Myndighet: Socialdepartementet
Rubrik: Socialförsäkringsbalk (2010:110)
Ikraftträdande: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:200 och 2009/10:69, bet. 2009/10:SfU11, rskr. 2009/10:194
Uppslagsord: socialförsäkringsbalk
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2010:343
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 22, 26 §§; ny 27 kap. 28 a §
Ikraftträdande: 2011-02-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:161, bet. 2009/10:TU17, rskr. 2009/10:253
Rubrik: Lag (2010:343) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2010:352
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 19 §, 97 kap. 13 §, 102 kap. 15 §, rubr. närmast före 26 kap. 19 §; ny 26 kap. 16 a §, rubr. närmast före 26 kap. 16 a §
Förarbeten: Prop. 2009/10:154, bet. 2009/10:SfU17, rskr. 2009/10:258
Rubrik: Lag (2010:352) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2010:423
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 11 §, 13 kap. 33, 35, 36, 38 §§, 25 kap. 9 §, 27 kap. 27, 28, 29, 30, 31, 39, 40 §§, rubr. närmast före 27 kap. 27 §; ny 3 a §
Förarbeten: Prop. 2009/10:120, bet. 2009/10:SfU15, rskr. 2009/10:276
Rubrik: Lag (2010:423) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2010:467
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 2 §, 26 kap. 16, 20 §§, 43 kap. 12, 13, 14, 18 §§, 110 kap. 35 §, rubr. närmast före 26 kap. 16, 20 §§, 110 kap. 35 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269
Rubrik: Lag (2010:467) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2010:482
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 51 kap. 2 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:176, bet. 2009/10:SoU21, rskr. 2009/10:300
Rubrik: Lag (2010:482) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2010:568
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 114 kap. 8, 20 §§, 117 kap. 6 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:175, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315
Rubrik: Lag (2010:568) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2010:613
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 106 kap. 17, 19, 28, 30, 31, 36 §§
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317
Rubrik: Lag (2010:613) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2010:680
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 8 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:99, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348
Rubrik: Lag (2010:680) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2010:870
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 7 §, 13 kap. 26, 27 §§, 15 kap. 5 §, rubr. närmast före 12 kap. 7 §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Rubrik: Lag (2010:870) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2010:1307
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 17, 18 §§, 47 kap. 2 §, 62 kap. 16, 33 §§, 100 kap. 4 §, 101 kap. 1 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1307) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2010:1308
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 kap. 2 § i 2010:467
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Rubrik: Lag (2010:1308) om ändring i lagen (2010:467) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2010:1312
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 2 kap. 5 §, 4 kap. 5 §, 113 kap. 2 §, 114 kap. 9 §
Förarbeten: Prop. 2009/10:223, bet. 2010/11:SfU3, rskr. 2010/11:6, EUTL166/2004 s1
Rubrik: Lag (2010:1312) om ändring i socialförsäkringsbalken
Celexnr: 304R0883

Ändring 2010:1938
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 18 kap. 43 §
Ikraftträdande: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Rubrik: Lag (2010:1938) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2010:2005
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 2, 10, 12 §§, 13 kap. 1, 2, 36 §§, 26 kap. 22 §, 28 kap. 5, 6 §§, 31 kap. 10 §, 47 kap. 15 §; nya 13 kap. 2 a, 31 e, 31 f §§, 27 kap. 11 a §, rubr. närmast före 13 kap. 31 e §
Förarbeten: Prop. 2010/11:1, utg.omr. 10, bet. 2010/11:SfU1, rskr. 2010/11:121
Rubrik: Lag (2010:2005) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2011:332
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 51 kap. 21, 22 §§
Ikraftträdande: 2011-05-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:49, bet. 2010/11:SoU12, rskr. 2010/11:202
Rubrik: Lag (2011:332) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2011:486
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2011-10-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236
Rubrik: Lag (2011:486) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2011:886
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 64 kap. 19, 21 §§
Ikraftträdande: 2011-08-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:135, bet. 2010/11:FiU38, rskr. 2010/11:315, EUTL302/2009 s32
Rubrik: Lag (2011:886) om ändring i socialförsäkringsbalken
Celexnr: 309L0065

Ändring 2011:1075
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 10 §, 18 kap. 14 §, 27 kap. 9, 22, 56 §§, 59 kap. 6 §, 63 kap. 13 §, 66 kap. 20 §, 95 kap. 2 §, 102 kap. 8 §, 113 kap. 22 §
Ikraftträdande: 2011-12-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:142, bet. 2011/12:SfU3, rskr. 2011/12:13
Rubrik: Lag (2011:1075) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2011:1082
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 11 kap. 10 §; nya 12 kap. 4 a §, 110 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:146, bet. 2011/12:SfU4, rskr. 2011/12:15
Rubrik: Lag (2011:1082) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2011:1091
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2011-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:168, bet. 2011/12:SfU5, rskr. 2011/12:14
Rubrik: Lag (2011:1091) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 november 2011. Den nya bestämmelsen ska dock tillämpas för tid från och med den 1 juli 2011.


Ändring 2011:1288
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 13 §, 97 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, bet. 2011/12:FiU1, rskr. 2011/12:32
Rubrik: Lag (2011:1288) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Bestämmelserna i 19 kap. 13 § i sin nya lydelse tillämpas första gången i fråga om betalningsskyldighet för underhållsstöd som avser tid efter den 31 januari 2014.
3. Äldre bestämmelser i 97 kap. 5 § gäller fortfarande för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2011:1434
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 34, 35, 36 §§, 19 kap. 11, 12, 34, 35 §§, 25 kap. 6, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 34 kap. 7 §, 41 kap. 12 §, 58 kap. 11 §, 59 kap. 8, 15, 16, 17, 18, 19, 33, 34, 35 §§, 61 kap. 9 §, 64 kap. 28 §, 66 kap. 9, 10 §§, 70 kap. 2 §, 98 kap. 5, 9 §§, 102 kap. 29 §, 106 kap. 38 §, 108 kap. 17 §, 113 kap. 22, 31, 32 §§, rubr. närmast före 18 kap. 34 §, 19 kap. 11 §, 25 kap. 10 §, 59 kap. 15 §
Ikraftträdande: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Rubrik: Lag (2011:1434) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. Lagen tillämpas på beskattningsår som börjar efter den 31 januari 2012.
3. Bestämmelserna om ränta i 64 kap. 28 § andra stycket och 108 kap. 17 § första stycket tillämpas på ränta som hänför sig till tid från och med den 1 januari 2013. För ränta som hänför sig till tid dessförinnan gäller i stället bestämmelserna om ränta i 19 kap. skattebetalningslagen (1997:483).


