Myndighet: Finansdepartementet ESA
Rubrik: Förordning (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.
Ikraftträdande: 1977-01-01
Uppslagsord: kollektivavtal

Ändring 1977:1049
Text: ändr. 1 §
Rubrik: Förordning (1977:1049) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Ändring 1978:822
Text: upph. 3 §; ändr. 2, 4, 6, 8, 9, 10 §§; ny 7 a §
Rubrik: Förordning (1978:822) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Ändring 1984:804
Text: ändr. 7 a §
Ikraftträdande: 1984-12-01
Rubrik: Förordning (1984:804) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Ändring 1990:1172
Text: ändr. 7 a, 9 §§
Ikraftträdande: 1991-01-01
Rubrik: Förordning (1990:1172) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m

Ändring 1994:508
Text: ändr. 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 §§; ny 3 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Rubrik: Förordning (1994:508) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Ändring 1994:1937
Text: ändr. 1, 3, 5, 7 a §§; omtryck
Ikraftträdande: 1995-01-01
Rubrik: Förordning (1994:1937) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.

Ändring 1999:898
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 7 a §§
Ikraftträdande: 2000-01-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1999:898) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

Ändring 2004:921
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2005-01-01
Rubrik: Förordning (2004:921) om ändring i förordningen (1976:1021) om statliga kollektivavtal, m.m.
SFS 1976:1021

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1976-12-02

Omtryck:
SFS 1994:1937

Senast ändrad:
2015-02-20

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2004:921