Myndighet: Justitiedepartementet L6
Rubrik: Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform
Förarbeten: Prop. 1973:90, KU 1973:26, rskr 1973:265, KU 1974:8, rskr 1974:19
Uppslagsord: regeringsformen

Ändring 1976:870
Text: ändr. 8 kap 19 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:112, KU 1975/76:51, rskr 1975/76:362, KU 1976/77:1, rskr 1976/77:2
Rubrik: Lag (1976:870) om ändring i regeringsformen

Ändring 1976:871
Text: nuvarande 1 kap 2-8 §§ betecknas 1 kap 3-9 §§; ändr. 1 kap 9 §, 2 kap, 8 kap 1, 3, 7, 10, 11 §§, 10 kap 5 §, 11 kap 1, 3, 6 §§; ny 1 kap 2 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975/76:209, KU 1975/76:56, rskr 1975/76:414, KU 1976/77:1, rskr 1976/77:2
Rubrik: Lag (1976:871) om ändring i regeringsformen
Övergångsbestämmelser:1. Ändringarna i regeringsformen träder i kraft den 1 januari 1977.
2. Utan hinder av 2 kap. 13 § behåller äldre föreskrifter, som innebär särbehandling på grund av kön, sin giltighet tills vidare. En sådan föreskrift får ändras, även om ändringen innebär fortsatt särbehandling. Lag (2014:1385).
3. har upphävts genom lag (1998:1700).
4. Utan hinder av 2 kap. 1 § 3 och 14 § första stycket får det i lag föreskrivas att filmer och videogram inte får förevisas offentligt om de inte dessförinnan har godkänts för sådan visning. I lag får det också föreskrivas att offentlig uppspelning av rörliga bilder ur en databas inte får ske, om inte bilderna dessförinnan har godkänts för sådan uppspelning. Lag (2010:1408).
5. Äldre författning eller föreskrift äger fortsatt giltighet utan hinder av att den icke har tillkommit i den ordning som skulle ha iakttagits vid tillämpningen av regeringsformen i dess nya lydelse.


Ändring 1979:932
Text: ändr. 1 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:71, KU 1977/78:36, rskr 1977/78:233, KU 1979/80:1, rskr 1979/80:2
Rubrik: Lag (1979:932) om ändring i regeringsformen

Ändring 1979:933
Text: nuvarande 13 kap 7-11 §§ betecknas 13 kap 8-12 §§; ändr. 2 kap 7, 9, 10, 12, 18, 20 §§, 8 kap 1, 4, 7, 15, 16, 18 §§, 10 kap 5 §, 9 p övergångsbest.; nya 11 kap 14 §, 13 kap 7 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1978/79:195, KU 1978/79:39, rskr 1978/79:359, KU 1979/80:1, rskr 1979/80:2
Rubrik: Lag (1979:933) om ändring i regeringsformen
Övergångsbestämmelser:1. Ändringarna i regeringsformen träder i kraft den 1 januari 1980.
2. Äldre föreskrift om skatt eller avgift skall tillämpas utan hinder av 2 kap. 10 § andra stycket.


Ändring 1982:937
Text: ändr. 9 p övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1981/82:77, KU 1981/82:36, rskr 1981/82:263, KU 1982/83:1, rskr 1982/83:1
Rubrik: Lag (1982:937) om ändring i regeringsformen

Ändring 1982:940
Text: ändr. 13 kap 3, 10 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1981/82:52, KU 1981/82:16, rskr 1981/82:67, KU 1982/83:1, rskr 1982/83:1
Rubrik: Lag (1982:940) om ändring i regeringsformen

Ändring 1985:862
Text: ändr. 4 p övergångsbest. till 1976:871
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:83, KU 1984/85:20, rskr 1984/85:117, KU 1985/86:1, rskr 1985:86
Rubrik: Lag (1985:862) om ändring i regeringsformen

Ändring 1985:863
Text: ny 13 kap 13 §
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:83, KU 1984/85:18, rskr 1984/85:116, KU 1985/86:1, rskr 1985/86:1
Rubrik: Lag (1985:863) om ändring i regeringsformen

