Myndighet: Näringsdepartementet RS T
Rubrik: Yrkestrafiklag (2012:210)
Ikraftträdande: 2012-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195, EUTL300/2009 s51, EUTL300/2009 s72, EUTL300/2009 s88
Uppslagsord: yrkestrafiklag
Celexnr: 309R1071, 309R1072, 309R1073
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2014:748
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:748) om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

Ändring 2014:1395
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:234, bet. 2014/15:TU2, rskr. 2014/15:24
Rubrik: Lag (2014:1395) om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

Ändring 2016:541
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:68, bet. 2015/16:JuU11, rskr. 2015/16:232
Rubrik: Lag (2016:541) om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)

Ändring 2018:629
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:209, bet. 2017/18:TU14, rskr. 2017/18:314.
Rubrik: Lag (2018:629) om ändring i yrkestrafiklagen (2012:210)
SFS 2012:210

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2012-04-26

Först inlagd:
2012-05-09

Senast ändrad:
2018-06-04

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:629