Myndighet: Finansdepartementet KO
Rubrik: Lag (2011:579) om leksakers säkerhet
Ikraftträdande: 2011-07-20 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:65, bet. 2010/11:CU8, rskr. 2010/11:245, EUTL170/2009 s1, EGTL204/1998 s37, EUTL218/2008 s30
Celexnr: 309L0048, 398L0034, 308R0765
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2011:797
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:80, bet. 2010/11:NU25, rskr. 2010/11:272
Rubrik: Lag (2011:797) om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet

Ändring 2014:658
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:658) om ändring i lagen (2011:579) om leksakers säkerhet
SFS 2011:579

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2011-05-26

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:658