Myndighet: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Rubrik: Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
Ikraftträdande: 1974-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1974:88, InU 1974:15, rskr 1974:272
Uppslagsord: facklig förtroendeman
Stickord: arbetsplats

Ändring 1975:356
Text: ändr. 2, 7 §§
Ikraftträdande: 1975-07-01
Förarbeten: Prop. 1975:89, InU 1975:15, rskr 1975:208
Rubrik: Lag (1975:356) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Ändring 1976:594
Text: ändr. 2, 11 §§
Ikraftträdande: 1977-01-01
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Rubrik: Lag (1976:594) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Ändring 1982:87
Text: ändr. 8 §
Ikraftträdande: 1982-04-01
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Rubrik: Lag (1982:87) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Ändring 1990:1039
Text: ändr. 1, 2, 3, 7 §§; nya 9 a, 10 a §§
Ikraftträdande: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:157, 1990/91:AU3, rskr 1990/91:35
Rubrik: Lag (1990:1039) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen

Ändring 2009:417
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 a §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:417) om ändring i lagen (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen
SFS 1974:358

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1974-05-31

Senast ändrad:
2009-09-28

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2009:417