Ändring 2011:1513
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1 kap. 3 §, 5 kap. 9, 10, 14, 15 §§, 23 kap. 3 §, 24 kap. 1, 2, 3 §§, 27 kap. 22, 23, 24 a §§, 29 kap. 1, 3 §§, 40 kap. 3 §, 93 kap. 2, 3, 5 §§; nya 28 a, 31 a, 103 a, 103 b, 103 c, 103 d, 103 e kap., rubr. närmast före 103 a kap.
Ikraftträdande: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85
Rubrik: Lag (2011:1513) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012 i fråga om 28 a kap. 18 §, 31 a kap. 13 § och 103 c kap. 9 och 10 §§ samt i övrigt den 1 januari 2012.
2. Bestämmelserna i 27 kap. 22 §, 23 § och 24 a § 1 tillämpas även för dagar från och med ikraftträdandet som ingår i en sjukperiod som har påbörjats dessförinnan.
3. Bestämmelserna i 27 kap. 24 a § 5 tillämpas även för en försäkrad som före ikraftträdandet har fått sjukpenning på fortsättningsnivån för 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under det högsta antalet månader som sådan ersättning kan betalas ut enligt 4 kap. 31 § lagen (2010:111) om införande av socialförsäkringsbalken.
4. Bestämmelserna i 28 a, 31 a och 103 b-103 e kap. tillämpas även för en försäkrad vars rätt till tidsbegränsad sjukersättning har upphört före den 1 januari 2012. Ersättning enligt dessa bestämmelser kan dock lämnas tidigast från och med den 1 januari 2012.
5. Ersättning enligt 28 a kap. lämnas för dagar i januari 2012, om den försäkrade har gjort en sjukanmälan senast den 31 januari 2012.


Ändring 2011:1514
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 a kap. 3, 5 §§, 31 a kap. 3, 5 §§, 93 kap. 2 §, 103 b kap. 2 §, 103 c kap. 2, 3 §§
Ikraftträdande: 2013-01-01
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 10, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85
Rubrik: Lag (2011:1514) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2011:1519
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 74 kap. 15 §, 102 kap. 22, 28 §§
Ikraftträdande: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 11, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85
Rubrik: Lag (2011:1519) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. De nya bestämmelserna ska tillämpas för tid från och med ikraftträdandet.


Ändring 2011:1520
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 97 kap. 19 §, ändr. 97 kap. 1, 18, 22, 26, 27 §§
Ikraftträdande: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:1, utg.omr. 12, bet. 2011/12:SfU1, rskr. 2011/12:85
Rubrik: Lag (2011:1520) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande för bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2012:98
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 6 kap. 3 §
Förarbeten: Prop. 2011/12:35, bet. 2011/12:TU6, rskr. 2011/12:133
Rubrik: Lag (2012:98) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer och tillämpas på arbete som utförs efter ikraftträdandet.


Ändring 2012:256
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 27 kap. 48 §, 28 a kap. 8 §
Ikraftträdande: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:113, bet. 2011/12:SfU14, rskr. 2011/12:203
Rubrik: Lag (2012:256) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.
2. De nya bestämmelserna tillämpas även på sjukperioder som har påbörjats före ikraftträdandet. Bestämmelserna tillämpas dock första gången vid prövning av rätt till ersättning för dagar från och med ikraftträdandet.


Ändring 2012:599
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 77 kap. 13 §, 88 kap. 10 §, 97 kap. 22 §, 101 kap. 11 §, 102 kap. 7, 10 §§, 103 d kap. 9 §, 110 kap. 5, 6 §§
Ikraftträdande: 2012-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:152, bet. 2011/12:SfU16, rskr. 2012/13:2
Rubrik: Lag (2012:599 ) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2012.
2. De nya bestämmelserna om efterlevandepension, efterlevandestöd och efterlevandelivränta i 77 kap. 13 § och 88 kap. 10 § tillämpas vid dödsfall som inträffat efter den 31 oktober 2012.
3. Den nya bestämmelsen i 101 kap. 11 § tillämpas första gången på beslut om bostadstillägg som fattas efter den 31 oktober 2012.


Ändring 2012:834
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 25 kap. 15 §, 59 kap. 21 §, rubr. närmast före 25 kap. 15 §, 59 kap. 21 § ändr. 2 kap. 1 §, 59 kap. 8, 9, 34 §§; ny 2 kap. 17 §, rubr. närmast före 2 kap. 17 §
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:18, bet. 2012/13:SfU4, rskr. 2012/13:79
Rubrik: Lag (2012:834) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på ersättning som betalas ut respektive inkomst som uppbärs efter den 31 december 2012.


Ändring 2012:896
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 21, 24, 25 §§, 19 kap. 43, 49 §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:16, bet. 2012/13:SfU3, rskr. 2012/13:78
Rubrik: Lag (2012:896) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. De nya föreskrifterna i 18 kap. 21, 24 och 25 §§ tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd som avser tid efter den 31 januari 2013.
3. De nya föreskrifterna i 19 kap. 43 § tredje stycket ska tillämpas när en bidragsskyldig inte i rätt tid har betalat ett fastställt belopp som har förfallit till betalning efter ikraftträdandet.


