Myndighet: Utbildningsdepartementet
Rubrik: Förordning (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Ikraftträdande: 2011-07-01
Uppslagsord: ämneslärarexamen
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2014:1070
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 §
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2014:1070) om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Den som före den 1 januari 2015 har påbörjat en utbildning enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra utbildningen enligt de äldre bestämmelserna.


Ändring 2017:894
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11, 12 §§
Ikraftträdande: 2018-07-02 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:894) om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2018.
2. Den som före den 2 juli 2018 har påbörjat en utbildning till ämneslärare enligt de äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan utbildning men fått anstånd till en tidpunkt efter ikraftträdandet med att påbörja utbildningen har rätt att slutföra sin utbildning för att få en examen enligt de äldre bestämmelserna, dock längst till och med utgången av december 2024.
SFS 2011:686

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2011-05-26

Först inlagd:
2011-06-13

Senast ändrad:
2017-10-10

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2017:894