Ändring 1985:864
Text: ändr. 9 p övergångsbest., övergångsbest. till 1982:937; nya 10-14 p övergångsbest.
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:36, KU 1984/85:16 rskr 1984/85:54, Ku 1985/86:1 rskr 1985/86:1
Rubrik: Lag (1985:864) om ändring i regeringsformen

Ändring 1985:865
Text: ändr. 10 kap 5 §
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:61, KU 1984/85:21, rskr 1984/85:121, KU 1985/86:1 rskr 1985/86:1
Rubrik: Lag (1985:865) om ändring i regeringsformen

Ändring 1985:866
Text: ändr. 9 kap 11 §; omtryck
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:83, KU 1984/85:34, rskr 1984/85:295, KU 1985/86:1, rskr 1985/86:1
Rubrik: Lag (1985:866) om ändring i regeringsformen

Ändring 1988:1437
Text: ändr. 9 kap 11 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: KU 1986/87:19, rskr 1986/87:111, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Rubrik: Lag (1988:1437) om ändring i regeringsformen

Ändring 1988:1438
Text: ändr. 13 kap 2, 3, 7, 8, 10, 11 §§
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:6, KU 1987/88:16, rskr 1987/88:113, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Rubrik: Lag (1988:1438) om ändring i regeringsformen

Ändring 1988:1439
Text: ändr. 2 kap 3, 20 §§, 8 kap 18 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:57, KU 1987/88:19, rskr 1987/88:117, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Rubrik: Lag (1988:1439) om ändring i regeringsformen

Ändring 1988:1440
Text: ändr. 11 kap 11 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:58, KU 1987/88:35, rskr 1987/88:168, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Rubrik: Lag (1988:1440) om ändring i regeringsformen

Ändring 1988:1441
Text: ändr. 9, 10, 12 p övergångsbest.
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:31, KU 1987/88:39, rskr 1987/88:181, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Rubrik: Lag (1988:1441) om ändring i regeringsformen

Ändring 1988:1442
Text: ändr. 8 kap 15 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:22, KU 1987/88:32, rskr 1987/88:182, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Rubrik: Lag (1988:1442) om ändring i regeringsformen

Ändring 1988:1443
Text: ändr. 2 kap 12, 14 §§, 3 kap 2, 10 §§
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:151, KU 1987/88:36, rskr 1987/88:290, prop. 1987/88:32, KU 1987/88:33, rskr 1987/88:314, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Rubrik: Lag (1988:1443) om ändring i regeringsformen

Ändring 1988:1444
Text: ändr. 9 kap 10, 12, 13 §§; omtryck
Ikraftträdande: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:143, KU 1987/88:1, rskr 1987/88:4, 1988/89:KU2, rskr 1988/89:11
Rubrik: Lag (1988:1444) om ändring i regeringsformen

Ändring 1991:1471
Text: ändr. 1 kap 3 §, 2 kap 1 §, 8 kap 18 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop 1990/91:64, 1990/91:KU21, rskr 1990/91:254, 1991/92:KU1, rskr 1991/92:2
Rubrik: Lag (1991:1471) om ändring i regeringsformen

Ändring 1991:1501
Text: ändr. 8 kap 11, 13, 14 §§, 9 kap 13 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: 1990/91:KU20, rskr 1990/91:101, 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Rubrik: Lag (1991:1501) om ändring i regeringsformen

Ändring 1991:1502
Text: ändr. 11 kap 1 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:66, 1990/91:KU23, rskr 1990/91:178, 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Rubrik: Lag (1991:1502) om ändring i regeringsformen

Ändring 1991:1503
Text: ändr. 9, 10 p övergångsbest.; omtryck
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:67, 1990/91:KU24, rskr 1990/91:117, 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Rubrik: Lag (1991:1503) om ändring i regeringsformen

