Myndighet: Justitiedepartementet L1
Rubrik: Jordabalk (1970:994)
Förarbeten: Prop. 1970:20, 142, 146 och 158, 3LU 80 och 82, rskr 443
Uppslagsord: jordabalken

Ändring 1971:503
Text: ändr. 6 kap 12 §, 7 kap 16, 17, 19 §§, 8 kap 15 §, 12 kap 29 §, 17 kap 10 §, 19 kap 21 §, 20 kap 6, 9 §§, 22 kap 3 §, 23 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1971:20, LU 11, rskr 126

Ändring 1971:546
Text: ändr. 8 kap 32 §, 12 kap 71 §, 13 kap 23, 24 §§
Förarbeten: Prop. 1971:106, JuU 13, rskr 204

Ändring 1971:873
Text: ändr. 9 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299

Ändring 1971:1034
Text: ändr. 19 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1971:180, CU 29, rskr 320

Ändring 1971:1209
Text: ändr. 6 kap 3, 7 §§, 18 kap 8 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1971:179, LU 27, rskr 354

Ändring 1972:252
Text: ändr. 8 kap 8 §, 11 kap. 6 §, 12 kap. 8, 58, 60, 63, 66, 72 §§
Förarbeten: Prop. 1972:70, LU 17, rskr 221

Ändring 1972:720
Text: ändr. 2 kap 7 §, 13 kap 24 §
Förarbeten: Prop. 1972:109, CU 34, rskr 346

Ändring 1973:97
Text: ny 19 kap 24 §
Förarbeten: Prop. 1973:13, CU 1973:9, rskr 1973:80

Ändring 1973:187
Text: ändr. 8 kap 8, 31, 33 §§, 9 kap 9, 12 §§, 11 kap 4-6 §§, 12 kap 6, 8, 34, 35, 44, 46-49, 51, 53-55, 57-59, 63, 65, 70, 72 §§, rubr. närmast efter 12 kap 19, 53 §§; nya 11 kap 6 a §, 12 kap 4 a, 19 a, 27 a, 58 a §§
Förarbeten: Prop. 1973:23, LU 1973:13, rskr 1973:153

Ändring 1973:660
Text: ändr. 12 kap 33, 45 §§; ny 12 kap 47 a §
Förarbeten: Prop. 1973:23, LU 1973:21, rskr 1973:257

Ändring 1973:1133
Text: ändr. 17 kap 10 §, 18 kap 1 §, 20 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1973:167, LU 1973:44, rskr 1973:385

Ändring 1973:1145
Text: ändr. 2 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1973:157, CU 1973:34, rskr 1973:390

Ändring 1973:1163
Text: ändr. 20 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389

Ändring 1974:820
Text: ändr. 8 kap 29 §, 12 kap 4 a, 16, 35, 44-46, 48, 49, 54, 62, 66, 68, 70-73 §§, 13 kap 2 §, 18 kap 5, 6 §§, 19 kap 2, 23, 24 §§, rubr. närmast före 12 kap 23 §; ny 12 kap 24 a §
Förarbeten: Prop. 1974:150, CU 1974:36, rskr 1974:372

Ändring 1974:1083
Text: ändr. 12 kap 51-53, 62, 70-73 §§; omtryck 12 kap
Förarbeten: Prop. 1974:151, LU 1974:36, rskr 1974:375

Ändring 1974:1084
Text: ändr. 9 p övergångsbest. till 1973:187
Förarbeten: Prop. 1974:151, LU 1974:36, rskr 1974:375

Ändring 1975:367
Text: ändr. 21 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1975:65, LU 1975:27, rskr 1975:232

Ändring 1975:641
Text: ändr. 4 kap 25 §, 12 kap 53, 60 §§, 13 kap 19 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234

Ändring 1975:919
Text: ikrafttr. av 1973:1133

Ändring 1975:1085
Text: ändr. 7 kap 18, 19 §§, 20 kap 10, 12, 13 §§, 22 kap 12 §, 23 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:21, LU 1975/76:1, rskr 1975/76:43

Ändring 1976:193
Text: upph. 8 kap 27 §, 12 kap 64 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:81, LU 1975/76:21, rskr 1975/76:238
Rubrik: Lag (1976:193) om ändring i jordabalken

Ändring 1976:588
Text: ändr. 12 kap 67 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Rubrik: Lag (1976:588) om ändring i jordabalken

Ändring 1977:160
Text: ändr. 17 kap 8 §; ny 22 kap 8 a §
Förarbeten: Prop. 1976/77:72, LU 1976/77:23, rskr 1976/77:215
Rubrik: Lag (1977:160) om ändring i jordabalken

Ändring 1977:662
Text: ändr. 20 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Rubrik: Lag (1977:662) om ändring i jordabalken

Ändring 1977:1146
Text: ändr. 8 kap 32 §, 12 kap 71 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:67, JuU 1977/78:15, rskr 1977/78:106
Rubrik: Lag (1977:1146) om ändring i jordabalken

Ändring 1978:305
Text: ändr. 7 kap 13 §, 12 kap 19 a, 24 a, 35, 44, 46, 63, 65 §§; nya 12 kap 55 a, 65 a §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:175, CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Rubrik: Lag (1978:305) om ändring i jordabalken

Ändring 1978:884
Text: ändr. 19 kap 21 §, 21 kap 5 §, 22 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:28, SkU 1978/79:13, rskr 1978/79:83
Rubrik: Lag (1978:884) om ändring i jordabalken

Ändring 1979:252
Text: ändr. 12 kap 3, 4, 19 a, 58, 58 a §§; ny 12 kap 57 a §; omtryck 12 kap
Förarbeten: Prop. 1978/79:89, CU 1978/79:32, rskr 1978/79:308
Rubrik: Lag (1979:252) om ändring i jordabalken

Ändring 1979:341
Text: ändr. 12 kap 31 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:105, LU 1978/79:19, rskr 1978/79:309
Rubrik: Lag (1979:341) om ändring i jordabalken

Ändring 1979:371
Text: ändr. 8 kap 28, 31, 33 §§, 9 kap 8, 9 §§, 10 kap 6 §; nya 9 kap 9 a §, 10 kap 6 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:183, LU 1978/79:23, rskr 1978/79:413
Rubrik: Lag (1979:371) om ändring i jordabalken

Ändring 1980:95
Text: ändr. 12 kap 1, 32, 37, 39, 70 §§; ny 12 kap 34 a §
Förarbeten: Prop. 1979/80:72, CU 1979/80:12, rskr 1979/80:180
Rubrik: Lag (1980:95) om ändring i jordabalken

