Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Miljöprövningsförordning (2013:251)
Ikraftträdande: 2013-06-18 överg.best.
Förarbeten: EUTL334/2010 s17, EUTL300/2009 s1
Celexnr: 2010L0075, 309R1069
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2013:502
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Rubrik: Förordning (2013:502) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Ändring 2014:23
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 18 §, 28 kap. 3 §; nya 29 kap. 63, 64 §§, rubr. närmast före 29 kap. 63 §
Ikraftträdande: 2014-03-01
Förarbeten: direktiv 2009/31/EG
Rubrik: Förordning (2014:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)

Ändring 2015:23
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 29 kap. 56 a §
Ikraftträdande: 2015-03-15 överg.best.
Rubrik: Förordning (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015. Förordning (2015:118).
2. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före den 15 mars 2015 och som inte har tillstånd enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) eller motsvarande äldre bestämmelser, om tillståndsplikt införs genom 29 kap. 56 a §. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2015. Om verksamhetsutövaren senast den 31 december 2015 har gett in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten, får verksamheten därefter fortsätta att bedrivas till dess tillståndsfrågan är slutligt avgjord. Om tillståndsmyndigheten beslutar om inskränkningar för verksamheten som ska gälla under prövningstiden eller beslutar att verksamheten inte får bedrivas i avvaktan på att tillståndsfrågan är slutligt avgjord, får verksamheten dock inte bedrivas i strid med tillståndsmyndighetens beslut. Förordning (2015:118).

Ändring 2015:118
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2015:23
Rubrik: Förordning (2015:118) om ändring i förordningen (2015:23) om ändring i miljöprövningsförordningen (2013:251)
SFS 2013:251

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2013-05-08

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2015:118