Myndighet: Miljö- och energidepartementet
Rubrik: Avfallsförordning (2011:927)
Ikraftträdande: 2011-08-09
Förarbeten: EUTL312/2008 s3, EUTL37/2003 s24, EUTL345/2008 s68, EUTL158/2004 s7, EUTL190/2006 s1, EUTL300/2009 s1, EUTL353/2008 s1, EUTL304/2008 s75, EUTL158/2004 s7, EUTL142/2008, s1
Uppslagsord: avfallsförordning
Celexnr: 308L0098, 302L0096, 308L0112, 304R0850, 306R1013, 309R1069, 308R1272, 308R1102, 304R0850, 308R0440
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2011:1009
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 3 §§; ny 11 a §, rubr. närmast före 11 a §, bil. 5
Ikraftträdande: 2011-10-18
Rubrik: Förordning (2011:1009) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2011:1239
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36, 42, 48, 74, 77 §§
Ikraftträdande: 2012-02-01
Rubrik: Förordning (2011:1239) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2012:261
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 68, 85, 87 §§
Ikraftträdande: 2012-07-01
Rubrik: Förordning (2012:261) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2012:372
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 66, 67, 71 §§
Ikraftträdande: 2012-07-16
Förarbeten: EUTL304/2008 s75
Rubrik: Förordning (2012:372) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Celexnr: 308R1102

Ändring 2013:62
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25, 26, 46 §§, bil. 5
Ikraftträdande: 2013-03-26
Förarbeten: EUTL337/2012 s31
Rubrik: Förordning (2013:62) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Celexnr: 312R1179

Ändring 2013:136
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 63, 64 §§
Ikraftträdande: 2013-05-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2013:136) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2013.
2. Ärenden som har kommit in till Havs- och vattenmyndigheten men inte avgjorts före ikraftträdandet ska fortsätta att handläggas av Havs- och vattenmyndigheten enligt äldre föreskrifter.


Ändring 2013:269
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18, 19, 48, 54, 62, 65 §§, bil. 2
Ikraftträdande: 2013-06-18
Rubrik: Förordning (2013:269) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2013:323
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Rubrik: Förordning (2013:323) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2013:1166
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 63 §, bil. 5
Ikraftträdande: 2014-02-01
Rubrik: Förordning (2013:1166) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2014:25
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 §
Ikraftträdande: 2014-03-01
Förarbeten: direktiv 2009/31/EG
Rubrik: Förordning (2014:25) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2014:236
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 54, 55, 56, 57, 58 §§, bil. 1
Ikraftträdande: 2014-06-01
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Rubrik: Förordning (2014:236) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2014:1076
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 4, 25, 48, 59, 78 §§; nya 6 a, 6 b, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d, 54 a, 59 a, 70 a, 70 b, 70 c, 70 d, 76 a, 76 b §§, rubr. närmast före 24 a, 24 c, 59 a, 70 a §§
Ikraftträdande: 2014-11-01 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2012/19/EU
Rubrik: Förordning (2014:1076) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.
2. Bestämmelserna i 24 a24 d §§ tillämpas första gången för förpackningsavfall och returpapper som uppkommer efter utgången av mars 2020. Förordning (2017:169).


Ändring 2015:21
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 34 a, 34 b §§, rubr. närmast före 34 a, 34 b §§
Ikraftträdande: 2015-03-15
Rubrik: Förordning (2015:21) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2015:27
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10, 21, 27, 28 §§, bil. 4
Ikraftträdande: 2015-03-01
Rubrik: Förordning (2015:27) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2015:727
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. bil. 1; ändr. 1, 3, 10, 12, 13, 20, 33, 34 a, 66 §§, bil. 4; nya 11 b, 13 a, 13 b §§, rubr. närmast före 11 b, 13 a §§
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: direktiv 2008/98/EG
Rubrik: Förordning (2015:727) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2016:595
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 60 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Rubrik: Förordning (2016:595) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2016:743
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. bil. 2
Ikraftträdande: 2016-07-31
Rubrik: Förordning (2016:743) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2016:809
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 §; ändr. 1, 35, 63, 64 §§
Ikraftträdande: 2016-08-02
Rubrik: Förordning (2016:809) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2016:1199
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 §; ny 4 §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Rubrik: Förordning (2016:1199) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2017:169
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2014:1076
Ikraftträdande: 2017-03-31
Rubrik: Förordning (2017:169) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2017:802
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 72 §
Ikraftträdande: 2017-10-01
Rubrik: Förordning (2017:802) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2017:979
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 78 §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Rubrik: Förordning (2017:979) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2018:514
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 §
Ikraftträdande: 2018-06-01
Rubrik: Förordning (2018:514) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

Ändring 2018:1466
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 3, 6 a, 6 b, 24 a, 24 b, 24 c, 24 d, 48 §§; nya 15 a, 15 b, 15 c, 24 e §§, rubr. närmast före 15 a, 24 e §§
Ikraftträdande: 2019-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2018:1466) om ändring i avfallsförordningen (2011:927)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Bestämmelserna i 3 och 15 a15 c §§ tillämpas första gången i fråga om avfall som samlas in efter utgången av december 2020.
3. Bestämmelserna i 24 a24 e §§ tillämpas första gången i fråga om förpackningsavfall och returpapper som uppkommer efter utgången av december 2020.
SFS 2011:927

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2011-06-30

Först inlagd:
2011-07-12

Senast ändrad:
2018-08-14

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:1466