Ändring 1994:1375
Text: ändr. 8 kap 4 §, 10 kap 5 §
Ikraftträdande: 1994-12-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:114, bet. 1993/94:KU21, 1994/95:KU9, rskr. 1993/94:275, 1994/95:24
Rubrik: Lag (1994:1375) om ändring i regeringsformen

Ändring 1994:1468
Text: nuvarande 2 kap 20 § betecknas 2 kap 22 §; ändr. 2 kap 18, 22 §§, 8 kap 18 §; nya 2 kap 20, 21, 23 §§
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:117, bet. 1993/94:KU24, 1994/95:KU5, rskr. 1993/94:246, 1994/95:11
Rubrik: Lag (1994:1468) om ändring i regeringsformen

Ändring 1994:1469
Text: ändr. 3 kap 1, 3, 6 §§, 5 kap 2, 4 §§, 13 kap 12 §
Ikraftträdande: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:115, bet. 1993/94:KU44, 1994/95:KU1, rskr. 1993/94:315, 1994/95:3
Rubrik: Lag (1994:1469) om ändring i regeringsformen

Ändring 1994:1470
Text: upph. 8 kap 6 §; ändr. 4 kap 3 §, 9 kap 4 §, 12 kap 7 §, 13 kap 1 §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1993/94:KU18, 1994/95:KU2, rskr. 1993/94:424, 1994/95:4
Rubrik: Lag (1994:1470) om ändring i regeringsformen

Ändring 1994:1480
Text: ändr. 8 kap 7 §, 11 kap 11 §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:116, bet. 1993/94:KU36, 1994/95:KU7, rskr. 1993/94:359, 1994/95:13
Rubrik: Lag (1994:1480) om ändring i regeringsformen

Ändring 1994:1481
Text: upph. 9 kap 11 §
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:77, bet. 1993/94:KU19, 1994/95:KU3, rskr. 1993/94:264, 1994/95:7
Rubrik: Lag (1994:1481) om ändring i regeringsformen

Ändring 1994:1483
Text: ändr. 3 kap 2 §; omtryck
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Bet. 1992/93:KU5, 1994/95:KU8, rskr. 1992/93:31, 1994/95:25
Rubrik: Lag (1994:1483) om ändring i regeringsformen

Ändring 1998:1402
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap 12 §; ny 9 kap 11 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:40, bet. 1997/98:KU15, 1998/99:KU2, rskr. 1997/98:147, 1998/99:6
Rubrik: Lag (1998:1402) om ändring i regeringsformen

Ändring 1998:1435
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 7 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:44, bet. 1997/98:KU18, 1998/99:KU3, rskr. 1997/98:180, 1998/99:1
Rubrik: Lag (1998:1435) om ändring i regeringsformen

Ändring 1998:1437
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 1 §, 8 kap 18 §; omtryck
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:43, bet. 1997/98:KU19, 1998/99:KU4, rskr. 1997/98:214, 1998/99:2
Rubrik: Lag (1998:1437) om ändring i regeringsformen

Ändring 1998:1700
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 9-13 p övergångsbest., 3 p övergångsbest. till 1976:871, 2, 3 p övergångsbest. till 1982:937; ändr. 11 kap 6 §; ny 8 kap 6 §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:49, bet. 1997/98:KU20, 1998/99:KU5, rskr. 1997/98:284, 1998/99:3
Rubrik: Lag (1998:1700) om ändring i regeringsformen

Ändring 2002:902
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 14 §
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:RB4, bet. 2001/02:KU13, 2002/03:KU4, rskr. 2001/02:170, 2002/03:5
Rubrik: Lag (2002:902) om ändring i regeringsformen

Ändring 2002:903
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 2 §, 8 kap 7, 18 §§, 10 kap 2, 5, 6 §§, rubr. till 10 kap
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:72, bet. 2001/02:KU18, 2002/03:KU6, prot. 2001/02:124, rskr. 2002/03:15
Rubrik: Lag (2002:903) om ändring i regeringsformen

