Myndighet: Näringsdepartementet RS L
Rubrik: Lag (1970:299) om skydd mot flyghavre
Förarbeten: Prop. 1970:114, 3LU 50, rskr 268
Uppslagsord: flyghavre

Ändring 1990:1489
Text: ändr. 8, 10, 12, 13 §§
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Rubrik: Lag (1990:1489) om ändring i lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre

Ändring 1991:384
Text: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Rubrik: Lag (1991:384) om ändring i lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre

Ändring 1991:385
Text: ändr. 8 § i 1990:1489
Ikraftträdande: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Rubrik: Lag (1991:385) om ändring i lagen (1990:1489) om ändring i lagen (1970:299) om skydd mot flyghavre