Ändring 2012:931
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 110 kap. 19, 36 §§, rubr. närmast före 110 kap. 36 §; ändr. 12 kap. 22, 23, 35 §§, 110 kap 1 §, ny rubr. närmast före 110 kap. 37 §
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 12, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114
Rubrik: Lag (2012:931) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. Äldre föreskrifter i 12 kap. 22, 23 och 35 §§ gäller fortfarande för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2012:932
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 11 §, 13 kap. 33 §, 27 kap. 1, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 39, 40 §§, 28 a kap. 16 §; nya 27 kap. 28 b, 33 a, 39 a §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 10, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114
Rubrik: Lag (2012:932) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.
2. En försäkrad som vid ikraftträdandet har fyllt 55 år får senast den 30 april 2013 till Försäkringskassan anmäla försäkring med karenstid på 1 dag enligt bestämmelserna i 27 kap. 31 §.
3. Vid tillämpning av bestämmelserna i 27 kap. 39 § andra stycket och 27 kap. 39 a § ska, inom tolvmånadersperioden, även beaktas sjukperioder som infallit före ikraftträdandet.
4. För en försäkrad som omfattas av 27 kap. 27 § första stycket 2 och som gör anmälan om karenstid på 1 dag enligt 27 kap. 29 § och för en försäkrad som omfattas av 27 kap. 28 b § första stycket första meningen ska ett beslut om särskilt högriskskydd, som fattats före ikraftträdandet enligt 27 kap. 40 § avseende de första sju dagarna i en sjukperiod, istället anses gälla för den första dagen i en sjukperiod.


Ändring 2012:933
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 36 kap. 1, 15, 18 §§; nya 36 kap. 15 a, 15 b, 18 a, 18 b, 18 c, 18 d §§, rubr. närmast före 36 kap. 15 b, 18 a §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 10, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114
Rubrik: Lag (2012:933) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas på aktivitetsersättning som avser tid efter den 31 januari 2013.


Ändring 2012:934
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 74 kap. 15 §, 102 kap. 22, 28 §§
Ikraftträdande: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 11, bet. 2012/13:SfU1, rskr. 2012/13:114
Rubrik: Lag (2012:934) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013. De nya bestämmelserna ska tillämpas för tid från och med ikraftträdandet.


Ändring 2012:935
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 51 kap. 1, 7, 11, 16, 19, 20 §§, 110 kap. 1, 5, 14, 31, 46, 58 §§, 114 kap. 1 §; nya 51 kap. 16 a, 24 §§, 108 kap. 9 a §, 110 kap. 34 a, 42 a, 57 a §§, 114 kap. 26 a §, rubr. närmast före 51 kap. 24 §, 108 kap. 9 a §, 110 kap. 34 a, 57 a §
Ikraftträdande: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 9, bet. 2012/13:SoU1, rskr. 2012/13:115
Rubrik: Lag (2012:935) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Föreskrifterna i 51 kap. 16 § första stycket 1 och andra stycket ska inte tillämpas när en personlig assistent har anställts före ikraftträdandet.


Ändring 2012:962
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 51 kap. 16 a §, 110 kap. 42 a, 57 a §§ i 2012:935
Förarbeten: Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116
Rubrik: Lag (2012:962) om ändring i lagen (2012:935) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2013:82
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 113 kap. 18 §; ändr. 113 kap. 1, 32 §§
Ikraftträdande: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Rubrik: Lag (2013:82) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2013:427
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 115 kap. 2 §, rubr.närmast före 115 kap. 2 §; ändr. 115 kap. 1 §
Ikraftträdande: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Rubrik: Lag (2013:427) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2013:581
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 64 kap. 19, 20, 21 §§
Ikraftträdande: 2013-07-22
Förarbeten: Prop. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292, EUTL302/2009 s32
Rubrik: Lag (2013:581) om ändring i socialförsäkringsbalken
Celexnr: 309L0065

Ändring 2013:609
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. rubr. närmast före 35 kap. 17 §; ändr. 35 kap. 17 §
Ikraftträdande: 2013-08-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:148, bet. 2012/13:SfU13, rskr. 2012/13:275, EUTL155/2009 s17
Rubrik: Lag (2013:609) om ändring i socialförsäkringsbalken
Celexnr: 309L0050

Ändring 2013:746
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nya 10 kap. 3 a, 7 a §§, rubr. närmast före 10 kap. 3 a §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:159, bet. 2012/13:SfU15, rskr. 2013/14:3
Rubrik: Lag (2013:746) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2013:747
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 103 kap. 6 §; ändr. 26 kap. 22 a §, 27 kap. 17, 25, 51 §§, 30 kap. 13 §, 37 kap. 11 §, 47 kap. 1, 7 §§, 56 kap. 8 §, 58 kap. 9 §, 91 kap. 3, 7 §§, 101 kap. 1, 10 §§, 103 kap. 1 §, 108 kap. 1, 22 §§, 110 kap. 6 §, rubr. närmast före 26 kap. 22 a §, 47 kap. 7 §; nya 4 kap. 5 a §, 26 kap. 22 b §, 56 kap. 4 a §, 101 kap. 10 a §, 108 kap. 14 a §, rubr. närmast före 108 kap. 14 a §
Ikraftträdande: 2013-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:169, bet. 2012/13:SfU16, rskr. 2013/14:4, EUTL166/2004 s1
Rubrik: Lag (2013:747) om ändring i socialförsäkringsbalken
Celexnr: 304R0883
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 november 2013 i fråga om 4 kap. 5 a § och 37 kap. 11 §, den 1 januari 2015 i fråga om 108 kap. 1, 14 a och 22 §§ samt i övrigt den 1 januari 2014.
2. Den nya bestämmelsen i 4 kap. 5 a § tillämpas första gången i fall som avses i punkten 3 från och med den 1 januari 2014.
3. Vid ikraftträdandet av 4 kap. 5 a § kan den som med stöd av förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen omfattas av socialförsäkringsbalken vid utgången av oktober 2013, om han eller hon önskar det, kvarstå i svensk försäkring längst till och med den 30 april 2020. En anmälan om att fortsatt få omfattas av svensk försäkring ska ha inkommit till Försäkringskassan senast den 31 december 2013.
4. De nya bestämmelserna i 26 kap. 22 a § första stycket och 26 kap. 22 b § tillämpas första gången för försäkrade som vid utgången av december månad 2013 har fått livränta enligt 41, 43 eller 44 kap.
5. Vid tillämpning av bestämmelserna i 27 kap. 17 § första meningen i sin nya lydelse får även beaktas dagar som infallit före ikraftträdandet.
6. Bestämmelserna i 27 kap. 25 § första stycket i sin nya lydelse tillämpas även i de fall sjukperiodens första dag har infallit före ikraftträdandet.
7. Bestämmelserna i 27 kap. 51 § i sin nya lydelse tillämpas första gången när en sjukperiod har påbörjats efter ikraftträdandet. Vid bedömningen av om dagar i denna sjukperiod ska läggas samman med dagar i en tidigare sjukperiod, ska även beaktas sjukperioder som har infallit före ikraftträdandet.
8. Bestämmelserna i 37 kap. 11 § i sin nya lydelse tillämpas på beslut om utbetalning av preliminär sjukersättning som ska göras från och med den 1 januari 2014.
9. De nya bestämmelserna i 47 kap. 7 § tillämpas även på vård som har påbörjats, men inte anmälts, före ikraftträdandet.
10. De nya bestämmelserna i 101 kap. 10 a § tillämpas första gången på beslut varigenom sjukersättning eller aktivitetsersättning har beviljats för tid efter ikraftträdandet.


