Myndighet: Justitiedepartementet DOM
Rubrik: Delgivningslag (2010:1932)
Ikraftträdande: 2011-04-01, överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Uppslagsord: delgivningslag
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2013:877
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 3, 9 §§; ny 4 a §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37
Rubrik: Lag (2013:877) om ändring i delgivningslagen (2010:1932)

Ändring 2014:647
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 40, 41, 42, 46 §§, rubr. närmast före 42 §
Ikraftträdande: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Rubrik: Lag (2014:647) om ändring i delgivningslagen (2010:1932)
SFS 2010:1932

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2010-12-16

Först inlagd:
2010-12-30

Senast ändrad:
2014-10-13

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2014:647