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 2011:690
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §, bil. 10
Ikraftträdande: 2011-07-12
Förarbeten: Jfr prop. 2010/11:69, bet. 2010/11:MJU26, rskr. 2010/11:258
Rubrik: Förordning (2011:690) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 2011:841
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2012-01-01
Rubrik: Förordning (2011:841) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 2017:268
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 18, 21
Ikraftträdande: 2017-05-04
Förarbeten: Jfr prop. 2016/17:96, bet. 2016/17:MJU16, rskr. 2016/17:181, prop. 2016/17:97, bet. 2016/17:MJU17, rskr. 2016/17:182
Rubrik: Förordning (2017:268) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Ändring 2018:312
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2, 4 §§; ny 3 a §, bil. 30
Ikraftträdande: 2018-05-15
Rubrik: Förordning (2018:312) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
SFS 1987:938

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1987-06-25

Först inlagd:
1987-11-05

Senast ändrad:
2018-05-03

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:312