Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre
Uppslagsord: flyghavre

Ändring 1976:738
Text: ändr. 2 §
Rubrik: Förordning (1976:738) om ändring i kungörelsen (1970:300) om skydd mot flyghavre

Ändring 1977:903
Text: ändr. 2 §
Rubrik: Förordning (1977:903) om ändring i kungörelsen (1970:300) om skydd mot flyghavre

Ändring 1990:844
Text: ändr. författningsrubr.; ny 8 §
Ikraftträdande: 1990-08-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1990:844) om ändring i kungörelsen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1990.
I fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre förskrifter.


Ändring 1991:1440
Text: ändr. 2, 3, 4, 7, 8 §§
Ikraftträdande: 1991-12-10
Rubrik: Förordning (1991:1440) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre

Ändring 1995:263
Text: ändr. 6, 8 §§
Ikraftträdande: 1995-04-01, överg.best.
Rubrik: Förordning (1995:263) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

Ändring 1998:1104
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 8 §
Ikraftträdande: 1998-10-01
Rubrik: Förordning (1998:1104) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre

Ändring 2005:1219
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 6 §§
Ikraftträdande: 2006-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108
Rubrik: Förordning (2005:1219) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre

Ändring 2011:1069
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 §
Ikraftträdande: 2011-12-01
Rubrik: Förordning (2011:1069) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre
SFS 1970:300

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1970-05-27

Senast ändrad:
2015-06-24

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2011:1069