Myndighet: Justitiedepartementet DOM
Rubrik: Förordning (2010:984) om mark- och miljödomstolarnas domsområden
Ikraftträdande: 2011-05-02, överg.best.
Uppslagsord: mark- och miljödomstolar
Stickord: domsområden
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
SFS 2010:984

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2010-07-01

Först inlagd:
2010-07-14

Senast ändrad:
2010-08-25

Uppdaterad: