Författningen har upphävts / ska upphävas 2018-07-01 genom SFS 2017:900
Myndighet: Justitiedepartementet L6
Rubrik: Förvaltningslag (1986:223)
Ikraftträdande: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:80, KU 1985/86:21, rskr 1985/86:202
Uppslagsord: förvaltningslag

Ändring 1986:1196
Text: ändr. 30 §
Ikraftträdande: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Rubrik: Lag (1986:1196) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 1988:201
Text: ändr. 31 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Rubrik: Lag (1988:201) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 1988:449
Text: ändr. 32 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:142, FöU 1987/88:10, rskr 1987/88:299
Rubrik: Lag (1988:449) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 1990:456
Text: ändr. 26 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Rubrik: Lag (1990:456) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 1991:1659
Text: ändr. 31 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Rubrik: Lag (1991:1659) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 1992:353
Text: ändr. 31 §
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Rubrik: Lag (1992:353) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 1993:611
Text: ändr. 10 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:200, bet. 1992/93:TU30, rskr. 1992/93:443
Rubrik: Lag (1993:611) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 1997:1027
Text: ändr. 32 §
Ikraftträdande: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Rubrik: Lag (1997:1027) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 1998:386
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 23 §§, rubr. närmast före 22 §; ny 22 a §
Ikraftträdande: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Rubrik: Lag (1998:386) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 oktober 1998. Den nya lydelsen av 23 § gäller inte i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 1999:286
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:52, bet. 1998/99:KU28, rskr. 1998/99:211
Rubrik: Lag (1999:286) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999. Den nya bestämmelsen skall dock under tiden från och med den 1 juli 1999 till och med den 31 december 1999 inte tillämpas av myndigheter i kyrkliga kommuner eller av Svenska kyrkans centralstyrelse, Kyrkomötets besvärsnämnd, Kyrkofondens styrelse, Ansvarsnämnden för biskopar, domkapitlen, Hovkonsistoriet eller Domkyrkorådet i Lund.


Ändring 1999:940
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Rubrik: Lag (1999:940) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 2003:246
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §; omtryck
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:62, bet: 2002/03:KU23, rskr. 2002/03:164
Rubrik: Lag (2003:246) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 2003:1213
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:132, bet. 2003/04:SfU4, rskr. 2003/04:101
Rubrik: Lag (2003:1213) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 2005:330
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:96, bet. 2004/05:SfU14, rskr. 2004/05:233
Rubrik: Lag (2005:330) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 2006:306
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 22 a §§
Ikraftträdande: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:56, bet. 2005/06:KU29, rskr. 2005/06:203
Rubrik: Lag (2006:306) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006. I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Ändring 2006:703
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 32 §
Ikraftträdande: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Rubrik: Lag (2006:703) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 2009:434
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16, 17 §§
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:434) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 2009:798
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 23 §
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:798) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 2014:630
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 32 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:630) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 2017:734
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Rubrik: Lag (2017:734) om ändring i förvaltningslagen (1986:223)

Ändring 2017:900
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1986:223

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1986-05-07

Upphävandedatum:
2018-07-01

Senast ändrad:
2017-10-10

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:734