Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Uppslagsord: arbetsskadeförsäkring
Stickord: personskadeskydd

Ändring 1979:1027
Text: ändr. 2 §
Rubrik: Förordning (1979:1027) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1981:1229
Text: ändr. 16 §
Rubrik: Förordning (1981:1229) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1982:367
Text: ändr. 24 §
Rubrik: Förordning (1982:367) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1986:859
Text: ändr. 26 §
Ikraftträdande: 1987-01-01
Rubrik: Förordning (1986:859) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1986:1112
Text: ändr. 12, 15, 16 §§
Ikraftträdande: 1987-01-01
Rubrik: Förordning (1986:1112) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1988:1487
Text: ändr. 16 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Rubrik: Förordning (1988:1487) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1989:305
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Rubrik: Förordning (1989:305) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1989:455
Text: ändr. 16 §
Ikraftträdande: 1989-07-01
Rubrik: Förordning (1989:455) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1989:767
Text: ändr. 16 §
Ikraftträdande: 1989-10-01
Rubrik: Förordning (1989:767) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1990:188
Text: ändr. 16 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Rubrik: Förordning (1990:188) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1990:206
Text: ändr. 2, 4, 29 §§
Ikraftträdande: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:100 (bil.7), 1989/90:SfU10, rskr 1989/90:184
Rubrik: Förordning (1990:206) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990. Äldre föreskrifter i 2 och 4 §§ gäller fortfarande beträffande skada som har inträffat före ikraftträdandet.


Ändring 1990:882
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1990-09-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:100 (bil.12), 1989/90:AU11, rskr 1989/90:242
Rubrik: Förordning (1990:882) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 september 1990. De nya föreskrifterna tillämpas dock beträffande skada som har inträffat efter utgången av juni 1990.


Ändring 1991:1800
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Rubrik: Förordning (1991:1800) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1992:28
Text: ändr. 8 §
Ikraftträdande: 1992-03-01
Rubrik: Förordning (1992:28) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1992:1192
Text: upph. 27 §
Ikraftträdande: 1993-01-01
Rubrik: Förordning (1992:1192) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1994:541
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Rubrik: Förordning (1994:541) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1994:568
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Rubrik: Förordning (1994:568) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1995:428
Text: ändr. 6, 16, 17 §§
Ikraftträdande: 1995-07-01
Rubrik: Förordning (1995:428) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1995:726
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Rubrik: Förordning (1995:726) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 1995:902
Text: ändr. 21 §
Ikraftträdande: 1995-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (1995:902) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om skador som inträffat före den 1 juli 1995.


Ändring 1997:1195
Text: ändr. 6, 7 §§
Ikraftträdande: 1998-01-01
Rubrik: Förordning (1997:1195) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2000:642
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2000-08-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2000:642) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för skadefall som inträffat före ikraftträdandet.


Ändring 2000:958
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 12, 15 §§
Ikraftträdande: 2001-01-01
Rubrik: Förordning (2000:958) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2001:1283
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2002-02-01
Rubrik: Förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2002:243
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Rubrik: Förordning (2002:243) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2002:526
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2002-07-01
Rubrik: Förordning (2002:526) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2002:784
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 24 §; ny 27 §, rubr. närmast före 27 §
Ikraftträdande: 2003-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2002:784) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Den nya föreskriften i 27 § tillämpas första gången vid omräkning av livränta för år 2004.


Ändring 2003:790
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 §
Ikraftträdande: 2004-01-01
Rubrik: Förordning (2003:790) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2004:493
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §; ny bil.
Ikraftträdande: 2004-07-01
Rubrik: Förordning (2004:493) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2004:885
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 29 §§
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:885) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2004:1380
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 1 ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:1380) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2005:821
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Rubrik: Förordning (2005:821) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2006:670
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 2006-08-01
Rubrik: Förordning (2006:670) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2006:1548
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2007-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2006:1548) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som anvisats friåret.


Ändring 2007:900
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16 §
Ikraftträdande: 2008-01-01
Rubrik: Förordning (2007:900) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2008:116
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2008-05-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2008:116) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 3 december 2007.


Ändring 2008:1209
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 12, 15, 16 §§
Ikraftträdande: 2009-01-01
Rubrik: Förordning (2008:1209) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2009:6
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2009-03-02
Rubrik: Förordning (2009:6) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2009:1177
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 24 a §
Ikraftträdande: 2010-01-01
Rubrik: Förordning (2009:1177) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2010:1148
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2010-12-01
Rubrik: Förordning (2010:1148) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2010:1655
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 23 §; ändr. 1, 2, 5, 7, 8, 13, 27, 28, 29 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Rubrik: Förordning (2010:1655) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2014:873
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 4 §§
Ikraftträdande: 2015-03-01
Rubrik: Förordning (2014:873) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd

Ändring 2017:1173
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:1173) om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för den som när skadefallet inträffade hade en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
SFS 1977:284

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1977-04-28

Senast ändrad:
2017-12-05

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:1173