Ändring 1980:893
Text: ändr. 12 kap 42, 43 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:179, JuU 1980/81:12, rskr 1980/81:43
Rubrik: Lag (1980:893) om ändring i jordabalken

Ändring 1981:194
Text: ändr. 6 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:86, LU 1980/81:10, rskr 1980/81:191
Rubrik: Lag (1981:194) om ändring i jordabalken

Ändring 1981:784
Text: ändr. 3 kap 3, 5 §§, 6 kap 10, 12 §§, 7 kap 16, 17, 19 §§, 8 kap 4 §, 12 kap 21, 22, 44 §§, 13 kap 26 §, 19 kap 21 §, 20 kap 6 §, 21 kap 2, 5, 6 §§, 22 kap 3 §, 23 kap 2 §; ny 12 kap 67 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Rubrik: Lag (1981:784) om ändring i jordabalken

Ändring 1981:849
Text: ändr. 8 kap 32 §, 12 kap 27, 71 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:88, LU 1980/81:25, rskr 1980/81:352
Rubrik: Lag (1981:849) om ändring i jordabalken

Ändring 1982:357
Text: ändr 4 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:169, CU 1981/82:41, rskr 1981/82:364
Rubrik: Lag (1982:357) om ändring i jordabalken

Ändring 1983:657
Text: ändr. 1 kap 6 §, 9 kap 33 §
Ikraftträdande: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Rubrik: Lag (1983:657) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. 9 kap. 33 § gäller också i fall då jordägaren utgivit ersättning för torrläggning av mark enligt vattenlagen (1918:523).


Ändring 1983:899
Text: ändr. 12 kap 15 §
Ikraftträdande: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:146, BoU 1983/84:5, rskr 1983/84:26
Rubrik: Lag (1983:899) om ändring i jordabalken

Ändring 1984:401
Text: ändr. 12 kap 42 §
Ikraftträdande: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:105, JuU 1983/84:25, rskr 1983/84:332
Rubrik: Lag (1984:401) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1984 och tillämpas även på avtal som har slutits före lagens ikraftträdande. Till grund för förverkande enligt första stycket 8 i dess nya lydelse får läggas endast förfarande efter lagens ikraftträdande.


Ändring 1984:651
Text: ändr. 2 kap 3, 4 §§; nytt 24 kap
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Rubrik: Lag (1984:651) om ändring i jordabalken

Ändring 1984:678
Text: utgår rubr. närmast före 9 kap 36 §; upph. 9 kap 36-39 §§; ändr. 7 kap 5 §, 8 kap 2, 8, 23, 24, 31, 33 §§, 9 kap 2, 3, 7, 8, 10-13, 17, 18, 20-22, 24, 29, 31 §§, 10 kap 3-5, 6 a §§, 11 kap 6, 6 a §§; nya 9 kap 12 a, 12 b, 17 a §§, 11 kap 5 a, 6 b §§
Ikraftträdande: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:136, LU 1983/84:35, rskr 1983/84:394
Rubrik: Lag (1984:678) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.
2. Bestämmelserna i 9 kap. 12 a § och 11 kap. 6 b § skall inte tillämpas i en tvist, som har anhängiggjorts vid domstol eller arrendenämnd före ikraftträdandet.
3. Om ett avtal har sagts upp före ikraftträdandet, skall äldre bestämmelser om uppsägning och hänskjutande av tvist till arrendenämnd tillämpas. I sådant fall gäller inte heller de nya bestämmelserna i 9 kap. 12 b § samt 11 kap. 5 a §, 6 § fjärde stycket och 6 a §.
4. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller 7 kap. 5 §, 8 kap. 23 § och 9 kap. 2, 18, 21, 29, 31 samt 36--39 §§ i deras äldre lydelse fram till den tidpunkt till vilken jordägaren tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträdandet. 9 kap. 31 § skall dock tillämpas i sin nya lydelse redan tidigare, om antingen arrendatorn ensam eller arrendatorn och före honom hans make eller någon av hans föräldrar har brukat arrendestället under sammanlagt minst tio år när tillstånd söks.
5. Om ett avtal som har ingåtts före ikraftträdandet innehåller villkor som fordrar arrendenämndens godkännande, skall den i 8 kap. 2 § andra stycket andra meningen föreskrivna tiden räknas från utgången av år 1984.


Ändring 1984:694
Text: ändr. 7 kap 16 §; omtryck 12 kap
Ikraftträdande: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:137, BoU 1983/84:29, rskr 1983/84:378
Rubrik: Lag (1984:694) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985.
2. Äldre bestämmelser tillämpas i fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet, om inte något annat föreskrivs i det följande.
3. Om inte något annat följer av punkterna 4--9, tillämpas den nya lydelsen av 7 kap. 16 § samt 12 kap. 1 och 2 §§, 3 § andra--fjärde styckena, 4--8 §§, 15 § fjärde stycket, 16, 20, 26, 28, 35, 42, 45--55 a, 63 och 67 §§ även i fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet.
Om ett hyresavtal har sagts upp före ikraftträdandet, tillämpas fortfarande äldre bestämmelser om uppsägningstid och tid för hyresavtals upphörande samt hänskjutande av tvist till hyresnämnd även om hyrestiden går ut först efter ikraftträdandet. Äldre bestämmelser om uppsägningstid tillämpas också för hyresavtal, som har ingåtts för bestämd tid, om uppsägningstiden är längre enligt de nya bestämmelserna och uppsägning sker före utgången av januari 1985.
Innehåller ett hyresavtal, som har ingåtts före ikraftträdandet, villkor som strider mot bestämmelserna i 12 kap. 19 § i dess nya lydelse, gäller villkoret mot hyresgästen till utgången av år 1986 eller, om avtalet inte kan sägas upp till upphörande vid den tidpunkten, till den senare tidpunkt då avtalet på grund av uppsägning tidigast kan frånträdas av båda parter.
4. Har ett avtal om hyra av en bostadslägenhet ingåtts för bestämd tid före ikraftträdandet, skall hyrestiden ändå anses vara obestämd, om inte parterna har kommit överens om något annat senast vid den tidpunkt till vilken avtalet efter ikraftträdandet tidigast kan sägas upp av båda parter. En sådan överenskommelse gäller mot en ny ägare av fastigheten, om hyresavtalet har upprättats skriftligen och överenskommelsen har antecknats på hyresvärdens exemplar av handlingen.
5. Bestämmelsen i punkten 3 andra stycket första meningen om verkan av att hyresavtalet har sagts upp före ikraftträdandet gäller inte om avtalet efter uppsägningen har förlängts för tid efter ikraftträdandet.
6. Om ett hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet är träffat på obestämd tid eller med förbehåll för såväl hyresvärden som hyresgästen att säga upp avtalet och en uppsägning, sedan lagen har trätt i kraft, inte sker till den tidpunkt avtalet på grund av sådan uppsägning tidigast kan frånträdas, skall de nya bestämmelserna med undantag av 12 kap. 19 § tillämpas på avtalet från den tidpunkten, även om det inte följer av någon annan övergångsbestämmelse. Detta gäller även om uppsägning sker men avtalet förlängs.
7. Om det finns särskilda skäl, kan länsstyrelsen ge en förening eller ett aktiebolag som avses i punkt 7 övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen (1991:614) tillstånd att tillämpa avtalsklausul som strider mot 12 kap. 15 § andra stycket första meningen eller 19 §. Tillstånd som har meddelats enligt äldre bestämmelser gäller även efter ikraftträdandet. Lag (1991:617).
8. Hyrestvister som har anhängiggjorts vid domstol eller hyresnämnd före ikraftträdandet prövas enligt äldre bestämmelser.
9. Vid tillämpning av bestämmelsen om fardag i 11 § lagen (1963:583) om avveckling av fideikommiss gäller, såvitt angår hyra, 12 kap. 4 § tredje stycket i dess äldre lydelse även efter ikraftträdandet.


