Myndighet: Utbildningsdepartementet
Rubrik: Studentkårsförordning (2009:769)
Ikraftträdande: 2010-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 2008/09:154, bet. 2008/09:UbU14, rskr. 2008/09:275
Uppslagsord: studentkårsförordning
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2010:1776
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 8 §§
Ikraftträdande: 2011-01-01
Rubrik: Förordning (2010:1776) om ändring i studentkårsförordningen (2009:769)

Ändring 2012:585
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7 §
Ikraftträdande: 2012-10-15 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 2011/12:133, bet. 2011/12:UbU22, rskr. 2011/12:278
Rubrik: Förordning (2012:585) om ändring i studentkårsförordningen (2009:769)
Övergångsbestämmelser:Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2012 och ska tillämpas första gången när ledamöter i en högskolas styrelse ska utses för tiden från och med den 1 maj 2013.

Ändring 2016:748
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 7, 9 §§, rubr. närmast före 7 §
Ikraftträdande: 2016-08-01
Rubrik: Förordning (2016:748) om ändring i studentkårsförordningen (2009:769)
SFS 2009:769

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2009-06-17

Först inlagd:
2009-07-01

Senast ändrad:
2016-06-29

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2016:748