Myndighet: Justitiedepartementet L2
Rubrik: Trafikskadelag (1975:1410)
Förarbeten: Prop. 1975/76:15, LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Uppslagsord: trafikskadelag

Ändring 1976:340
Text: ändr. 31 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:181, SkU 1975/76:61, rskr 1975/76:346
Rubrik: Lag (1976:340) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1976:358
Text: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:196, LU 1975/76:31, rskr 1975/76:341
Rubrik: Lag (1976:358) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1977:949
Text: nuvarande 33 § betecknas 34 §; ändr. 6, 31, 32 §§; ny 33 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1977/78:16, LU 1977/78:7, rskr 1977/78:26
Rubrik: Lag (1977:949) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1978:91
Text: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:77, JuU 1977/78:21, rskr 1977/78:156
Rubrik: Lag (1978:91) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1978:452
Text: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:137, TU 1977/78:27, rskr 1977/78:365
Rubrik: Lag (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1978:455
Text: ikrafttr. av 1978:452
Rubrik: Förordning (1978:455) om ikraftträdande av lagen (1978:452) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1980:40
Text: ändr. 5, 6, 17 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:9, LU 1979/80:18, rskr 1979/80:127
Rubrik: Lag (1980:40) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1980:1140
Text: ändr. 34 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:38, JuU 1980/81:15, rskr 1980/81:115
Rubrik: Lag (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1981:92
Text: ikrafttr. av 1980:1140
Rubrik: Förordning (1981:92) om ikraftträdande av lagen (1980:1140) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1981:820
Text: ändr. 29 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Rubrik: Lag (1981:820) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1981:1197
Text: ändr. 21 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:50, LU 1981/82:13, rskr 1981/82:86
Rubrik: Lag (1981:1197) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1983:309
Text: ändr. 2, 5, 16, 24, 31-34 §§
Ikraftträdande: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:107, LU 1982/83:37, rskr 1982/83:289
Rubrik: Lag (1983:309) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1985:194
Text: ändr. 11, 12, 20 §§
Ikraftträdande: 1985-05-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:117, LU 1984/85:27, rskr 1984/85:201
Rubrik: Lag (1985:194) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1986:1251
Text: ändr. 33 §
Ikraftträdande: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:34, TU 1986/87:9, rskr 1986/87:75
Rubrik: Lag (1986:1251) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1988:876
Text: ändr. 14 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:139, LU 1987/88:32, rskr 1987/88:321
Rubrik: Lag (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1988:1246
Text: ändr. 14 § i 1988:876
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:45, 1988/89:LU8, rskr 1988/89:18
Rubrik: Lag (1988:1246) om ändring i lagen (1988:876) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1989:701
Text: ändr. 1, 34 §§
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:48, 1988/89:TU19, rskr 1988/89:306
Rubrik: Lag (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1990:152
Text: ändr. 12, 20 §§
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:2, 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Rubrik: Lag (1990:152) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1990:1198
Text: ändr. ikraftträdandebest. till 1989:701
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:35, 1990/91:TU8, rskr 1990/91:63
Rubrik: Lag (1990:1198) om ändring i lagen (1989:701) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1991:304
Text: ändr. 33, 34 §§
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Rubrik: Lag (1991:304) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1992:1121
Text: ändr. 8, 20 §§; ny 8 a §
Ikraftträdande: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:8, bet. 1992/93:LU7, rskr 1992/92:45
Rubrik: Lag (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft i fråga om 20 § den 1 januari 1993 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. (i kraft den 1 januari 1994, 1993:1646)

Ändring 1993:302
Text: ändr. 16 §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:8, bet. 1992/93:LU35, rskr. 1992/93:307
Rubrik: Lag (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1993:303
Text: ändr. 8 § i 1992:1121, ikrafttr.best. till 1992:1121
Ikraftträdande: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 1992/93:LU35, rskr. 1992/93:307
Rubrik: Lag (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Regeringen får dock i förhållande till Liechtenstein sätta lagen i kraft vid en senare tidpunkt än i förhållande till i lagen angivna övriga stater. (Jfr 1992:1121).


Ändring 1993:1307
Text: ändr. 5, 24 §§
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:257, bet. 1993/94:NU5, rskr. 1993/94:39
Rubrik: Lag (1993:1307) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Celexnr: 388L0357 390L0618

Ändring 1993:1381
Text: upph. 8 a § i 1992:1121
Förarbeten: Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:65
Rubrik: Lag (1993:1381) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1993:1382
Text: ändr. 14 §; ny 35 §
Ikraftträdande: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:65
Rubrik: Lag (1993:1382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).I förhållande till Liechtenstein får regeringen sätta lagen i kraft vid en senare tidpunkt än i förhållande till övriga stater.


Ändring 1993:1383
Text: ändr. 16 §, ikrafttr.best. till 1993:302
Förarbeten: Prop. 1992/93:257, 1993/94:71, bet. 1993/94:NU5, 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:39, 1993/94:65
Rubrik: Lag (1993:1383) om ändring i lagen (1993:302) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Celexnr: 388L0357 390L0618
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft såvitt avser tredje stycket den 1 januari 1994 och i övrigt den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).