Ändring 2013:949
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 25 kap. 19 §, 26 kap. 9 §, 59 kap. 24 §, rubr. närmast efter 26 kap. 8 §; ny 26 kap. 18 a §, rubr. närmast före 26 kap. 18 a §
Ikraftträdande: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56
Rubrik: Lag (2013:949) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2013:999
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 1, 3, 8, 12, 13, 15, 17, 20, 33, 34 §§, 13 kap. 31 f §; nya 12 kap. 12 a, 15 a, 15 b, 34 a, 41 a, 41 b, 41 c, 41 d, 41 e, 41 f, 41 g, 41 h, 46 §§, rubr. närmast före 12 kap. 41 a, 46 §§
Ikraftträdande: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:4, bet. 2013/14:SfU3, rskr. 2013/14:66
Rubrik: Lag (2013:999) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
2. De nya föreskrifterna i 12 kap. 3, 8, 12, 13, 15 a, 15 b, 20, 41 a41 h och 46 §§ tillämpas på föräldrapenning för ett barn som har fötts efter ikraftträdandet eller, vid adoption, när den som adopterat barnet har fått barnet i sin vård efter ikraftträdandet.
3. Den nya föreskriften i 12 kap. 12 a § tillämpas första gången på föräldrapenning som avser tid från och med den 1 januari 2015.


Ändring 2013:1018
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 16 kap. 10 §, rubr. närmast före 16 kap. 10 §; ändr. 16 kap. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 18 §§
Ikraftträdande: 2014-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:6, bet. 2013/14:SfU4, rskr. 2013/14:67
Rubrik: Lag (2013:1018) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2014.
2. De nya föreskrifterna i 16 kap. 59, 12, 14 och 15 §§ tillämpas första gången
– på barn som är födda efter ikraftträdandet, eller, vid adoption, när den som adopterat barnet har fått barnet i sin vård efter ikraftträdandet, och
– på barn som har blivit försäkrade för barnbidrag efter ikraftträdandet.
De nämnda föreskrifterna tillämpas dock också om det efter ikraftträdandet har gjorts en anmälan om till vem barnbidrag ska lämnas.
3. Vid tillämpning av äldre föreskrifter i 16 kap. 58 §§ gäller fortfarande den upphävda 16 kap. 10 §.
4. Om en förälder har fått flerbarnstillägg med tillämpning av de nya föreskrifterna i 16 kap. 12 eller 14 §, tillämpas alltid de nya föreskrifterna om flerbarnstillägg för den föräldern och förälderns hushåll även om det i det hushållet inte ingår något barn som avses i punkten 2.
5. Äldre föreskrifter i 16 kap. 18 § gäller fortfarande om socialnämndens begäran om utbetalning har kommit in till Försäkringskassan före ikraftträdandet.


Ändring 2013:1099
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 102 kap. 16 §
Ikraftträdande: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, utg.omr. 11, bet. 2013/14:SfU1, rskr. 2013/13:100
Rubrik: Lag (2013:1099) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande för bostadstillägg som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2013:1100
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 97 kap. 22 §
Ikraftträdande: 2014-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:1, utg.omr. 12, bet. 2013/14:SfU1, rskr. 2013/14:100
Rubrik: Lag (2013:1100) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande för bostadsbidrag som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2014:239
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 35 kap. 16, 17 §§; ändr. 26 kap. 8 §, 27 kap. 35, 54 §§, 35 kap. 1, 4, 14, 15 §§
Ikraftträdande: 2014-06-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:153, bet. 2013/14:SfU14, rskr. 2013/14:216, EUTL343/2011 s1
Rubrik: Lag (2014:239) om ändring i socialförsäkringsbalken
Celexnr: 311L0098

Ändring 2014:470
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 37 kap. 16, 17, 18, 19, 20 §§, rubr. närmast före 37 kap. 16, 17 §§; ändr. 37 kap. 14 §, 58 kap. 4 §, 108 kap. 9, 12, 13, 14, 18, 20 §§, 110 kap. 46 §, rubr. närmast före 108 kap. 9, 12, 18, 20 §§
Ikraftträdande: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:138, bet. 2013/14:SfU15, rskr. 2013/14:278
Rubrik: Lag (2014:470) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången på återkrav som har beslutats av Försäkringskassan efter ikraftträdandet.


Ändring 2014:1548
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 58 kap. 20 §, 62 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2015-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:SfU2, rskr. 2014/15:47
Rubrik: Lag (2014:1548) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Den nya föreskriften i 58 kap. 20 § tillämpas första gången på balanstal som ska beräknas för år 2016.
3. Den nya föreskriften i 62 kap. 5 § tillämpas första gången för fastställelseåret 2015.


Ändring 2015:119
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 26 kap. 13 §, 28 a kap. 6, 18 §§, 31 a kap. 13 §, 103 c kap. 9 §
Ikraftträdande: 2015-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:21, bet. 2014/15:SfU6, rskr. 2014/15:113
Rubrik: Lag (2015:119) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
2. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas för tid från och med den 1 mars 2015.


Ändring 2015:452
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 20, 24, 25 §§
Ikraftträdande: 2015-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Rubrik: Lag (2015:452) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2015.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och betalningsskyldighet som avser tid efter den 30 september 2015.