Ändring 1985:172
Text: ändr. 6 kap 3, 7 §§, 18 kap 8 §; ny 6 kap 7 a §
Ikraftträdande: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:54, LU 1984/85:20, rskr 1984/85:129
Rubrik: Lag (1985:172) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
2. Äldre bestämmelser i 6 kap. 3 § första stycket skall tillämpas på pantbrev, som gäller på grund av inteckning som har sökts före ikraftträdandet av denna lag, om fastigheten har utmätts, konkursansökan har gjorts eller de medel som i övrigt skall fördelas har nedsatts före ikraftträdandet.
3. Vad som sägs i 6 kap. 3 § tredje stycket gäller inte, om utmätningen eller pantförskrivningen i andra hand har skett före ikraftträdandet.


Ändring 1985:183
Text: ändr. 12 kap 65 a §
Ikraftträdande: 1985-05-01
Förarbeten: BoU 1984/85:12, rskr 1984/85:194
Rubrik: Lag (1985:183) om ändring i jordabalken

Ändring 1985:278
Text: nya 7 kap 31 §, rubr. närmast före 7 kap 31 §
Ikraftträdande: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:111, LU 1984/85:25, rskr 1984/85:250
Rubrik: Lag (1985:278) om ändring i jordabalken

Ändring 1985:279
Text: ändr. 10 kap 1 §
Ikraftträdande: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:111, LU 1984/85:36, rskr 1984/85:281
Rubrik: Lag (1985:279) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985.
2. I fråga om arrendeavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller 10 kap. 1 § i sin nya lydelse först efter den tidpunkt till vilken jordägaren tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträdandet. Om arrendeförhållandet vid arrendetidens utgång varat minst tio år tillämpas dock 10 kap. 1 § i den nya lydelsen från och med ikraftträdandet. Detsamma gäller, om den arrendetid som löper vid ikraftträdandet enligt avtalet utgår först sedan arrendeförhållandet varat minst tio år.
3. Har arrendeavtal uppsagts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.


Ändring 1985:659
Text: ändr. 4 kap 1 §; ny 8 kap 27 §
Ikraftträdande: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:136, LU 1984/85:35, rskr 1984/85:309
Rubrik: Lag (1985:659) om ändring i jordabalken

Ändring 1985:928
Text: ändr. 9 kap 23 §
Ikraftträdande: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:197, LU 1985/86:11, rskr 1985/86:34
Rubrik: Lag (1985:928) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986.
2. Den nya bestämmelsen i 9 kap. 23 § tredje stycket skall tillämpas också beträffande avräkningsperioder som löper vid ikraftträdandet. Detta gäller dock inte, om parterna i arrendeavtalet har reglerat hur kostnadsförändringar skall beaktas eller om det med hänsyn till arrendevillkoren och omständigheterna vid arrendevillkorens tillkomst skulle vara oskäligt att tillämpa den nya bestämmelsen.


Ändring 1986:226
Text: upph. 3 kap 4, 6 §§; ändr. 3 kap 3 §
Ikraftträdande: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:83, LU 1985/86:25, rskr 1985/86:176
Rubrik: Lag (1986:226) om ändring i jordabalken

Ändring 1986:1240
Text: ändr. 12 kap 15, 71 §§
Ikraftträdande: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:37, BoU 1986/87:6, rskr 1986/87:78
Rubrik: Lag (1986:1240) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987.
2. Den äldre lydelsen av 71 § tredje stycket sista meningen skall tillämpas i fråga om beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 1987:132
Text: ändr. 3 kap 7 §, 7 kap 5 §, 9 kap 8 §, 10 kap 5 §, 13 kap 4, 22 kap 11 §
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Rubrik: Lag (1987:132) om ändring i jordabalken

Ändring 1987:242
Text: ändr. 12 kap 46, 67, 71 §§
Ikraftträdande: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:37, BoU 1986/87:13, rskr 1986/87:249
Rubrik: Lag (1987:242) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987.
2. Den nya lydelsen av 12 kap. 46 och 67 §§ skall tillämpas även i fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. När frågan om rätt till förlängning av ett hyresavtal prövas i anledning av en uppsägning som har skett före ikraftträdandet tillämpas dock den äldre lydelsen av 46 §.


Ändring 1987:679
Text: ändr. 13 kap 26 §
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Rubrik: Lag (1987:679) om ändring i jordabalken

Ändring 1987:816
Text: upph. 12 kap 48 §; ändr. 12 kap 1, 5, 33, 45, 47, 49, 67, 70 §§, 20 kap 1, 7 §§, 22 kap 4 §
Ikraftträdande: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, 1986/87:124, LU 1986/87:28, rskr 1986/87:350
Rubrik: Lag (1987:816) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.
2. Föreskrifterna i 12 kap. i deras nya lydelse tillämpas även i fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Föreskrifterna i 12 kap. 33 § skall tillämpas i deras äldre lydelse dels i fråga om bodelning med anledning av boskillnad samt skifte med anledning av boskillnad eller äktenskapsskillnad, dels i fall då ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet.
3. I fråga om överlåtelser som har gjorts före ikraftträdandet skall 20 kap. 7 § tillämpas i dess äldre lydelse.
4. Har en ansökan om inteckning gjorts före ikraftträdandet, skall 22 kap. 4 § i dess äldre lydelse fortfarande tillämpas i ärendet.