Ändring 1993:1384
Text: ändr. 8 § i 1993:303
Förarbeten: Prop. 1993/94:71, bet. 1993/94:LU8, rskr. 1993/94:65
Rubrik: Lag (1993:1384) om ändring i lagen (1993:303) om ändring i lagen (1992:1121) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1993:1606
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71
Rubrik: Lag (1993:1606) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1993:1646
Text: ikrafttr. av 8 § i 1992:1121 utom vad avser Liechtenstein, 16 § första stycket i 1993:302, ikrafttr. av 1993:1307 och 1993:1382 utom vad avser Liechtenstein

Ändring 1994:43
Text: omtryck
Rubrik: Trafikskadelag (1975:1410) (1994:43)

Ändring 1994:1731
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Rubrik: Lag (1994:1731) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1995:785
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:184, bet. 1994/95:NU24, rskr. 1994/95:392, EGTL228/92 s1
Rubrik: Lag (1995:785) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410),
Celexnr: 392L0049

Ändring 1995:1185
Text: ikrafttr. av 8 § 1992:1121 och 1993:1382 såvitt avser Liechtenstein

Ändring 1998:296
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Rubrik: Lag (1998:296) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1998:382
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Rubrik: Lag (1998:382) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 1999:266
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18, 28, 31 §§
Ikraftträdande: 1999-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:42, 1998/99:LU19, rskr. 1998/99:187
Rubrik: Lag (1999:266) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.
2. Bestämmelserna i 28 § andra och tredje styckena tillämpas även på fordringar som har uppkommit före ikraftträdandet och som vid ikraftträdandet inte är preskriberade enligt äldre bestämmelser.
3. Äldre bestämmelser om trafikförsäkringsavgift tillämpas även efter ikraftträdandet i ärenden som inte är avslutade hos trafikförsäkringsföreningen när lagen träder i kraft.


Ändring 2001:562
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2, 16, 24, 31, 32, 33, 34 §§
Ikraftträdande: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Rubrik: Lag (2001:562) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 2001:734
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9, 12 §§
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:68, bet. 2000/01:LU19, rskr. 2000/01:216
Rubrik: Lag (2001:734) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 2002:343
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 betecknas 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 §§, rubr. närmast före 27 § sätts närmast före nya 30 §; ändr. nya 33, 34 §§; nya 27, 28, 29 §§, rubr. närmast före nya 27 §
Ikraftträdande: 2003-01-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:133, bet. 2001/02:LU31, rskr. 2001/02:238, EGTL181/2000 s65
Rubrik: Lag (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Celexnr: 300L0026

Ändring 2003:1
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2002:343 såvitt avser 28, 33 §§
Rubrik: Förordning (2003:1) om ikraftträdande av 28 och 33 §§ lagen (2002:343) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 2005:113
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17, 28 §§
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, rskr. 2004/05:160
Rubrik: Lag (2005:113) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 2005:1126
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:165, bet. 2005/06:FiU7, rskr. 2005/06:92
Rubrik: Lag (2005:1126) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 2006:560
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2, 30 §§
Ikraftträdande: 2006-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328
Rubrik: Lag (2006:560) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2006.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om försäkringsplikt som avser tiden före ikraftträdandet.


Ändring 2007:333
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 27 §§, ny 17 a §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:50, bet. 2006/07:CU25, rskr. 2006/07:156, EUTL149/2005 s14
Rubrik: Lag (2007:333) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Celexnr: 305L0014

Ändring 2007:461
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 34 §
Ikraftträdande: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:96, bet. 2006/07:SkU22, rskr. 2006/07:198
Rubrik: Lag (2007:461) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 2010:972
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:173, bet. 2009/10:CU29, rskr. 2009/10:360
Rubrik: Lag (2010:972) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 2010:1220
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 16, 21, 24 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1220) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 2010:2050
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5, 27 §§
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Rubrik: Lag (2010:2050) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 2013:1089
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 31, 34 §§; nya 31 a, 31 b, 31 c §§
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:168, bet. 2013/14:CU4, rskr. 2013/14:31
Rubrik: Lag (2013:1089) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller för en fordran som beror på en skada, om skadehändelsen har inträffat före ikraftträdandet. För en fordran som inte beror på en skada gäller äldre bestämmelser, om avtalet om trafikförsäkring har ingåtts före ikraftträdandet och inte förnyats därefter.
3. Äldre bestämmelser om preskription gäller för trafikförsäkringsavgift som avser tiden före ikraftträdandet. Detsamma gäller trafikförsäkringsavgift som avser tiden efter ikraftträdandet, om ärendet hos Trafikförsäkringsföreningen har inletts före ikraftträdandet men avslutas först därefter.

Ändring 2014:609
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 37 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:609) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 2016:667
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:152, bet. 2015/16:UFöU4, rskr. 2015/16:257
Rubrik: Lag (2016:667) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)

Ändring 2018:184
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 20 §§
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:62, bet. 2017/18:CU12, rskr. 2017/18:193
Rubrik: Lag (2018:184) om ändring i trafikskadelagen (1975:1410)
SFS 1975:1410

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1975-12-15

Senast ändrad:
2018-04-12

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:184