Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Miljöprövningsförordning (2013:251)
Ikraftträdande: 2013-06-18 överg.best.
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL300/2009 s1
Uppslagsord: miljöprövningsförordning
Celexnr: 2010L0075, 309R1069
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2013:502
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Rubrik: Förordning (2013:502) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Ändring 2014:23
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 18 §, 28 kap. 3 §; nya 29 kap. 63, 64 §§, rubr. närmast före 29 kap. 63 §
Ikraftträdande: 2014-03-01
Förarbeten: direktiv 2009/31/EG
Rubrik: Förordning (2014:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Ändring 2015:23
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 29 kap. 56 a §
Ikraftträdande: 2015-03-15 överg.best.
Rubrik: Förordning (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015. Förordning (2015:118).
2. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före den 15 mars 2015 och som inte har tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller motsvarande äldre bestämmelser, om tillståndsplikt införs genom 29 kap. 56 a §. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2015. Om verksamhetsutövaren senast den 31 december 2015 har gett in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten, får verksamheten därefter fortsätta att bedrivas till dess tillståndsfrågan är slutligt avgjord. Om tillståndsmyndigheten beslutar om inskränkningar för verksamheten som ska gälla under prövningstiden eller beslutar att verksamheten inte får bedrivas i avvaktan på att tillståndsfrågan är slutligt avgjord, får verksamheten dock inte bedrivas i strid med tillståndsmyndighetens beslut. Förordning (2015:118).


Ändring 2015:118
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:23
Rubrik: Förordning (2015:118) om ändring i förordningen (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Ändring 2016:999
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 1, 3, 5 §§
Ikraftträdande: 2017-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2016:999) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för verksamhet som omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.


Ändring 2016:1188
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 5, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 28, 29 kap.; ändr. 6, 7, 9, 17, 31 kap., 1 kap. 1 §, 2 kap. 1, 3, §§, 3 kap. 2 §, 4 kap. 12, 16 §§, 8 kap. 1, 2, 4, 6, 7, §§, 10 kap. 1 §, 13 kap. 1, 2, 6 §§, 18 kap. 8 §, 20 kap. 1, 2, 3 §§, 26 kap. 1 §; nya 5, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 28, 29 kap., nya 1 kap. 15 §, 8 kap. 11 §, rubr. närmast före 1 kap. 15 §, 8 kap. 1, 3, 5, 6, 8, 11 §§; omtryck
Ikraftträdande: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2010/75/EU
Rubrik: Förordning (2016:1188) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Mål och ärenden om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som har inletts före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser.
3. För verksamheter som har påbörjats före ikraftträdandet och inte omfattas av tillstånd eller tillståndsplikt enligt tidigare bestämmelser men blir tillståndspliktiga genom denna förordning gäller följande. Verksamhetsutövaren ska senast den 1 januari 2019 ge in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten. Verksamheten får därefter fortsätta att bedrivas om inte tillståndsmyndigheten eller tillsynsmyndigheten beslutar något annat.
4. För verksamheter som har påbörjats före ikraftträdandet och inte omfattas av tillstånd eller har anmälts enligt tidigare bestämmelser men blir anmälningspliktiga genom denna förordning gäller följande. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 1 januari 2019. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld och den myndighet som handlägger anmälningsärendet inte beslutar något annat.


Ändring 2018:515
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 29 kap. 59 §
Ikraftträdande: 2018-06-01
Rubrik: Förordning (2018:515) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Ändring 2018:1460
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 11 §, 6 kap. 2, 3 §§, 18 kap. 5 §, 28 kap. 1, 4 §§, 29 kap. 4, 19, 39, 47 §§; ny 5 kap. 34 §
Ikraftträdande: 2018-08-15 överg.best.
Rubrik: Förordning (2018:1460) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2018.
2. För en verksamhet som avses i 5 kap. 34 § som har påbörjats före ikraftträdandet och inte omfattas av tillstånd eller har anmälts enligt tidigare bestämmelser men blir anmälningspliktig genom denna förordning gäller följande. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 15 augusti 2019. Därefter får verksamheten bedrivas endast om verksamheten är anmäld och den myndighet som handlägger anmälningsärendet inte beslutar något annat.
SFS 2013:251

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2013-05-08

Först inlagd:
2013-05-21

Senast ändrad:
2018-08-14

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1460