Ändring 2015:453
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 28 kap. 11 §, 34 kap. 12 §, 74 kap. 15 §, 102 kap. 22, 28 §§
Ikraftträdande: 2015-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:99, bet. 2014/15:FiU21, rskr. 2014/15:255
Rubrik: Lag (2015:453) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2015 i fråga om 34 kap. 12 §, den 7 september 2015 i fråga om 28 kap. 11 § och i övrigt den 1 september 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2015:674
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 17, 41 g §§
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:124, bet. 2015/16:SfU5, rskr. 2015/16:31
Rubrik: Lag (2015:674) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för föräldrapenning för ett barn som har fötts före ikraftträdandet, eller vid adoption, när den som adopterat barnet har fått barnet i sin vård före ikraftträdandet.


Ändring 2015:676
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 58 kap. 18 §; ändr. 41 kap. 21 §, 58 kap. 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24 §§, 63 kap. 17 §; ny 58 kap. 20 a §
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:125, bet. 2015/16:SfU6, rskr. 2015/16:32
Rubrik: Lag (2015:676) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. De nya bestämmelserna i 58 kap. tillämpas första gången vid beräkning av inkomstindex, balanstal, dämpat balanstal och balansindex för år 2017 med de undantag som anges i punkterna 3 och 4. När beräkningarna görs ska de balanstal som har fastställts för respektive år användas.
3. Inkomstindex för år 2017 ska beräknas enligt följande. Det inkomstindex som har fastställts för år 2016 ska multipliceras med kvoten mellan
– beräknad genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för år 2016, efter avdrag för allmän pensionsavgift, för försäkrade som under beskattningsåret har fyllt minst 16 år och högst 64 år och
– beräknad genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för år 2015, efter avdrag för allmän pensionsavgift, för försäkrade som under beskattningsåret har fyllt minst 16 år och högst 64 år.
Vid beräkningen av inkomsterna tillämpas inte 59 kap. 4 § andra stycket.
4. Inkomstindex för år 2018 ska beräknas enligt följande. Det inkomstindex som har fastställts för år 2016 ska multipliceras med kvoten mellan
– beräknad genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för år 2017, efter avdrag för allmän pensionsavgift, för försäkrade som under beskattningsåret har fyllt minst 16 år och högst 64 år och
– genomsnittlig pensionsgrundande inkomst för år 2015, efter avdrag för allmän pensionsavgift, för försäkrade som under beskattningsåret har fyllt minst 16 år och högst 64 år.
Vid beräkningen av inkomsterna tillämpas inte 59 kap. 4 § andra stycket.
5. De nya bestämmelserna i 41 kap. 21 § och 63 kap. 17 § tillämpas första gången vid omräkning av livränta respektive beräkning av årlig tilläggspension för år 2017.


Ändring 2015:755
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 19 kap. 19, 20 §§, rubr. närmast före 19 kap. 19 §; ändr. 18 kap. 7, 29 §§, 19 kap. 32, 47 §§; nya 18 kap. 9 a, 40 a, 42 a §§, rubr. närmast före 18 kap. 9 a §
Ikraftträdande: 2016-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:145, bet. 2015/16:SfU7, rskr. 2015/16:40
Rubrik: Lag (2015:755) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2016.
2. Bestämmelsen i 18 kap. 9 a § tillämpas första gången på sådana betalningar som har gjorts till Försäkringskassan efter ikraftträdandet.
3. De äldre bestämmelserna i 18 kap. 29 § och 19 kap. 32 § samt de upphävda bestämmelserna i 19 kap. 19 och 20 §§ gäller fortfarande avseende barns vistelse hos den bidragsskyldige som har inletts före ikraftträdandet.
4. Den äldre lydelsen av 19 kap. 47 § i fråga om ränta vid anstånd gäller fortfarande för ränta som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2015:758
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 26 kap. 23 §, 114 kap. 23 §, rubr. närmast före 26 kap. 23 §; ändr. 12 kap. 38 §, 97 kap. 13 §, 102 kap. 15 §, 114 kap. 8 §
Ikraftträdande: 2016-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2014/15:147, bet. 2015/16:SfU8, rskr. 2015/16:41
Rubrik: Lag (2015:758) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande när kommunalt vårdnadsbidrag har lämnats enligt den upphävda lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag.


Ändring 2015:963
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 27 kap. 24 a, 35 a §§; ändr. 27 kap. 20, 24, 32, 51 §§, 28 a kap. 15 §, 31 kap. 10 §, 31 a kap. 12 §, 103 c kap. 4 §, 103 d kap. 1, 9 §§, 103 e kap. 3 §, 110 kap. 6 §, rubr, närmast före 103 d kap. 9 §
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 10, bet. 2015/16:SfU1, rskr. 2015/16:87
Rubrik: Lag (2015:963) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016 i fråga om 103 d kap. 1 och 9 §§ och 103 e kap. 3 § och i övrigt den 1 februari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.
3. För den som före den 1 februari 2016 har påbörjat deltagande i arbetslivsintroduktion gäller 27 kap. 51 § och 103 c kap. 4 § i den äldre lydelsen.


Ändring 2015:964
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 22, 23, 35 §§
Ikraftträdande: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:1, utg.omr. 12, bet. 2015/16:SfU3, rskr. 2015/16:88
Rubrik: Lag (2015:964) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för föräldrapenning som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2015:983
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 10 §, 96 kap. 8 §, 102 kap. 20 §, 106 kap. 7, 8, 19, 31 §§
Ikraftträdande: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:43, bet. 2015/16:SoU5, rskr. 2015/16:101
Rubrik: Lag (2015:983) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2016:28
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 114 kap. 17 §
Ikraftträdande: 2016-02-12
Förarbeten: Prop. 2015/16:65, bet. 2015/16:SfU10, rskr. 2015/16:132
Rubrik: Lag (2016:28) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2016:563
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 111 kap. 1, 5, 6 §§, rubr. närmast före 111 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Rubrik: Lag (2016:563) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2016:700
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 50 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2016-07-15
Förarbeten: Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267
Rubrik: Lag (2016:700) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2016:1066
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 52 kap. 1, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23 §§; nya 52 kap. 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 19 a, 22 a, 25 §§, rubr. närmast före 52 kap. 18 a, 18 b, 18 c, 18 d, 22 a §
Ikraftträdande: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:4, bet. 2016/17:SoU3, rskr. 2016/17:44
Rubrik: Lag (2016:1066) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i ärenden i vilka en ansökan om bilstöd har kommit in till Försäkringskassan före ikraftträdandet.
3. Föreskrifterna i 52 kap. 22 a och 25 §§ tillämpas endast om anpassningen har utförts efter den 1 juli 2017.


