Myndighet: Näringsdepartementet RS N
Rubrik: Plan- och byggförordning (2011:338)
Ikraftträdande: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: EUTL218/2008 s30, EGTL40/1989 s12, EUTL284/2003 s1, EGTL167/1992 s17, EUTL81/2008 s48, EGTL213/1995 s1, EUTL157/2006 s24, EGTL106/2000 s21
Uppslagsord: plan- och byggförordning
Celexnr: 308R0765, 389L0106, 303R1882, 392L0042, 308L0028, 395L0016, 306L0042, 300L0009
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2011:819
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 1, 4, 7 §§, 5 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2011-08-01
Rubrik: Förordning (2011:819) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Ändring 2012:710
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2013-01-01
Rubrik: Förordning (2012:710) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Ändring 2013:308
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 kap. 2, 3, 4, 8 §§, 10 kap. 7, 13 §§; rubr. närmast före 9 kap. 11, 19 §§; ändr. 1 kap. 6, 7 §§, 2 kap. 4 §, 4 kap. 1, 5, 6, 7 §§, 6 kap. 5, 6 §§, 8 kap. 3 §, 9 kap. 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§, 10 kap. 6, 12 §§, rubr. närmast före 4 kap. 1, 5 §§, 9 kap. 8, 12, 13, 14, 20 §§, rubr. närmast efter 9 kap. 5, 17 §§; nya 4 kap. 13 §, 8 kap. 5 a, 5 b §§, 9 kap. 3 a, 22, 23, 24, 25 §§, 10 kap. 26, 27, 28 §§, rubr. närmast före 4 kap. 13 §, 8 kap. 5 a, 5 b §§, 9 kap. 6, 15, 17, 18, 23, 24, 25 §§, 10 kap. 26, 27, 28 §§
Ikraftträdande: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: EUTL88/2011 s5
Rubrik: Förordning (2013:308) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Celexnr: 311R0305
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2012:976) om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har ägt rum före den 1 juli 2013. De nya föreskrifterna ska dock tillämpas om de leder till lindrigare påföljd.
4. De nya föreskrifterna tillämpas även för ansökningar om att utses till tekniskt bedömningsorgan som inkommit före ikraftträdandet.


Ändring 2014:40
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ny 1 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2014-03-15
Förarbeten: EUTL153/2010 s13
Rubrik: Förordning (2014:40) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Celexnr: 310L0031

Ändring 2014:41
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: utgår enligt 2016:1250
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: EUTL153/2010 s13
Rubrik: Förordning (2014:41) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Celexnr: 310L0031

Ändring 2014:42
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: utgår enligt 2016:1251
Ikraftträdande: 2021-01-01
Förarbeten: EUTL153/2010 s13
Rubrik: Förordning (2014:42) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Celexnr: 310L0031

Ändring 2014:225
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 1 §, 7 kap. 5 § , 10 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2014-07-01
Rubrik: Förordning (2014:225) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Ändring 2014:471
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap 5, 6 §§, 7 kap. 5 §, 9 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 19, 20, 22 §§
Ikraftträdande: 2014-07-02
Rubrik: Förordning (2014:471) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har ägt rum före den 2 juli 2014. De nya föreskrifterna ska dock tillämpas om de leder till lindrigare påföljd.


Ändring 2014:1334
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 5 §, 9 kap. 13, 24 §§
Ikraftträdande: 2015-01-01
Rubrik: Förordning (2014:1334) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Ändring 2015:837
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 5, 6, 7 §§, 7 kap. 5 §, 9 kap. 6, 7, 8, 9, 10 §§; ny 1 kap. 10 §
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2015:837) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016 i fråga om 6 kap. 7 § och i övrigt den 1 januari 2016.
2. För anmälningar som har kommit in till byggnadsnämnden före den 1 juli 2016 gäller 6 kap. 7 § i den äldre lydelsen.
3. För åtgärder som har påbörjats före den 1 januari 2016 gäller 6 kap. 5 och 6 §§ och 9 kap. 610 §§ i den äldre lydelsen.