Ändring 1987:1275
Text: ändr. 12 kap 1 § i 1987:816
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:35, BoU 1987/88:4, rskr 1987/88:93
Rubrik: Lag (1987:1275) om ändring i lagen (1987:816) om ändring i jordabalken

Ändring 1987:1276
Text: ändr. 12 kap 15, 16, 32, 39 §§
Ikraftträdande: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:35, BoU 1987/88:4, rskr 1987/88:93
Rubrik: Lag (1987:1276) om ändring i jordabalken

Ändring 1988:408
Text: ändr. 12 kap 65 a, 66, 67, 70, 73 §§; nya 12 kap 55 b §, rubr. närmast före 55 b §
Ikraftträdande: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:162, BoU 1987/88:22, rskr 1987/88:345
Rubrik: Lag (1988:408) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.
2. De nya bestämmelserna i 12 kap. 55 b, 66 och 67 §§ skall tillämpas även i fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. Ett beslut om återbetalning av hyra enligt 55 b § får dock inte avse tid före ikraftträdandet.


Ändring 1988:927
Text: ändr. 12 kap 8, 19, 23, 40, 57-60, 66, 70 §§; ny 12 kap 58 b §
Ikraftträdande: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:146, BoU 1987/88:21, rskr 1987/88:344
Rubrik: Lag (1988:927) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.
2. De nya bestämmelserna i 12 kap. 23 och 40 §§ gäller även i fråga om hyresavtal som har ingåtts före den 1 januari 1989, dock först från den tidpunkt till vilken avtalet tidigast kan sägas upp av hyresvärden genom uppsägning efter utgången av år 1988. Intill dess tillämpas fortfarande äldre bestämmelser.
3. De nya bestämmelserna i 12 kap. 8, 57--60 och 66 §§ gäller även i fråga om hyresavtal som har ingåtts före den 1 januari 1989. Om ett hyresavtal har sagts upp dessförinnan, tillämpas dock fortfarande äldre bestämmelser.
4. Innehåller ett hyresavtal, som har ingåtts före den 1 januari 1989, villkor som strider mot de nya bestämmelserna i 12 kap. 19 §, gäller villkoret mot hyresgästen till utgången av juni 1990 eller, om avtalet inte kan sägas upp till upphörande vid den tidpunkten, till den senare tidpunkt då avtalet på grund av uppsägning tidigast kan frånträdas.


Ändring 1988:1257
Text: ändr. 18 kap 3 §
Ikraftträdande: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, bet. 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Rubrik: Lag (1988:1257) om ändring i jordabalken

Ändring 1989:722
Text: ändr. 7 kap 28, 29 §§, 8 kap 4 §, 9 kap 23 §, 20 kap 13 §; nya 23 kap 9 §, rubr. närmast före 23 kap 9 §
Ikraftträdande: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:77, bet. 1988/89:BoU 11, rskr. 1988/89:255
Rubrik: Lag (1989:722) om ändring i jordabalken

Ändring 1990:445
Text: ändr. 19 kap 17 §
Ikraftträdande: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, bet. 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Rubrik: Lag (1990:445) om ändring i jordabalken

Ändring 1990:936
Text: ändr. 4 kap 11-13, 15, 19, 27 §§; nya 4 kap 19 a-19 d §§
Ikraftträdande: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:77, bet. 1989/90:LU36 rskr 1989/90:301
Rubrik: Lag (1990:936) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller dock äldre bestämmelser.


Ändring 1990:1127
Text: ändr. 12 kap 71 §
Ikraftträdande: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:32, bet. 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62
Rubrik: Lag (1990:1127) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i mål1. där talan väckts vid fastighetsdomstol före ikraftträdandet,
2. som efter återvinning överlämnats till fastighetsdomstol före ikraftträdandet, eller
3. som enligt lagsökningslagen (1946:808) hänskjutits till rättegång vid fastighetsdomstol före ikraftträdandet.


Ändring 1990:1387
Text: ändr. 7 kap 16 §
Ikraftträdande: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:47, bet. 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Rubrik: Lag (1990:1387) om ändring i jordabalken

Ändring 1991:611
Text: ändr. 12 kap 65 a §
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:109, bet. 1990/91:BoU15, rskr 1990/91:335
Rubrik: Lag (1991:611) om ändring i jordabalken

Ändring 1991:617
Text: ändr. 7 p övergångsbest. till 1984:694
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, bet. 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Rubrik: Lag (1991:617) om ändring i jordabalken

Ändring 1991:850
Text: ändr. 8 kap 8, 32 §§, 12 kap 8, 26 §§, 13 kap 26 §
Ikraftträdande: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, bet. 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Rubrik: Lag (1991:850) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om mål om lagsökning, betalningsföreläggande och handräckning där talan väckts före ikraftträdandet.


Ändring 1991:878
Text: ikrafttr. av 1991:850

Ändring 1991:1548
Text: ändr. 18 kap 3 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, bet. 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Rubrik: Lag (1991:1548) om ändring i jordabalken

Ändring 1992:126
Text: upph. 12 kap 72 §; ändr. 12 kap 71, 73 §§
Ikraftträdande: 1992-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:84, bet. 1991/92:AU6, rskr 1991/92:132
Rubrik: Lag (1992:126) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 april 1992. Mål som före ikraftträdandet kommit in till arbetsdomstolen men ännu inte avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.


Ändring 1992:448
Text: ändr. 4 kap 1, 2 §§, 19 kap 13 §, 20 kap 12 §, 22 kap 12 §
Ikraftträdande: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:110, bet. 1991/92:LU31, rskr 1991/92:235
Rubrik: Lag (1992:448) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre lydelse av 4 kap. 1 och 2 §§ gäller dock i fråga om rättshandlingar som har företagits före ikraftträdandet.


Ändring 1992:1209
Text: ändr. 3 kap 2, 3, 5, 7 §§
Ikraftträdande: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:6, bet. 1992/93:LU8, rskr 1992/93:46
Rubrik: Lag (1992:1209) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
2. Har intrång som avses i 3 kap. 7 § inletts före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser o m rätten till ersättning.


