Myndighet: Justitiedepartementet L1
Rubrik: Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
Förarbeten: Prop. 1981/82:169, CU 1981/82:41, rskr 1981/82:364

Ändring 1983:441
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1983-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:153, CU 1982/83:31, rskr 1982/83:352
Rubrik: Lag (1983:441) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Ändring 1984:302
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:141, BoU 1983/84:27, rskr 1983/84:302
Rubrik: Lag (1984:302) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Ändring 1986:1187
Text: ändr. 15 §
Ikraftträdande: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Rubrik: Lag (1986:1187) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. I fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller dock äldre föreskrifter.


Ändring 1987:245
Text: ändr. 7, 10 §§
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:37, BoU 1986/87:13, rskr 1986/87:249
Rubrik: Lag (1987:245) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Ändring 1987:811
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Rubrik: Lag (1987:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
2. Om avtalsförslaget har undertecknats före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser fortfarande tillämpas.


Ändring 1988:727
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 1988-07-01
Förarbeten: LU 1987/88:37, rskr 1987/88:377
Rubrik: Lag (1988:727) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Ändring 1990:1394
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:47, 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Rubrik: Lag (1990:1394) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Ändring 1991:616
Text: ändr. 3, 6, 9, 12 §§
Ikraftträdande: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Rubrik: Lag (1991:616) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991.
2. Har en intresseanmälan gjorts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

Ändring 1992:507
Text: ändr. 2, 3, 6, 9 §§
Ikraftträdande: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:160, 1991/92:BoU22, rskr 1991/92:293
Rubrik: Lag (1992:507) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Ändring 1993:316
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:144, bet. 1992/93:LU27, rskr. 1992/93:225
Rubrik: Lag (1993:316) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Ändring 1994:811
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94:LU32, rskr. 1993/94:422
Rubrik: Lag (1994:811) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Ändring 1994:836
Text: ändr. 15, 16 §§
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Rubrik: Lag (1994:836) om ändring i lagen (1982:351) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Ändring 1995:1465
Text: ändr. 1, 3, 6, 8, 9, 12 §§
Ikraftträdande: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:17, bet. 1995/96:BoU3, rskr 1995/96:101
Rubrik: Lag (1995:1465) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Ändring 1999:581
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:101, bet. 1998/99:BoU10, rskr. 1998/99:250
Rubrik: Lag (1999:581) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Ändring 2000:245
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 4, 8 §§
Ikraftträdande: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Rubrik: Lag (2000:245) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning av bostadsrätt

Ändring 2002:99
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 §§; ny 5 a §
Ikraftträdande: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Rubrik: Lag (2002:99) om ändring i lagen (1982:452) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

Ändring 2003:33
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2003-04-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:12, bet. 2002/03:BoU2, rskr. 2002/02:96
Rubrik: Lag (2003:33) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt

Ändring 2005:904
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Rubrik: Lag (2005:904) om ändring i lagen (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt
SFS 1982:352

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1982-06-03

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2005:904