Myndighet: Utbildningsdepartementet
Rubrik: Förordning (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
Ikraftträdande: 2016-07-15 överg.best.
Uppslagsord: ämneslärarexamen
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2017:896
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 17, 18 §§
Ikraftträdande: 2018-07-02 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:896) om ändring i förordningen (2016:705) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.
2. Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat en utbildning till ämneslärare enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till en tidpunkt efter ikraftträdandet med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2024.
SFS 2016:705

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2016-06-09

Först inlagd:
2016-06-17

Senast ändrad:
2017-10-10

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:896