Ändring 2016:1269
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33 kap. 28 §
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 14, bet 2016/17:AU4, rskr. 2016/17:129
Rubrik: Lag (2016:1269) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. För anställningar med lönebidrag som har beslutats före ikraftträdandet gäller 33 kap. 28 § i den äldre lydelsen.


Ändring 2016:1288
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 51 kap. 11 §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 9, bet. 2016/17:SoU1, rskr. 2016/17:127
Rubrik: Lag (2016:1288) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2016:1291
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 33 kap. 16, 17 §§, 34 kap. 10 §, 35 kap. 18, 19 §§, 36 kap. 1, 2, 15, 15 a, 15 b, 18 §§, 79 kap. 7 §, 114 kap. 8 §, rubr. närmast före 35 kap. 18, 19 §§, 79 kap. 7 §; ny 36 kap. 9 a §, rubr. närmast före 36 kap. 9 a §
Ikraftträdande: 2017-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 10, bet. 2016/17:SfU1, rskr. 2016/17:122
Rubrik: Lag (2016:1291) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2017.
2. Föreskrifterna i 33 kap. 16 §, 34 kap. 10 §, 35 kap. 18 och 19 §§, 36 kap. 2, 9 a, 15 och 18 §§ samt 79 kap. 7 § tillämpas första gången i fråga om ersättning som avser tid efter den 28 februari 2017.
3. Om ett beslut om förnyad utredning enligt 33 kap. 17 § har fattats före ikraftträdandet ska en sådan utredning göras även om tidpunkten för utredningen infaller efter ikraftträdandet. När den utredningen har slutförts ska Försäkringskassan, så länge rätt till sjukersättning föreligger, minst vart tredje år göra en uppföljning av den försäkrades arbetsförmåga enligt 33 kap. 17 § i den nya lydelsen.


Ändring 2016:1292
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 102 kap. 22, 28 §§
Ikraftträdande: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 10, bet. 2016/17:SfU1, rskr. 2016/17:122
Rubrik: Lag (2016:1292) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2016:1293
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 35 kap. 18, 19 §§
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 10, bet. 2016/17:SfU1, rskr. 2016/17:122
Rubrik: Lag (2016:1293) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2016:1294
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 8 §, 21 kap. 2 §, 97 kap. 15 §
Ikraftträdande: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr. 2016/17:121
Rubrik: Lag (2016:1294) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
2. I fråga om barn som har kommit i föräldrarnas vård före den 1 januari 2017 ska 21 kap. 2 § tillämpas i sin äldre lydelse.


Ändring 2017:33
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 51 kap. 5 §
Ikraftträdande: 2017-04-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141
Rubrik: Lag (2017:33) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2017:232
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 64 kap. 3 §, 89 kap. 2 §
Ikraftträdande: 2017-05-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:76, bet. 2016/17:SfU13, rskr. 2016/17:197
Rubrik: Lag (2017:232) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2017:277
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 7 §, 6 kap. 20 §, 59 kap. 13 §
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:50, bet. 2016/17:UbU12, rskr. 2016/17:208
Rubrik: Lag (2017:277) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utbildningsbidrag för doktorander som lämnas senast den 30 juni 2022.


Ändring 2017:528
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 19 kap. 15 §, 28 a kap. 6 §, 31 kap. 12 §, 50 kap. 6 §, 97 kap. 13 §, 98 kap. 9 §, rubr. närmast före 19 kap. 15 §
Ikraftträdande: 2017-07-02
Förarbeten: Prop. 2016/17:158, bet. 2016/17:UbU20, rskr. 2016/17:285
Rubrik: Lag (2017:528) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2017:554
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 74 kap. 19, 20 §§, 102 kap. 7 §, 103 kap. 3, 4 §§, 112 kap. 4 §
Ikraftträdande: 2017-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:152, bet. 2016/17:SfU24, rskr. 2016/17:292
Rubrik: Lag (2017:554) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017 i fråga om 112 kap. 4 § och i övrigt den 1 november 2017.
2. I fråga om ärenden som avser ansökan om äldreförsörjningsstöd eller bostadstillägg gäller 74 kap. 19 och 20 §§, 102 kap. 7 § samt 103 kap. 3 och 4 §§ i den äldre lydelsen fortfarande för förmåner som avser tid till och med den månad då beslut om slutlig skatt för beskattningsåret 2017 har fattats av Skatteverket. I fråga om ärenden som avser omprövning av äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg tillämpas 74 kap. 19 och 20 §§, 102 kap. 7 § samt 103 kap. 3 och 4 §§ i den nya lydelsen första gången i fråga om förmåner som avser tid för vilken överskottet i inkomstslaget kapital ska beräknas utifrån beslut om slutlig skatt för beskattningsåret 2017.


Ändring 2017:559
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 12 kap. 12, 33 §§; ny 12 kap. 45 a §, rubr. närmast före 12 kap. 45 a §
Ikraftträdande: 2017-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:154, bet. 2016/17:SfU23, rskr. 2016/17:283
Rubrik: Lag (2017:559) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för föräldrapenning som avser dagar före ikraftträdandet.
3. Om föräldrapenning för ett barn har beviljats för dagar före ikraftträdandet ska 12 kap. 12 § i den äldre lydelsen tillämpas även för föräldrapenning som avser dagar efter ikraftträdandet.


Ändring 2017:577
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 5 kap. 12 §
Ikraftträdande: 2017-08-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:172, bet. 2016/17:SfU25, rskr. 2016/17:316
Rubrik: Lag (2017:577) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2017:585
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 26 kap. 16 a §, rubr. närmast före 26 kap. 16 a §; ändr. 6 kap. 10 §, 26 kap. 13, 19 §§, 27 kap. 14 §, 97 kap.13 §, rubr. närmast före 26 kap. 19 §
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340
Rubrik: Lag (2017:585) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande när en nyanländ invandrare har en etableringsplan enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, så länge den planen gäller.


