Myndighet: Kulturdepartementet
Rubrik: Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
Ikraftträdande: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:158, bet. 2008/09:KU23, rskr. 2008/09:272
Uppslagsord: nationella minoriteter
Stickord: minoritetsspråk
Officiell PDF-utgåva av grundförfattningen
Ändring 2009:857
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Rubrik: Lag (2009:857) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Ändring 2010:865
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 1, 17 §§, rubr. närmast före 17 §
Ikraftträdande: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370
Rubrik: Lag (2010:865) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Ändring 2010:943
Officiell PDF-utgåva av författningen
Text: ändr. 13 §
Ikraftträdande: 2011-05-02
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Rubrik: Lag (2010:943) om ändring i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk
SFS 2009:724

Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser

Utfärdad:
2009-06-11

Först inlagd:
2009-06-30

Senast ändrad:
2015-03-20

Uppdaterad:
t.o.m. SFS 2010:943