Ändring 2015:934
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 1 kap. 3 b §, 3 kap. 27, 28, 29 §§, 10 kap. 3 a §, rubr. närmast före 3 kap. 27 §
Ikraftträdande: 2016-01-01
Rubrik: Förordning (2015:934) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Ändring 2016:141
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 4 kap. 11 §, 8 kap. 3 §, 9 kap. 25 §, 10 kap. 26 §; nya 1 kap. 7 a §, 4 kap. 11 a, 11 b, 11 c, 11 d, 11 e, 11 f §§
Ikraftträdande: 2016-04-20 överg.best.
Förarbeten: direktiv 2014/33/EU
Rubrik: Förordning (2016:141) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 20 april 2016.
2. Vid prövning av frågor om att utse och anmäla organ för bedömning av överensstämmelse enligt 79 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll, får Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ta hänsyn till bestämmelserna i 1 kap. 7 a § och 4 kap. 1111 f §§ före förordningens ikraftträdande.
3. Äldre föreskrifter gäller för hissar och säkerhetskomponenter till hissar som släpps ut på marknaden före den 20 april 2016.


Ändring 2016:169
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 10 §, 7 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2016-04-15
Förarbeten: direktiv 2005/36/EG
Rubrik: Förordning (2016:169) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Ändring 2016:539
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 22, 27, 28 §§, 10 kap. 3 §; ny 3 kap. 20 a §, rubr. närmast före 3 kap. 20 a §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: direktiv 2014/61/EU
Rubrik: Förordning (2016:539) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Ändring 2016:773
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 4 kap. 12 §, rubr. närmast före 4 kap. 12 §; ändr. 5 kap. 9 §, 8 kap. 3 §, 10 kap. 16, 19 §§
Ikraftträdande: 2016-08-01
Rubrik: Förordning (2016:773) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Ändring 2016:1249
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 3 kap. 15 §; ändr. 1 kap. 3 a §, 3 kap. 14, 24, 27 §§, 10 kap. 3 §
Ikraftträdande: 2017-04-01
Rubrik: Förordning (2016:1249) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Ändring 2016:1250
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: utgår
Rubrik: Förordning (2016:1250) om ändring i förordningen (2014:41) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Ändring 2016:1251
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: utgår
Rubrik: Förordning (2016:1251) om ändring i förordningen (2014:42) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Ändring 2017:102
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 2, 3, 4 §§; nya 1 kap. 7 b §, 6 kap. 3 a, 4 a §§
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Rubrik: Förordning (2017:102) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Bestämmelsen i 1 kap. 7 b § ska inte tillämpas på åtgärder som har påbörjats före den 1 juli 2017.


Ändring 2017:422
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3 kap. 3 §, 9 kap. 14 §
Ikraftträdande: 2017-07-01
Rubrik: Förordning (2017:422) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Ändring 2017:423
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3 §; ny 2 kap. 2 a §
Ikraftträdande: 2017-07-01
Rubrik: Förordning (2017:423) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)

Ändring 2017:978
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 5 §; ny 2 kap. 4 a §, rubr. närmast före 2 kap. 4 a §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: direktiv 2011/92/EU
Rubrik: Förordning (2017:978) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för mål och ärenden om planer som har påbörjats före ikraftträdandet.


Ändring 2018:103
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 6 §, 4 kap. 13 §, 5 kap. 8 §, 8 kap. 3, 5 a, 6 §§, 9 kap. 25 §, 10 kap. 17, 26 §§
Ikraftträdande: 2018-04-21 överg.best.
Rubrik: Förordning (2018:103) om ändring i plan- och byggförordningen (2011:338)
Övergångsbestämmelser:1. Denna förordning träder i kraft den 21 april 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för delsystem och säkerhetskomponenter till linbaneanläggningar som har släppts ut på marknaden före den 21 april 2018 och för linbaneanläggningar som har installerats före den 21 april 2018.
SFS 2011:338

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2011-03-31

Först inlagd:
2011-04-12

Senast ändrad:
2018-02-27

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:103