Författningen har upphävts / ska upphävas 2007-01-01 genom SFS 2006:412
Myndighet: Miljödepartementet
Rubrik: Lag (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar
Förarbeten: Prop. 1970:118, 3LU 54, rskr 315
Uppslagsord: vatten- och avloppsanläggning

Ändring 1971:645
Text: ändr. 35 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222

Ändring 1971:1158
Text: ändr. 47, 49, 51, 52 §§
Förarbeten: Prop. 1971:176, KU 74, rskr 334

Ändring 1975:730
Text: ändr. 34-36, 43 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212

Ändring 1976:842
Text: upph. 38-54 §§; ändr. 13, 23, 27, 30, 34, 36 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975/76:149, CU 1976/77:1, rskr 1976/77:19
Rubrik: Lag (1976:842) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Ändring 1980:208
Text: ändr. 34 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Rubrik: Lag (1980:208) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Ändring 1983:302
Text: ändr. 2, 12, 31, 32 §§
Ikraftträdande: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:111, SoU 1982/83:28, rskr 1982/83:263
Rubrik: Lag (1983:302) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Ändring 1986:1129
Text: ändr. 3 §
Ikraftträdande: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:30, SkU 1986/87:5, rskr 1986/87:40
Rubrik: Lag (1986:1129) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Ändring 1987:134
Text: ändr. 9, 10, 12, 18, 25, 37 §§; nya 29 a, 38 §§
Ikraftträdande: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Rubrik: Lag (1987:134) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Ändring 1991:1699
Text: ändr. 32 §
Ikraftträdande: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Rubrik: Lag (1991:1699) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Ändring 1992:1542
Text: ny 12 a §
Ikraftträdande: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:60, bet. 1992/93:JoU10, rskr 1992/93:139
Rubrik: Lag (1992:1542) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Ändring 1993:417
Text: ändr. 12, 21 §§
Ikraftträdande: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:180, bet. 1992/93:JoU14, rskr. 1992/93:344
Rubrik: Lag (1993:417) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Ändring 1993:1646
Text: ikrafttr. av 1992:1542

Ändring 1995:19
Text: ändr. 35 §
Ikraftträdande: 1995-04-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Rubrik: Lag (1995:19) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Ändring 1996:508
Text: ändr. 8, 26, 37 §§
Ikraftträdande: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:188, bet. 1995/96:BoU12, rskr. 1995/96:268
Rubrik: Lag (1996:508) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Ändring 1998:820
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 30 §
Ikraftträdande: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Rubrik: Lag (1998:820) om ändring i lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Ändring 2006:412
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph.
SFS 1970:244

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1970-06-05

Upphävandedatum:
2007-01-01

Senast ändrad:
2008-10-08

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 1998:820