Ändring 2017:995
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 20, 24, 25, 30 §§, 19 kap. 10, 34 §§
Ikraftträdande: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:216, bet. 2017/18:SfU9, rskr. 2017/18:16
Rubrik: Lag (2017:995) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och betalningsskyldighet som avser februari 2018.


Ändring 2017:1123
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 17 kap. 4 §, 18 kap. 5, 16, 25, 31, 37, 39 §§, rubr. närmast före 17 kap. 4 §, 18 kap. 16, 25, 37 §§; ändr. 18 kap. 1, 2, 20, 35 §§, 19 kap. 4 §, 95 kap. 2 §, 96 kap. 3 §, 97 kap. 6, 11, 15, 22, 23 §§, 110 kap. 5 §, rubr. närmast före 96 kap. 3 §, 97 kap. 22 §; nya 96 kap. 5 a §, 97 kap. 22 a §, rubr. närmast före 96 kap. 5 a §
Ikraftträdande: 2018-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:6, bet. 2017/18:SfU6, rskr. 2017/18:46
Rubrik: Lag (2017:1123) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.
2. De upphävda bestämmelserna i 17 kap. 4 § och 18 kap. 5, 16, 25, 31, 37 och 39 §§ samt de äldre bestämmelserna i 18 kap. 2, 20 och 35 §§ och 19 kap. 4 § ska fortfarande gälla för underhållsstöd som avser tid före april månad 2018.
3. De upphävda bestämmelserna i 17 kap. 4 § och 18 kap. 5, 16, 25, 31, 37 och 39 §§ samt de äldre bestämmelserna i 18 kap. 2, 20 och 35 §§ och 19 kap. 4 § ska utöver vad som föreskrivs i andra punkten fortfarande gälla för underhållsstöd som avser tid före februari månad 2021, om det för mars månad 2018 har lämnats underhållsstöd för barnet vid växelvist boende. I stället för det belopp som avses i den upphävda 18 kap. 25 § första stycket ska underhållsstöd då lämnas för var och en av föräldrarna med hälften av 1 173 kronor när stödet avser en månad som infaller under tiden april 2018 – januari 2019, med hälften av 773 kronor när stödet avser en månad som infaller under tiden februari 2019 – januari 2020 och med hälften av 373 kronor när stödet avser en månad som infaller under tiden februari 2020 – januari 2021. Från och med månaden efter den då barnet har fyllt 15 år ska respektive belopp före halveringen höjas med 150 kronor.
4. Äldre bestämmelser i 95 kap. 2 §, 96 kap. 3 §, 97 kap. 6, 11, 15 och 23 §§ och 110 kap. 5 § ska fortfarande gälla för bostadsbidrag som avser tid före mars månad 2018.
5. De nya bestämmelserna i 95 kap. 2 §, 96 kap. 3 och 5 a §§ och 97 kap. 6, 11, 15 och 22 a §§ ska tillämpas första gången på bostadsbidrag som avser tid efter februari månad 2018.
6. I stället för de belopp som anges i 97 kap. 15 § andra stycket ska minskning av bostadsbidraget göras om den bidragsgrundande inkomsten överstiger 135 000 kronor respektive 67 500 kronor när bidraget avser en månad som infaller under tiden mars – december 2018, 142 000 kronor respektive 71 000 kronor när bidraget avser en månad som infaller under år 2019 och 148 000 kronor respektive 74 000 kronor när bidraget avser en månad som infaller under år 2020.


Ändring 2017:1124
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 47 kap. 11 §, 61 kap. 12, 14 §§
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:10, bet. 2017/18:SfU12, rskr. 2017/18:47
Rubrik: Lag (2017:1124) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2017:1295
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 74 kap. 11, 12, 15 §§, 102 kap. 22, 27, 28 §§
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, utg.omr. 11, bet. 2017/18:SfU2, rskr. 2017/18:111
Rubrik: Lag (2017:1295) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2017:1305
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 10, 11 §§, 12 kap. 25, 27, 30 §§, 13 kap. 33 §, 25 kap. 5 §, 26 kap. 17, 27, 31 §§, 27 kap. 26 §, 108 kap. 10 §; nya 110 kap. 13 a §, 112 kap. 2 a §, rubr. närmast före 110 kap. 13 a §
Ikraftträdande: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124
Rubrik: Lag (2017:1305) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018 i fråga om 26 kap. 17 §, 27 kap. 26 §, 108 kap. 10 §, 110 kap. 13 a § och 112 kap. 2 a § samt i övrigt den 1 juli 2018.
2. Bestämmelserna i 110 kap. 13 a § och 112 kap. 2 a § ska tillämpas första gången vid en begäran om sjukpenning eller sjukpenning i särskilda fall som har kommit in till Försäkringskassan den 1 januari 2018 eller därefter och som avser tid efter ikraftträdandet.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förmåner som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2017:1306
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: nuvarande 30 kap. 6 § betecknas 30 kap. 6 a §; ändr. 30 kap. 1 §, 35 kap. 18, 19 §§, 110 kap. 21, 55 §§; ny 30 kap. 6 §
Ikraftträdande: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, utg.omr. 10, bet. 2017/18:SfU1, rskr. 2017/18:124
Rubrik: Lag (2017:1306) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Den nya bestämmelsen i 30 kap. 6 § ska tillämpas även i fråga om försäkrade vars arbetsförmåga den 30 juni 2018 har varit nedsatt under minst 60 dagar eller kan antas komma att vara nedsatt under minst 60 dagar räknat från och med dagen då arbetsförmågan blev nedsatt. En plan för återgång i arbete ska då ha upprättats senast den 30 september 2018.
3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om sjukersättning och aktivitetsersättning som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2017:1308
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 15 kap. 3, 5 §§
Ikraftträdande: 2018-03-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, utg.omr. 12, bet. 2017/18:SfU3, rskr. 2017/18:112
Rubrik: Lag (2017:1308) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för tid före ikraftträdandet.