Ändring 1992:1460
Text: ändr. 2 kap 4, 7 §§
Ikraftträdande: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:23, bet. 1992/93:LU25, rskr 1992/93:130
Rubrik: Lag (1992:1460) om ändring i jordabalken

Ändring 1993:400
Text: ändr. 12 kap 25, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 55 b, 63 §§; ny 12 kap 72 §
Ikraftträdande: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:115, bet. 1992/93:BoU24, rskr. 1992/93:350
Rubrik: Lag (1993:400) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1993.
2. Bestämmelserna i 12 kap. 35 § skall tillämpas i sin nya lydelse när hyresnämnden efter ikraftträdandet prövar frågor om tillstånd till överlåtelse av hyresrätt.
3. Beträffande överlåtelser av hyresrätter till bostadslägenheter som äger rum före ikraftträdandet skall 12 kap. 38 § tillämpas i sin äldre lydelse.
4. I fråga om störningar i boendet som inträffat före ikraftträdandet tillämpas de nya bestämmelserna i 12 kap. 25 § samt 42 § första stycket 6 och tredje stycket i fall då hyresvärden efter ikraftträdandet givit en hyresgäst tillsägelse att se till att störningarna upphör. I annat fall tillämpas äldre bestämmelser.
De nya bestämmelserna om särskilt allvarliga störningar i boendet får bara tillämpas i fråga om störningar som inträffat sedan lagen trätt i kraft.
5. De nya bestämmelserna i 12 kap. 42 §, såvitt avser hyror, och 44 § tillämpas på hyror som förfaller till betalning sedan lagen trätt i kraft. Beträffande hyror som dessförinnan förfallit till betalning tillämpas äldre bestämmelser.
6. I fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet tillämpas bestämmelserna i 12 kap. 45 § första stycket i sin äldre lydelse.
Ett avtal om avstående från besittningsskydd till en bostadslägenhet har verkan enligt äldre bestämmelser om avtalet har ingåtts före ikraftträdandet.


Ändring 1993:407
Text: ändr. 12 kap 1, 32, 39, 65 a §§
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:242, bet. 1992/93:BoU19, rskr. 1992/93:351
Rubrik: Lag (1993:407) om ändring i jordabalken

Ändring 1993:1418
Text: ändr. 13 kap 20 §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70
Rubrik: Lag (1993:1418) om ändring i jordabalken

Ändring 1994:445
Text: ändr. 6 kap 12 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:191, bet. 1993/94:LU30, rskr. 1993/94:350
Rubrik: Lag (1994:445) om ändring i jordabalken

Ändring 1994:449
Text: ändr. 6 kap 1, 2 §§, 22 kap 5, 8 a, 13 §§; nya 22 kap 5 a, 5 b §§
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:197, bet. 1993/94:LU33, rskr. 1993/94:349
Rubrik: Lag (1994:449) om ändring i jordabalken

Ändring 1994:509
Text: ändr. 12 kap 22 §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:226, bet. 1993/94:BoU25, rskr. 1993/94:334
Rubrik: Lag (1994:509) om ändring i jordabalken

Ändring 1994:804
Text: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Ikraftträdande: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94:LU32, rskr. 1993/94:422
Rubrik: Lag (1994:804) om ändring i jordabalken

Ändring 1994:817
Text: ändr. 12 kap 1, 8, 42, 46, 47, 53, 55, 55 a, 55 b, 63, 66, 67, 70 §§, rubr. närmast före 55 b § sätts närmast före 55 d §; nya 12 kap 18 a, 18 b, 18 c, 54 a, 55 d §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraftträdande: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373
Rubrik: Lag (1994:817) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1994.
2. De nya föreskrifterna gäller även hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. De äldre föreskrifterna i 12 kap. 1 § tillämpas dock på avtal som ingåtts före ikraftträdandet.
3. De äldre föreskrifterna i 12 kap. 55 a § tillämpas beträffande åtgärd för vilken det har meddelats bygglov med stöd av 8 kap. 31 § plan- och bygglagen (1987:10).


Ändring 1994:841
Text: ändr. 12 kap 44, 71, 73 §§; ny 12 kap 55 c §
Ikraftträdande: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373, prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Rubrik: Lag (1994:841) om ändring i jordabalken

Ändring 1994:1036
Text: ändr. 19 kap 14 §
Ikraftträdande: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Rubrik: Lag (1994:1036) om ändring i jordabalken

Ändring 1994:1942
Text: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1994/95:70, bet. 1994/95:NU13, rskr. 1994/95:142
Rubrik: Lag (1994:1942) om ändring i lagen (1994:804) om ändring i jordabalken

Ändring 1995:567
Text: ändr. 8 kap 21, 31, 33 §§, 9 kap 22, 31 §§, rubr. närmast före 9 kap 31 §; nya 9 kap 21 a, 31 a, 31 b §§
Ikraftträdande: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:155, bet. 1994/95:LU26, rskr. 1994/95:361
Rubrik: Lag (1995:567) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
2. I fråga om arrendeavtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller den nya lydelsen av 8 kap. 21 § samt de nya bestämmelserna i 9 kap. 21 a, 31 a och 31 b §§ först efter den tidpunkt till vilken jordägaren tidigast kan säga upp avtalet genom uppsägning efter ikraftträdandet.


Ändring 1995:1397
Text: ändr. 7 kap 29 §, 22 kap 5 a §
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Rubrik: Lag (1995:1397) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. Den äldre lydelsen av 7 kap. 29 § gäller fortfarande i fråga om fastighetsbildningsmyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet.


Ändring 1995:1474
Text: ändr. 9 kap 19, 28, 31 §§, 10 kap 4 §; nya 8 kap 12 a, 12 b §§, 9 kap 34 a §
Ikraftträdande: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:63, bet. 1995/96:LU8, rskr 1995/96:80
Rubrik: Lag (1995:1474) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
2. I fråga om avtal som har ingåtts före ikraftträdandet gäller, såvitt avser 8 kap. 12 a och 12 b samt 9 kap. 19, 31 och 34 a §§, äldre regler fram till den tidpunkt till vilken avtalet tidigast kan sägas upp genom uppsägning efter ikraftträdandet.
3. I fall då tid för klander av arrendesyn har börjat löpa före ikraftträdandet gäller 9 kap. 28 § första stycket i sin äldre lydelse.
4. Beträffande arrendeställen på vilka det vid ikraftträdandet finns hus för vilket det då inte har bestämts något taxeringsvärde gäller 10 kap. 4 § i dess tidigare lydelse fram till den tidpunkt till vilken avtalet tidigast kan sägas upp genom uppsägning efter ikraftträdandet.


