Myndighet: Justitiedepartementet L6
Rubrik: Förordning (1982:327) om notarius publicus
Förarbeten: Regeringens förordningsmotiv 1982:5
Uppslagsord: notarius publicus

Ändring 1987:868
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 1987-10-01
Rubrik: Förordning (1987:868) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Ändring 1988:1357
Text: ändr. 3, 14 §§
Ikraftträdande: 1989-01-01
Rubrik: Förordning (1988:1357) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Ändring 1991:105
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 1991-04-01
Rubrik: Förordning (1991:105) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Ändring 1991:450
Text: ändr. 11 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Rubrik: Förordning (1991:450) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Ändring 1992:607
Text: ändr. 12 §
Ikraftträdande: 1992-07-01
Rubrik: Förordning (1992:607) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Ändring 1999:153
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 6 a §
Ikraftträdande: 1999-05-01
Rubrik: Förordning (1999:153) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus

Ändring 2007:288
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Rubrik: Förordning (2007:288) om ändring i förordningen (1982:327) om notarius publicus
SFS 1982:327

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1982-05-19

Senast ändrad:
2007-06-05

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2007:288