Ändring 2018:122
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 51 kap. 1, 11, 12 §§; ny 51 kap. 11 a §
Ikraftträdande: 2018-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:78, bet. 2017/18:SoU17, rskr. 2017/18:164
Rubrik: Lag (2018:122) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.
2. Den äldre bestämmelsen i 51 kap. 12 § gäller fortfarande för omprövningsbeslut som har meddelats före ikraftträdandet.


Ändring 2018:437
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 114 kap. 33, 36 §§, rubr. närmast före 114 kap. 33, 36 §§; ändr. 114 kap. 1, 2, 6, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 27, 29, 30, 31 §§, rubr. närmast före 114 kap. 6, 29 §§; nya 114 kap. 6 a §, rubr. närmast före 114 kap. 6 a §
Ikraftträdande: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:171, bet. 2017/18:SoU33, rskr. 2017/18:261
Rubrik: Lag (2018:437) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2018:555
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 51 kap. 11 a, 14, 23 §§
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:175, bet. 2017/18:SoU34, rskr. 2017/18:274
Rubrik: Lag (2018:555) om ändring i socialförsäkringsbalken

Ändring 2018:646
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 77 kap. 16 §
Ikraftträdande: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:150, bet. 2017/18:SfU27, rskr. 2017/18:329
Rubrik: Lag (2018:646) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ansökan om efterlevandestöd som har kommit in till Pensionsmyndigheten före ikraftträdandet.


Ändring 2018:647
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 10 kap. 11 §, 13 kap. 33 §, 27 kap. 1, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 31, 32, 39, 40 §§, 28 a kap. 1, 16, 17 §§, rubr. närmast före 27 kap. 27 §, 28 a kap. 16 §, 40 kap. 4 §; nya 27 kap. 27 a §,
Ikraftträdande: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:96, bet. 2017/18:SfU24, rskr. 2017/18:311
Rubrik: Lag (2018:647) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för en sjukperiod som har påbörjats före ikraftträdandet.
3. Vid beräkning av det allmänna högriskskyddet enligt 27 kap. 39 § första stycket ska en karensdag enligt föreskriftens äldre lydelse likställas med ett tillfälle med karensavdrag. Vid beräkning av det allmänna högriskskyddet enligt 27 kap. 39 § andra stycket ska sådana tillfällen då den försäkrade har gått miste om sjukpenning till följd av bestämmelserna i 27 kap. 27 § första stycket 2 i föreskriftens äldre lydelse likställas med tillfällen då den försäkrade går miste om sjukpenning till följd av bestämmelserna i 27 kap. 27 a §.
4. Karensdag ska likställas med karensavdrag vid återinsjuknande enligt 27 kap. 32 §. I de fall en ny sjukperiod ska anses som en fortsättning på en tidigare sjukperiod, och den tidigare sjukperioden inletts med en karensdag ska 27 kap. 21 § tillämpas i föreskriftens äldre lydelse i den nya sjukperioden.
5. Karensdag ska likställas med karensavdrag för den som före ikraftträdandet har fått ett beslut om särskilt högriskskydd enligt 27 kap. 4042 §§.


Ändring 2018:670
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 114 kap. 20 §; ändr. 25 kap. 1, 9 §§, 26 kap. 11 §, 47 kap. 10 §, 103 kap. 4 §; ny 25 kap. 7 a §
Ikraftträdande: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:168, bet. 2017/18:SfU25, rskr. 2017/18:330
Rubrik: Lag (2018:670) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018 i fråga om 25 kap. 1, 7 a och 9 §§ och i övrigt den 1 juli 2018.
2. Den nya bestämmelsen i 25 kap. 7 a § och bestämmelsen i 25 kap. 9 § i den nya lydelsen tillämpas första gången på ersättningsperioder som påbörjas efter ikraftträdandet.
3. Äldre bestämmelser om sjukpenninggrundande inkomst gäller fortfarande för förmåner som avser tid före ikraftträdandet.


Ändring 2018:742
Officiell PDF-utgåva av författningen
Ikraftträdande: 2018-08-01
Rubrik: Lag (2018:742) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
2. Den nya bestämmelsen tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd som avser september 2018.


Ändring 2018:743
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 18 kap. 20 §, 19 kap. 34 §
Ikraftträdande: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:173, bet. 2017/18:SfU29, rskr. 2017/18:349
Rubrik: Lag (2018:743) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. De nya bestämmelserna tillämpas första gången i fråga om underhållsstöd och betalningsskyldighet som avser februari 2019.


Ändring 2018:745
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 110 kap. 14 §
Ikraftträdande: 2019-01-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:224, bet. 2017/18:SfU22, rskr. 2017/18:350
Rubrik: Lag (2018:745) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
2. Den nya bestämmelsen ska tillämpas på försäkringsmedicinska utredningar som Försäkringskassan begär från och med ikraftträdandet.


Ändring 2018:772
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: upph. 64 kap. 41 §; ändr. 56 kap. 5, 9 §§, 64 kap. 1, 3, 14, 19, 22, 23, 24, 25, 40 §§, 108 kap. 15, 17, 19 §§, 113 kap. 1 §, rubr. närmast före 64 kap. 24, 40 §, rubr. närmast efter 64 kap. 22 §; nya 64 kap. 17 a, 17 b, 17 c, 17, d, 46 §§, 113 kap. 31 §, rubr. närmast före närmast före 64 kap. 17 a, 17 c,h 46 §§, 113 kap. 41 §
Ikraftträdande: 2018-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:247, bet. 2017/18:SfU30, rskr. 2017/18:347
Rubrik: Lag (2018:772) om ändring i socialförsäkringsbalken
Övergångsbestämmelser:1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018 i fråga om 64 kap. 25 och 46 §§ och i övrigt den 1 november 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om samarbetsavtal som Pensionsmyndigheten har ingått med fondförvaltare före den 1 november 2018.

Ändring 2018:780
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 112 kap. 6 och 7 §§, 113 kap. 22 §
Ikraftträdande: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Rubrik: Lag (2018:780) om ändring i socialförsäkringsbalken
SFS 2010:110

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2010-03-04

Först inlagd:
2010-03-16

Senast ändrad:
2018-06-17

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2018:780