Ändring 1996:246
Text: ändr. 8 kap 12 a §, 12 kap 21 §
Ikraftträdande: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Rubrik: Lag (1996:246) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 1996. Har ett beslut meddelats före lagens ikraftträdande tillämpas fortfarande äldre bestämmelser, om beslutet överklagas.


Ändring 1997:62
Text: upph. 12 kap 55 a §; ändr. 12 kap 18 a §, 53, 54 a, 55, 55 c, 63, 70, 73 §§; nya 12 kap 18 d, 18 e, 18 f, 18 g, 18 h §§ rubr. närmast före 18 d §
Ikraftträdande: 1997-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143
Rubrik: Lag (1997:62) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 1997.
2. Bestämmelserna i 12 kap. 18 d - h §§ skall inte tillämpas i fråga om åtgärder som har påbörjats före lagens ikraftträdande. Dessa bestämmelser skall inte heller tillämpas beträffande åtgärder som genom bindande avtal upphandlats av fastighetsägaren före den 1 december 1996. I fråga om åtgärder för vilka de nya bestämmelserna inte gäller tillämpas fortfarande de upphävda föreskrifterna i 12 kap. 55 a §. Härvid skall 12 kap. 70 och 73 §§ tillämpas i sin äldre lydelse.
3. Om det finns särskilda skäl, kan länsstyrelsen medge undantag från tillämpningen av bestämmelserna i 12 kap. 18 d - h §§ i fråga om hus som ägs av förening eller aktiebolag som avses i punkt 7 övergångsbestämmelserna till bostadsrättslagen (1991:614).
4. Vid tvist om hyra som blivit gällande enligt 12 kap. 54 a § i dess äldre lydelse tillämpas 12 kap. 55 c § tredje stycket i sin äldre lydelse.


Ändring 1997:617
Text: ändr. 9 kap 33 §
Ikraftträdande: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:92, bet. 1996/97:TU8, rskr. 1996/97:202
Rubrik: Lag (1997:617) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.
2. 9 kap. 33 § i dess äldre lydelse skall fortfarande gälla i fall då en jordägare har utgivit ersättning för byggande av enskild väg enligt lagen (1939:608) om enskilda vägar.


Ändring 1998:146
Text: ändr. 12 kap 11, 40, 70, 73 §§; nya 12 kap 18 i, 28 a §§, rubr. närmast före 18 i §
Ikraftträdande: 1998-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:46, bet. 1997/98:BoU7, rskr. 1997/98:152
Rubrik: Lag (1998:146) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.
2. Vid tillämpningen av 28 a § skall ett åtagande att ställa pant eller borgen som har ingåtts före ikraftträdandet anses ha börjat gälla vid ikraftträdandet.


Ändring 1998:861
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap 6 §, 3 kap 3 §, 7 kap 3 §, 9 kap 33 §
Ikraftträdande: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Rubrik: Lag (1998:861) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999.
2. Vad som stadgas om naturvårdsavtal i 7 kap. 3 § andra stycket skall inte gälla i fråga om avtal som har ingåtts före denna lags ikraftträdande.


Ändring 1998:1505
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23
Rubrik: Lag (1998:1505) om ändring i jordabalken

Ändring 1999:119
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap 28 §, 12 kap 66 §
Ikraftträdande: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Rubrik: Lag (1999:119) om ändring i jordabalken

Ändring 1999:1208
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap 2 §
Ikraftträdande: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:JuU1, rskr 1999/2000:78
Rubrik: Lag (1999:1208) om ändring i jordabalken

Ändring 2000:182
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 3 §
Ikraftträdande: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Rubrik: Lag (2000:182) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Äldre föreskrifter gäller för beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2000:226
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 19 kap; ändr. 2 kap 3 §, 6 kap 7 §, 12 kap 16 §, 13 kap 15, 16, 18, 25 §§, 18 kap 8, 10 §§, 20 kap 4, 5, 6, 7, 13, 14 §§, 21 kap 4, 6 §§, 22 kap 2, 3, 4, 12 §§, 23 kap 2 §, 24 kap 1, 2 §§; nytt 19 kap.
Ikraftträdande: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Rubrik: Lag (2000:226) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Genom lagen upphävs lagen (1932:169) om uppläggande av nya fastighetsböcker och lagen (1973:98) om inskrivningsregister.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om fastigheter eller tomträtter för vilka inskrivningsmyndigheten enligt 10 § lagen (1973:98) om inskrivningsregister har beslutat att de skall stå kvar i fastighetsbok eller tomträttsbok. För sådana fastigheter eller tomträtter skall vad som i lag eller annan författning sägs om inskrivning eller anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel i stället avse anteckning i fastighetsbok eller tomträttsbok.


Ändring 2000:1384
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 35, 65 a §§
Ikraftträdande: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:26, bet. 2000/01:BoU2, rskr. 2000/01:91
Rubrik: Lag (2000:1384) om ändring i jordabalken

Ändring 2001:170
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap 5, 7 §§; ny 18 kap 4 a §
Ikraftträdande: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:61, bet. 2000/01:LU18, rskr. 2000/01:190
Rubrik: Lag (2001:170) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.
De nya bestämmelserna gäller endast i fråga om kostnader som har uppkommit efter ikraftträdandet.


Ändring 2001:889
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 7 §
Ikraftträdande: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37
Rubrik: Lag (2001:889) om ändring i jordabalken

Ändring 2002:29
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 18 d, 18 e, 18 f, 18 h, 45, 50, 55, 57 a, 58 b §§; ny 12 kap 55 a §
Ikraftträdande: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:41, bet. 2001/02:BoU3, rskr. 2001/02:143
Rubrik: Lag (2002:29) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2002.
2. I fråga om åtgärder som har påbörjats före ikraftträdandet skall 12 kap. 55 a § inte tillämpas samt 12 kap. 18 d § och 55 § tredje stycket tillämpas i sina äldre lydelser. Om ett meddelande enligt 12 kap. 18 e § har lämnats till hyresgästen före ikraftträdandet, skall denna paragraf tillämpas i sin äldre lydelse. 12 kap. 18 f § skall tillämpas i sin äldre lydelse om ansökan om tillstånd till åtgärden har kommit in till hyresnämnden före ikraftträdandet.
3. I fråga om hyresavtal som avser upplåtelse i andra hand och har ingåtts före ikraftträdandet gäller 12 kap. 45 § i sin äldre lydelse.
4. I fråga om hyresavtal som har sagts upp före ikraftträdandet skall 12 kap. 50, 57 a och 58 b §§ tillämpas i sina äldre lydelser.
5. I hyrestvister som har anhängiggjorts före ikraftträdandet skall 12 kap. 55 § andra stycket tillämpas i sin äldre lydelse. Lag (2002:103).


