Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
Förarbeten: Prop. 1972:6, SoU 2, rskr 88
Uppslagsord: könstillhörighet

Ändring 1975:737
Text: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212

Ändring 1980:214
Text: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Rubrik: Lag (1980:214) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Ändring 1991:514
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Rubrik: Lag (1991:514) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Ändring 1993:1285
Text: ändr. 4 §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:197, bet. 1993/94:SoU5, rskr. 1993/94:6
Rubrik: Lag (1993:1285) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Ändring 1995:23
Text: ändr. 6 §
Ikraftträdande: 1995-04-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:23) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Ändring 2009:411
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Rubrik: Lag (2009:411) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Ändring 2012:456
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§; nya 3 a, 4 a, 9 §§
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259
Rubrik: Lag (2012:456) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

Ändring 2013:405
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:107, bet. 2012/13:SoU24, rskr. 2012/13:231
Rubrik: Lag (2013:405) om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall
SFS 1972:119

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1972-04-21

Senast ändrad:
2013-06-11

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2013:405