Myndighet: Justitiedepartementet L6
Rubrik: Riddarhusordning (1866:37 s.1)
Uppslagsord: riddarhusordning

Ändring 1896:49 s.1
Text: ändr. 17, 21, 23, 30 §§

Ändring 1899:28 s.1
Text: ändr. 26 §

Ändring 1905:38 s.25
Text: ändr. 16, 17 §§

Ändring 1917:131
Text: ändr. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 26 §§

Ändring 1918:329
Text: ändr. 9 §

Ändring 1938:467
Text: ändr. 9 §

Ändring 1947:668
Text: ändr. 5, 8, 12 §§

Ändring 1977:1142
Text: upph. 2, 31, 32 §§; ändr. 1, 3 §§, 5 § 1, 2 mom, 6-10, 16-24, 26, 30, 33 §§
Rubrik: Förordning (1977:1142) om ändring i riddarhusordningen (1866:37 s.1)
Övergångsbestämmelser:Övergångsbestämmelsen har upphävts genom lag (2003:178).

Ändring 1992:949
Text: ändr. 5 § 1 mom.
Ikraftträdande: 1992-10-01
Rubrik: Förordning (1992:949) om ändring i riddarhusordningen (1866:37 s.1)

Ändring 2003:178
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 33 §, övergångsbest. till 1977:1142; ändr. 5 § 1 mom, 6, 21, 23 §§
Ikraftträdande: 2003-07-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:34, bet. 2002/03:KU28, rskr. 2002/03:144
Rubrik: Lag (2003:178) om ändring i riddarhusordningen (1866:37 s.1)
SFS 1866:37 s.1

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
1866-06-22

Senast ändrad:
2007-08-20

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2003:178