Ändring 2002:94
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 1 §, 12 kap 1 §
Ikraftträdande: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Rubrik: Lag (2002:94) om ändring i jordabalken

Ändring 2002:103
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 55 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2002:29
Ikraftträdande: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:58, bet. 2001/02:BoU4, rskr. 2001/02:160
Rubrik: Lag (2002:103) om ändring i lagen (2002:29) om ändring i jordabalken

Ändring 2002:351
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 3 §
Ikraftträdande: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237
Rubrik: Lag (2002:351) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2002.
2. För beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser. Har en sakägarförteckning upprättats före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.


Ändring 2003:378
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 33 §, 20 kap 7 §, 22 kap 4 §
Ikraftträdande: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Rubrik: Lag (2003:378) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. Om ett samboförhållande har upphört före ikraftträdandet, tillämpas äldre bestämmelser.


Ändring 2003:530
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 4 §, 12 kap 31 §, 24 kap 2 §
Ikraftträdande: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Rubrik: Lag (2003:530) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
2. I fråga om företagshypotek på grund av en inteckning som har beviljats före ikraftträdandet tillämpas äldre bestämmelser fram till den 1 januari 2005.
3. Vid en konkurs som har beslutats på grund av en ansökan som gjorts före ikraftträdandet tillämpas alltid äldre bestämmelser.


Ändring 2003:626
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 3 kap 5 §, 3 kap 7 § betecknas 3 kap 4 §, 3 kap 11 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 3 §, nya 3 kap 4 §, 10 kap 5 §, 11 kap 5 §, 12 kap 18 a, 18 d §§; nya 1 kap 1 §, 3 kap 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraftträdande: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:116, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1
Rubrik: Lag (2003:626) om ändring i jordabalken

Ändring 2004:395
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 16 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:73, bet. 2003/04:BoU11, rskr. 2003/04:238
Rubrik: Lag (2004:395) om ändring i jordabalken

Ändring 2004:424
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap 18 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Rubrik: Lag (2004:424) om ändring i jordabalken

Ändring 2004:449
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 22 kap 2, 8 a §§, 24 kap 2 §
Ikraftträdande: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:108, bet. 2003/04:LU27, rskr. 2003/04:248
Rubrik: Lag (2004:449) om ändring i jordabalken

Ändring 2004:555
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap 19 d §
Ikraftträdande: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240
Rubrik: Lag (2004:555) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre föreskrifter tillämpas på avtal som har ingåtts dessförinnan.


Ändring 2005:436
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 1 §
Ikraftträdande: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Rubrik: Lag (2005:436) om ändring i jordabalken

Ändring 2005:686
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: utgår genom 2008:154
Ikraftträdande: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Rubrik: Lag (2005:686) om ändring i jordabalken

Ändring 2005:902
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Rubrik: Lag (2005:902) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Om lagfart söks för ett förvärv som är utan verkan till följd av 2 kap. 9 b § aktiebolagslagen (1975:1385), tillämpas 20 kap. 6 § i sin äldre lydelse.


Ändring 2005:947
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 45, 56, 70 §§; ny 12 kap 45 a §
Ikraftträdande: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:13, bet. 2005/06:BoU3, rskr. 2005/06:54
Rubrik: Lag (2005:947) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. Om överenskommelser som avses i 12 kap. 45 § tredje stycket och 56 § andra stycket i paragrafernas äldre lydelse har ingåtts före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.


Ändring 2005:1058
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 8 kap 33 §; ändr. 8 kap 31, 32 §§, 9 kap 12, 12 a, 12 b, 13 §§, 31 b §; nya 8 kap 31 a, 31 b, 31 c, 31 d §§
Ikraftträdande: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55
Rubrik: Lag (2005:1058) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
2. I fråga om ärenden som en arrendenämnd avgjort före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.


Ändring 2006:42
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 1 §
Ikraftträdande: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:175, bet. 2004/06:TU4, rskr. 2005/06:142
Rubrik: Lag (2006:42) om ändring i jordabalken

Ändring 2006:142
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 19 kap 15 §; ändr. 19 kap 8, 9, 10, 20, 27, 31 §§, 20 kap 6 §, 21 kap 2 §, 23 kap 2 §, rubr. närmast före 19 kap 8 §; nya 19 kap 10 a, 11 a, 39 a, 39 b, 39 c §§
Ikraftträdande: 2006-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:28, bet. 2005/06:LU17, rskr. 2005/06:159
Rubrik: Lag (2006:142) om ändring i jordabalken

Ändring 2006:408
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 12 kap 55 c, 55 d §§ betecknas 12 kap 55 d, 55 e §§; ändr. 12 kap 53, 55, 66, 67, 70, 73 §§, den nya 12 kap 55 e §§, rubr. närmast före nuvarande 12 kap 55 d § sätts närmast före 12 kap 55 e §; ny 12 kap 55 c §
Ikraftträdande: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252
Rubrik: Lag (2006:408) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. I fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet, skall 12 kap. tillämpas i sin äldre lydelse.


Ändring 2006:928
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 42, 44, 47 §§
Ikraftträdande: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2005/06:BoU9, rskr. 2005/06:366
Rubrik: Lag (2006:928) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.
2. I fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet, skall bestämmelserna tillämpas i sina äldre lydelser.


Ändring 2007:636
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: utgår genom 2008:154
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:686) om ändring i jordabalken

Ändring 2008:153
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 19 kap 4, 5, 33 §§; ändr. 2 kap 4 §, 19 kap 1, 3, 7, 12, 16, 22, 26, 32, 34, 37 §§, 20 kap 10, 12 §§, 22 kap 2 §; nya 19 kap 26 a, 26 b, 26 c, 26 d §§, 20 kap 10 a, 10 b, 12 a §§
Ikraftträdande: 2008-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148
Rubrik: Lag (2008:153) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2008.
2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet ska äldre föreskrifter tillämpas.


