Myndighet: Justitiedepartementet DOM
Rubrik: Lag (2010:921) om mark- och miljödomstolar
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27 och bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:364 och rskr. 2009/10:366, bet 2009/10:JuU24 och bet. 2009/10:JuU27
Uppslagsord: mark- och miljödomstol
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2010:1885
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 3 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:32
Rubrik: Lag (2010:1885) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Ändring 2010:1886
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 5 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:32
Rubrik: Lag (2010:1886) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Ändring 2011:587
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 2, 4 §§
Ikraftträdande: 2011-07-01
Rubrik: Lag (2011:587) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Ändring 2015:686
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 2, 4 §§, 3 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:11, bet. 2015/16:CU8, rskr. 2015/16:37
Rubrik: Lag (2015:686) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Ändring 2016:246
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:56, bet. 2015/16:JuU3, rskr. 2015/16:153
Rubrik: Lag (2016:246) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Ändring 2017:315
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 10 §; ny 3 kap. 1 a §, nytt 6 kap.
Ikraftträdande: 2017-06-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:95, bet. 2016/17:JuU24, rskr. 2016/17:233
Rubrik: Lag (2017:315) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Ändring 2018:421
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 1, 3, 4, 6, 10 §§
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:88, bet. 2017/18:JuU27, rskr. 2017/18:256
Rubrik: Lag (2018:421) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar

Ändring 2018:502
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:126, bet. 2017/18:JuU31, rskr. 2017/18:264
Rubrik: Lag (2018:502) om ändring i lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar
SFS 2010:921

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2010-07-01

Först inlagd:
2010-07-14

Senast ändrad:
2018-05-17

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:502