Ändring 2002:904
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 9 kap 11, 12, 13 §§ betecknas 9 kap 12, 13, 14 §§; ny 9 kap 11 §; omtryck
Ikraftträdande: 2003-01-01
Förarbeten: Förs. 2000/01:RS1, bet. 2000/01:KU23, 2002/03:KU3, prot. 2000/01:124, rskr. 2002/03:3
Rubrik: Lag (2002:904) om ändring i regeringsformen

Ändring 2002:905
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 7 §
Ikraftträdande: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:73, bet. 2001/02:KU25, 2002/03:KU9, prot. 2001/02:123, rskr. 2002/03:9
Rubrik: Lag (2002:905) om ändring i regeringsformen

Ändring 2003:593
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: omtryck
Rubrik: Regeringsform (1974:152) (2003:593)

Ändring 2010:1408
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 2, 3, 8, 9, 10, 11 kap., 12 kap. 8 §; nuvarande 12, 13 kap. betecknas 13, 15 kap., nuvarande 4 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 4 kap. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 §§, nuvarande 5 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, betecknas 5 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, nuvarande 6 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§ betecknas 6 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 §§, nuvarande 6 kap. 9 § betecknas 6 kap. 2 §, nuvarande 7 kap. 8 § betecknas 6 kap. 10 §, nuvarande 12 kap. 8 § betecknas 11 kap. 8 §, nuvarande 13 kap. 9, 10, 11, 12, 13 §§ betecknas 15 kap. 15, 9, 10, 11, 12 §§; ändr. 1 kap. 2, 4, 5, 7, 9 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 13 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 15 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 §§, rubr. närmast före 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14 §§, 6 kap. 1, 4, 7, 10, 11, 12 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 6 §§, 13 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 15 kap. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 §§, p 4 övergångsbest. till 1976:871; nya 1 kap. 10 §, 4 kap. 8, 9 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 3 §, 13 kap. 8, 9 §§, 15 kap. 13, 14, 16 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8, 9 §§, 6 kap. 3 §, 15 kap. 13, 14, 16 §§, nya kap. 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 14
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:80, prop. 2009/10:81, bet. 2009/10:KU19, rskr. 2009/10:304, bet. 2010/11:KU4, rskr. 2010/11:21
Rubrik: Lag (2010:1408) om ändring i regeringsformen
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. För tiden längst fram till och med den 31 december 2015 behåller äldre föreskrifter, som innebär betydande intrång i den personliga integriteten, sin giltighet utan hinder av 2 kap. 6 § andra stycket. Sådana föreskrifter får fram till dess ändras även om ändringen innebär att intrånget består.
3. Utan hinder av 2 kap. 12 § behåller äldre föreskrifter, som innebär särbehandling på grund av sexuell läggning, sin giltighet tills vidare. Sådana föreskrifter får ändras även om ändringen innebär fortsatt särbehandling.
4. Utan hinder av 11 kap. 3 § behåller äldre föreskrifter om fördelning av dömande uppgifter mellan domare sin giltighet tills vidare.
5. Äldre föreskrifter och bemyndiganden gäller fortfarande utan hinder av att de inte har tillkommit i den ordning som anges i regeringsformen i dess nya lydelse.
6. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts genom en bestämmelse i regeringsformen i dess nya lydelse, tillämpas i stället den nya bestämmelsen.


Ändring 2011:109
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: omtryck
Rubrik: Regeringsform (1974:152) (2011:109)

Ändring 2014:1385
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 1, 7, 8, 13 §§, p 6 i övergångsbest. till 1974:152, p 2 i övergångsbest. till 1976:871
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:48, bet. 2013/14:KU16, rskr. 2013/14:178, bet. 2014/15:KU2, rskr. 2014/15:19
Rubrik: Lag (2014:1385) om ändring i regeringsformen
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 1, 7, 8 och 13 §§ i den nya lydelsen tillämpas första gången vid ordinarie val till riksdagen 2018.
SFS 1974:152

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1974-02-28

Senast ändrad:
2014-12-05

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:1385