Ändring 2008:154
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2005:686 utgår
Förarbeten: Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148
Rubrik: Lag (2008:154) om ändring i lagen (2005:686) om ändring i jordabalken

Ändring 2008:182
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: p 4 i 2007:636 utgår
Rubrik: Förordning (2008:182) om ändring i förordningen (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken och viss följdlagstiftning

Ändring 2008:377
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap 29 §, 21 kap 2, 5, 6 §§, 22 kap 3 §, 23 kap 2 §, 24 kap 1 §
Ikraftträdande: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203
Rubrik: Lag (2008:377) om ändring i jordabalken

Ändring 2008:541
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap 3, 37 §§, 22 kap 5 a §
Ikraftträdande: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Rubrik: Lag (2008:541) om ändring i jordabalken

Ändring 2008:989
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap 4 §, 24 kap 2 §
Ikraftträdande: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Rubrik: Lag (2008:989) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om en företagsinteckning enligt den upphävda lagen (2003:528) om företagsinteckning tillämpas äldre bestämmelser.


Ändring 2008:1074
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap 39, 40, 45, 55 e §§
Ikraftträdande: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:27, bet. 2008/09:CU8, rskr. 2008/09:73
Rubrik: Lag (2008:1074) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009.
2. I fråga om en ansökan om återbetalning enligt 12 kap. 55 e § som har kommit in till hyresnämnden före ikraftträdandet ska paragrafen i sin äldre lydelse tillämpas.


Ändring 2009:180
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 3 kap. 11 § betecknas 3 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 1 a §, 3 kap. 5 §, 12 kap. 15, 18 g, 19, 24 a, 35, 45 a, 46 §§, 13 kap. 2 §; ny 3 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170
Rubrik: Lag (2009:180) om ändring i jordabalken

Ändring 2010:238
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 8 §, 20 kap. 7 §, 22 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2010-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:82, bet. 2009/10:CU18, rskr. 2009/10:216
Rubrik: Lag (2010:238) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fall där kommunen före den 1 maj 2010 har gjort en anmälan till inskrivningsmyndigheten enligt 7 § förköpslagen (1967:868).


Ändring 2010:811
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 55, 55 e §§
Ikraftträdande: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374
Rubrik: Lag (2010:811) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Hyrestvister enligt 12 kap. 55 § som har inletts hos hyresnämnden före ikraftträdandet prövas enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2010:993
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 8 kap. 32 §; ändr. 8 kap. 31 b §, 13 kap. 23, 24 §§, rubr. närmast före 8 kap. 29 §
Ikraftträdande: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Rubrik: Lag (2010:993) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 2 maj 2011.
2. Mål som vid ikraftträdandet handläggs i en fastighetsdomstol ska lämnas över till den tingsrätt som skulle ha varit behörig om målet hade inletts efter ikraftträdandet. Detta gäller dock inte mål där huvudförhandling har inletts före ikraftträdandet. För ett sådant mål ska äldre bestämmelser gälla. Förordnanden för dem som ingår i rätten ska därvid anses ha fortsatt giltighet såvitt avser det pågående målet.
3. Ett avgörande som meddelas av en fastighetsdomstol överklagas till hovrätt och handläggs efter överklagandet enligt äldre bestämmelser.


Ändring 2010:1935
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1935) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller om ett beslut om delgivning enligt 16 och 17 §§ delgivningslagen (1970:428) har fattats före den 1 april 2011 eller om en handling har skickats eller lämnats före denna tidpunkt.


Ändring 2010:2048
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap. 6, 7 §§
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Rubrik: Lag (2010:2048) om ändring i jordabalken

Ändring 2011:62
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ikrafttr. av 2006:142
Rubrik: Förordning (2011:62) om ikraftträdande av lagen (2006:142) om ändring i jordabalken

Ändring 2011:893
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 9 kap. 24 §; ny 9 kap. 24 a §
Ikraftträdande: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Rubrik: Lag (2011:893) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller om en ansökan har kommit in till tingsrätten före ikraftträdandet.


Ändring 2012:819
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 55 c §
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU1, rskr. 2012/13:56
Rubrik: Lag (2012:819) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. I fråga om hyra som bestämts i en förhandlingsöverenskommelse som ingåtts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.


Ändring 2012:979
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128
Rubrik: Lag (2012:979) om ändring i jordabalken

Ändring 2013:426
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 11 a §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Rubrik: Lag (2013:426) om ändring i jordabalken

Ändring 2013:489
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 26 c §, 23 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244
Rubrik: Lag (2013:489) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för inskrivningar av rättigheter som har upphört före den 1 juli 2013.


Ändring 2014:318
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 19 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:142, bet. 2013/14:CU29, rskr. 2013/14:236
Rubrik: Lag (2014:318) om ändring i jordabalken

Ändring 2014:335
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 42, 46, 63 §§
Ikraftträdande: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238
Rubrik: Lag (2014:335) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även i fråga om hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet. De tillämpas dock inte i mål och ärenden som har inletts före ikraftträdandet.


Ändring 2014:337
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 19 §
Ikraftträdande: 2014-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:CU29, rskr. 2013/14:237, direktiv 2012/27/EU
Rubrik: Lag (2014:337) om ändring i jordabalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 2 juli 2014.
2. Innehåller ett hyresavtal som har ingåtts före ikraftträdandet villkor som strider mot 12 kap. 19 § i dess nya lydelse, gäller villkoret mot hyresgästen till utgången av år 2016 eller, om avtalet inte kan sägas upp till upphörande vid den tidpunkten, till den senare tidpunkt då avtalet på grund av uppsägning tidigast kan frånträdas av båda parter.

Ändring 2015:369
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 14, 16 §§, 20 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:73, bet. 2014/15:CU14, rskr. 2014/15:213
Rubrik: Lag (2015:369) om ändring i jordabalken

Ändring 2015:419
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 20 kap. 2, 5 §§
Ikraftträdande: 2015-08-17
Förarbeten: Prop. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17, rskr. 2014/15:261
Rubrik: Lag (2015:419) om ändring i jordabalken

Ändring 2018:270
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 22 §; ny 19 kap. 25 a §, rubr. närmast före 19 kap. 25 a §
Ikraftträdande: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Rubrik: Lag (2018:270) om ändring i jordabalken

Ändring 2018:778
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 22, 26 b, 26 d §§
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Rubrik: Lag (2018:778) om ändring i jordabalken
SFS 1970:994

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1970-12-17

Senast ändrad:
2018-06-17

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:778